ውልቃዊ ሓገዝ ወድሰብ - ኡፕሳላ

ኣብ ሽወደን IM (ውልቃዊ ረድኤት) ነቲ ምህላው ናይቶም ኣብ ንጹልነት ዚርከቡ ሰባት ንምርጋጽን ነቲ ድምጾም ንምሕያልን ይሰርሕ። ዓሌታውነት፡ ኣድልዎን ኣብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዚግበር ውሑድ ጻዕርን ነቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ ከም ዚንጸሉ ይገብር። ኣብቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ፡ ስራሕ ኣልቦነት ካብቶም ኣብ ሽወደን እተወልዱ ኣዚዩ ዝለዓለ እዩ።

IM ኣብ ሽወደን ኣብ ውህደትን ተሳትፎን እዩ ዘተኩር። ነቲ ናይ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ምሕዋስ ዘለዎ ተኽእሎታት ከነብዝሖ ንደሊ ብኣኡ ኣቢልና ድማ ነቲ ነጻሊ ዝኾነ ቅርጽታት ክንቃለሶ ንደሊ። ስራሕና ኣብ መንጎ ሰባት ርክባት ምፍጣር እዩ። IM ኣብ ድልዱል ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ይኣምን፡ ስለዚ ድማ ወለንታዊ ተሳትፎ የተባብዕ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ