ማሕበር ፖ ኢንጎንግ

Förening På ingång ማሕበር ፖ ኢንጎንግ ናይ መንእሰያት ማሕበር ኮይኑ ነቶም ርክብን መርበብ ኢንተርነትን ዕርክነትን ዚደልዩ ሓደስቲ መጻእቲ መንእሰያትን ብዚምልከት ኣብ ድሕሪ ቤትትምህርቲ ዚጓነፍ ነገራት ኣብ ትርጉም ዘለዎ ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታትን የተኩር። ፖ ኢጎንግ ንሓደስቲ ነገራት ንምፍታን ሰፊሕ ተኽእሎ ይህብ፡ ከምኡውን ኣብ ምዝራብ ሽወደን፡ ምፍላጥ ሕብረተሰብን እተፈላለየ ድሕረባይታ ዘለዎም ሓደስቲ ብጾት ንምርካብን ይነጥፍ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ