ስቬሮክ

ስቬሮክ ዝምባሌ ናይ ትርፊ ግዜ ጸወታታት ዝእክብ፣ ዘማዕብልን ዘከፋፍልን ናይ መንእሰያት ማሕበር እዩ። ኣብ ስቬሮክ መንእሰያት ነናይ ባዕሎም ማሕበራት ይጅምሩን የማሓድሩን። ምልባስ ገጸባህርያት፣ ናይ ጠረጴዛ ጸወታታትን ናይ ኢንተርኔት ስፖርትን ገለ ካብ ንጥፈታት እዮም። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ርክባት ጸወታታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ