ናይ ኦረብሮ ገዛ ደቀንስትዮ

ናይ ቤት-ደቀንስትዮ (ክቪኖሁሰት) ስራሕ ነተን ንዓመጽ እተቓልዓ ኣንስትን እተቓልዑ ህጻናትን ክኢላዊ ሓገዝን መዕቆብን ንምሃብ እዩ። እቲ ስራሕ ብተለፎን ወይ ኣብ ገዛ ብምብጻሕ ደገፍን ምኽርን ምሃብ ይጥርንፍ። ነተን ብምፍርራህ ተጨኒቐን ገዝአን ኪገድፋ ዚግደዳ ደቀንስትዮ ዚኸውን ሕሉው መንበሪ እውን ኣሎ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ