ክርስትያናዊ ቤትምኽሪ ሽወደን (Sveriges Kristna Råd)

ኣብቲ ክርስትያናዊ ቤትምኽሪ ሽወደን ኣባላት ኣብያተክርስትያን ኣብ ኣርባዕተ ቤትክርስትያናዊ ስድራቤት ተመቒለን ይራኸባ። ንሳተን ከኣ ሉተራን ቤትክርስትያን፡ ነጻ ኣብያተክርስትያን፡ ሮማዊ ካቶሊካዊ ቤትክርስትያንን ኦርቶዶክስ ቤትክርስትያንን እየ። ኣባታተን ኩሉ ክርስትያናዊ ባህልታት ኣሎ። እቲ ኣገዳሲ ተልእኾ ሽወደናዊ ክርስትያናዊ ቤትምኽሪ ነቲ ኣብ እተፈላለየ መዳያት ዘሎ ናይተን ኣባላት ኣብያተክርስትያን ስራሕ ንምትሕብባር እዩ። እዚ ድማ ካልእ ገዲፍካ፡ ንምልውዋጥ ሓሳባት መራኸቢ ቦታታት ብምድላው፡ መርበብ ብምፍጣርን ሓባራዊ ንጥፈታት ብምውግጋንን ይግበር።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ