ናይ ቨርምላንድ ደገፍ ወለዲ

​​ናይ ቨርምላንድ ደገፍ ወለዲ Föräldrastödet i Värmland መኽሰብ ዘይብሉ ውድብ ኮይኑ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ግሉል እዩ። እቲ ማሕበር፡ ኩልቱርዱዋላ ዚብሃል ፕሮጀክት የካይድ፡ እዚ ኸኣ ነተን ሓደስቲ መጻእቲ ጥኑሳት ኣንስቲ ይድግፍ። እቲ ማሕበር፡ ስቨንስካ መድ በይቢ ዚብል ንጥፈት የካይድ። እዚ ድማ ብምምይይጥን ዘረባ ቆልዑን ሰሓቕን ይካየድ፡ በዚ ድማ ምስቶም ካብ እተፈላለየ መንበሪ ቦታን ካብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለምን ዚመጹ ወለዲ ብሓደ ብምዃን ንቋንቋ ሽወደን ትለማመዶ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ