ኤት ሞራ ፎር ኣላ

እዚ ንተጸዋርነትን ክፉትነትን ይሰርሕ። መኣከቢ ቦታ (ቡንን ምርኢት ፊልምን) ኣስተምህሮን ገለ ካብቲ ንጥፈታቱ እዩ። ብመገዲ ኢመይል ተራኸብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ