ሽወደናዊ ቀዪሕ መስቀል (Svenska Röda Korset)

ቀዪሕ መስቀል ናይ ዓለም ዝዓበየ ግብረሰናያዊ ውድብ እዩ። እቲ ምስ ወደናዊ ቀዪሕ መስቀል ንምርኻብ ዚገበር ዝቐለለ መገዲ፡ ሓንቲ ካብተን ናይቲ ሃገር መራኸቢ ቦታታት ምብጻሕ እዩ። ኣብኡ ማሕበራዊ ንጥፈታት፡ ከም ካፈ፡ ረድኤት መጽናዕቲ፡  ምልምማድ ቋንቋ ሽወደን፡ ስልጠናን ኮርሳትን ይካየድ። ናይ ውግእ ወይ ግፍዒ ግዳይ ምስ እትኸውን ኣብ ትሽዓተ እተፈላለየ ናይቲ ሃገር ቦታታት ናይ ቀዪሕ መስቀል ናይ ክንክን ማእከል ኣሎካ። ቀዪሕ መስቀል ነቶም ወረቐት ዘይብሎም ሰባት ክንክን ንኪረኽቡን መሰሎም ንኺሕለወሎምን ​ይሰርሕ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ