ናይ ሽወደን ኮምዩናትን ወረዳ ምምሕዳርን (Sveriges Kommuner och Landsting)

ናይ ሽወደን ኮምዩናትን ወረዳ ምምሕዳርን SKL, ንኹሉ ኮምዩናትን ወረዳዊ ምምሕዳርን ዞባታትን ሽወደን ወሃብ ስራሕን ናይ ረብሓ ውድብን እዩ። ናይ SKLተልእኾ ነቲ ናይ ኣባላትና ንጥፈታት ንኺምዕብል ንምድጋፍን ንምብርካትን እዩ። ንፍልጠት ምልውዋጥን ምውግጋንን ከም መርበብ ኴንና ንሰርሕ። ነቲ ናይ ኮምዩንን ወረዳን ዞባን ዘካይዱዎ ስራሓትን ጉዳያትን ናይ ኣገልግሎትን ሞያዊ ምኽርን ኣበርክቶ ንህብ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ