ሃገራዊ ማሕበር ሶማል ሽወደን (Somaliska Riksförbundet Sverige)

ሃገራዊማሕበርሶማልሽወደን (SRFS) ካብሰልፋዊፖለቲካንሃይማኖትንናጻዝኾነደሞክራስያዊማሕበርእዩ።ናይSRFS ቀንዲንጥፈትናብቶምሽወደን-ሶማልጉጀለታትሃገርሽወደንዝቐንዐእዩ። እቲማሕበርስለናይቶምሽወደናውያን-ሶማልደሞክራስያውንሰብኣዊመሰላትንይሰርሕ። እቲማሕበርነቶምሽወደናውያንሶማሊነቲ ብልጽግና ንምብርካት ግቡኦም ኪፍጽሙን ከም ውልቀሰባት ኪዓብዩን ኪምዕብሉን ተኽእሎ ንኺህልዎምን እውን ይነጥፍ እዩ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ