ባህሊ

ባህሊ ብዙሕ ናይ ታሪኽ ትሕዝቶ ዘሎዎ እዩ። ኣብ ሃገር ሽወደን ብዙሓት እነኽብሮም ዓበይቲ በዓላት ኣሎዉና። ኣብ ሃገር ሽወደን ሃብታም ዝኾነ ባህላዊ ኣገልግሎታት፤ ኣብ ቤተ-መዘክርን ትያትርን ሙዚቃን ኣሎ። 

ሙዚቃ፡ ትያትርን ኢደ-ጥበብን፤ ናይ ባህሊ ኣብነታት እዮም። ኣብ ኮሙናት መብዛሕትኡ ግዜ፤ ናይ ሲነማን ትያትርን ኣዳራሻት ይርከብ እዩ።

ቤተ-ንባብ

ነፍሲ-ወከፍ ምምሕዳር ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ናይ ባዕላ ቤት ንባብ ኣለዋ።

ኣብ ቤት ንባብ ብብዙሓት ቋንቋታት ንዓበይትን ንኣሽቱን ዘገልግሉ መጽሓፍቲ፣ ጋዜጣታት፣ ናይ ቋንቋ ኮርሳት፣ ሕብረተሰባዊ ሓበሬታ፣ ሙዚቃ፣ ፊልም ዳታን ካልኦትን ኣለዉ። ካብ ቤት ንባብ መጽሓፍ ምልቃሕ ብነጻ እዩ ናይ መለቅሒ ካርድ ግን ከድልየካ እዩ። ናይ መለቅሒ ካርድ እውን ብነጻ እዩ ዝወሃብ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምልቃሕ ግዜ ን4 መዓልቲ እዩ፣ ካብኡ ክሓጽር እውን ይኽእል እዩ፣ ኣብ ቅብሊት ሰፊሩ ዘሎ ዕለት ተመልከት።

ቤተ ንባብ፡ ከም ሓደስቲ መጻእተኛታት መጠን ብዛዕባ ሕብረተሰብ ስዊድንን ብዛዕባ ቛንቋ ስዊድንን ዚምልከት ክትምሃርሉ እትኽእሉ ጽቡቕ ቦታ እዩ።

ታሪኻዊ-ልምዲታትን በዓላትን

ታሪኻዊ-ልምዲታት ሰብ ዘተግብሮን ንዘበናት ከዘውትሮ ዝጸንሐ እዩ። ሓደ በዓል ብምኽንያት ሓደ ፍሉይን ኣገዳሲን ፍጻሜ ብቐጻሊ እተብዕሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ፋሲጋ ክጥቀስ ይክኣል። ብዙሓት ካብቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ዚበዓሉ ታሪኻዊ ልምድታትናን በዓላትናን፤ ሃይማኖታዊ መበገሲ ዘለዎም እዮም። ገለ ካብቶም ልምዲታትና ክርስትያናዊ መንቀሊ ዘለዎም ኮይኖም፤ ካልኦት ድማ ካብቲ ህዝቢ ሽወደን ብዙሓት ኣማልኽቲ ዝነበሮም ግዜ ዝመንጨዉ እዮም፤ ንኣብነት ቱርን ኡዴን ክጥቀሱ ይክኣል። ኣብዚ ዘበንና ሃይማኖታዊ ልምዲታትን ኣውደ-ኣመትን ብፍላይ ድማ በዓላት፤ ቤተሰብን ኣዕሩኽትን ዚራኸቡሉ እዋን እዩ።

ሓድሽ ዓመት፡ በዓል-ትንሳኤ፡ 1 ጉንበት፡ በዓል-ሓጋይ ከምኡ ልደት፤ ገለ ካብቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ዚበዓሉ ኣወደ-ኣመታት እዮም። ኣብዚ ግዜ ዚ መብዛሕትኦም ሰባት፤ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ እዮም።

ጥምቀት፡ መርዓ፡ ዝተወለድካሉ ዕለት ከምኡ ውን ቀብሪ፤ ኣብ ሂወትና ዝዝከሩ ኣገደስቲ እዋናት እዮም።ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ