ምንባርን መቐመጥን

ኣብዚ ኣርእስትዚ ኣብ ሃገር ሽወደን ምንባርን ምቕማጥን ከመይ ምዃኑ ተወሳኺ ሓበሬታ ትረክብ። ካልእ ገዲፍካ ብዛዕባ እተፈላለየ ኣነባብራ፡ ባህልን ናይ ዕረፍቲ ግዜን። ኣብቲ ናይ ወረዳን ኮምዩንን መግለጺ፡ መንበሪ ቤት፡ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታን ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ማሕበራትን ውድባትን ከም ዘለዋ ንምርካብ እንታይ ተኽእሎ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።​

ሽሕኳ ሃገር ሽወደን ስሕው ዝበለ ናይ ህዝቢ ኣቀማምጣ እንተ ኣለዋ፡ ኣብ መብዛሕትኡ ኮምዩናት ዋሕዲ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። መንበሪ ኣባይቲ ካብ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ገጠራት ይበዝሕ። ኣብ ሓደ ኮምዩን እናተቐመጥካ ኣብ ካልእ ኮምዩን ምስራሕ ዳርጋ ልሙድ እዩ። ዝበዝሕ ኮምዩናት ግሩም ናይ መራኸቢ መስመራት ኣለወን፡ ስለዚ ንስራሕ ኣብ ካልእ ኮምዩን ወፊርካ ምምላስ ቀሊል እዩ።

ተቐማጣይ ህዝቢ ሽወደን

ኣብ ሃገር ሽወደን ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ይነብር። እቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ሽወደን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ይነብር። 3,5 ሚልዮን ኣብ ከባቢታት ስቶክሆልም፣ የተቦርይን ማልመን ይነብር። ኣስታት 20% ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝተወልዱ ወይ ከኣ ክልቲኦም ወለዲ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጹ እዮም። ሽወደን ወግዓዊ ቋንቋ እዩ፡ ሳሚስካ ፊኒስካ ቶርነዳልፊኒስካ ሮማኒን ዪዲሽን ድማ ወግዓዊ ናይ ውሑዳት ቋንቋ እዩ።

 

 ​ኣብ ኣቝሑን ኣብ ኣገልግሎትን ምግዛእካ ዘሎካ መሰላት

ሓንሳእ ቁጽሪ-መንነት ምስ ረኸብካ፤ ከም ሸማታይ መጠን፤ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ ውዕል ናይ ሞባይል ቴሌፎን ንኽትገብር፤ ብመገዲ ኢንተርነት ጌርካ ኣቝሑት ክትእዝዝን ስምምዓት ክትኣቱን ትኽእል ኢኻ። ከም ሸማታይ መጠን፤ መሰላትን ግዴታትን ስለ ዘሎካ፤ ንስኻ ድማ ንዕኡ ክትፈልጦ ጽቡቕ እዩ።

Hallå konsument

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ