ሽወደናዊ ሚስዮን ቤትክርስትያን (Svenska Missionskyrkan)

​ባብቲስት ማሕበር፡ መቶዲስት ቤትክርስትያንን ሚስዮን ቤትክርስትያንን ብሓደ ኮይነን ሓድሽ ቤትክርስትያን ሰሪሐን። ንሱ ኤኩመንያ ቤትክርስትያን ይብሃል። ኣብቲ ምስግጋር እታ ናይ ሽወደን ቤትክርስትያን ልክዕ ከምቶም ክልተ ካልኦት ናታ ማሕበር ሃኒጻ። ኣብዚ ብፍላይ ንሽወደናዊ ሚስዮን ቤትክርስትያን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ