ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ - ወረዳ ኡፕሳላ፡

Hela Sverige ska leva- Uppsala län ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ - ወረዳ ኡፕሳላ፡ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን እተገለለ መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር ኮይኑ ምስቲ ሃገራዊ ማሕበር ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ እተኣሳሰረ እዩ። እቲ ማሕበር ቤትጽሕፈቱ ኣብ ኡፕሳላ እዩ።

እቲ ዕላማ ነቲ ዞባዊ ጉጅለ ምዕባለን ነቶም ካልኦት ኣባላትን ኣብቲ ምስ ዞባዊ ምዕባለ፡ ምስ ገጠራዊ ምዕባለ ከምኡውን ምስ ማሕበራዊ ቁጠባ ዚገብሩዎ ስራሕ ንምጥንኻር እዩ፡ ከምዚ ብምግባር ከኣ ኩላ ሃገር ሽወደን መርበብ ኢንተርነት ንኽትፈጥር፡ ፕሮጀክት ንኸተበግስ ምስ ዘድሊ ድማ ናይ ስልጠና መደባት ንምጅምር እዩ። ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ- ወረዳ ኡፕሳላ ብመሰረት ድሌት ዞባዊ ጉጅለ ምዕባለን ካልኦት ኣባላትን ኣብቲ ንህይወት ዘለዎ ገጠር ንምምስራት ዚገብሩዎ ጻዕሪ ክትሰርሕ እያ። ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ - ወረዳ ኡፕሳላ ነቲ ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ንምድራኽን ግሩም ኣብነት ብምቅላሕን ርእይቶ ብምእካብን ኣብ ፖለቲካ ጽልዋ ብምግባርን ብዞባውን ክልልን ሃገራውን ኣህጉራውን መገዲ ክትሰርሕ እያ።

Hela Sverige ska leva - Uppsala län ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ - ወረዳ ኡፕሳላ ካብ መሰረታዊ ክብረታት ተበጊሳ እያ እትሰርሕ፣ ደሞክራሲ፡ ብዙሕነትን ማዕርነትን ከምኡውን ንማሕበራውን ኣከባብያውን ቁጠባውን ቀጻልነት ዘለዎ ምዕባለ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ