ሃገራዊ ፈደረሽን ደቀንስትዮ

IKF ሃገራዊ ፈደረሽን ደቀንስትዮ፡ ንብዙሓት ኣብ መላእ ሽወደን ዚርከባ ንውህደትን ኣንጻር ዓሌታውነትን ዚቃለሳ ማሕበራት ዚጥርንፍ ፈደረሽን እዩ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ