እቲ ናይ ቨስትራ ኦስተርህዮትላንድ ሲቪላዊ ድሕነት

እቲ ናይ ቨስትራ ኦስተርህዮትላንድ ሲቪላዊ ድሕነት ነቲ ናይ ሓደጋ ቅሩብነትካ የማዕብሎ። ኣብቲ ኮርሳትና ሓደጋን ተኣፋፊ ኩነታትን ንምብዳህ ትምሃር፡ ከም ኣብነት፣ ነዊሕ ናይ ኤለትሪሲቲ ምጥፋእ፡ እተበከለ ማይ ቡምባ፡ ንነዊሕ ግዜ በይንኻ ምዃንን ከምኡውን ደጋዊ ሓደጋ። ከምኡውን ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትካ ንድሕነትካ ምኽሪ ንህበካ። ኩሉ ደሓን ከሎ ድሉው እንተ ደኣ ዄንካ፡ ሓደጋ ምስ መጸ ብዝሓሸ መገዲ ክትብድሆ ትኽእል ኢኻ። በቲ ኮርሳትና ጌርካ ኪመጽእ ንዚኽእል ሓደጋ ብዝቐለለ መገዲ ክትብድሆ ትኽእል።

ናብ ገጽ Östergötlands län ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ