ሲቲ ኣካደሚን ለርሰንተር- ለርሰንትራ

ሲቲ ኣካደሚን ለርሰንተር ነቶም ንኸጽንዑ ቦታ ዚደልዩ ወይ ኣብ ትምህርቶም ሓገዝ ዚደልዩ ኣባጽሕ ተምሃሮ እተመደበ ቦታ እዩ። ኣብዚ ኸኣ ናይ ሽወደን፡ ቍጽሪ፡ እንግሊዝ፡ ሶሲዮሎጂ፡ ኮምፕዩተርን ታሪኽን መምህራን ኣለዉ። ነቶም ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ጸገማት ዘለዎም እውን ኣገልግሎት ኣሎ። ኣብቲ ቤትትምህርቲ፡ ኮምፕዩተራት፡ ብርሑቕ ዚሰርሕ መርበብ ኢንተርነት፡ ከምእዉን ንመጽናዕቲ ዚኸውን ጸጥታ ዝመልኦ ኣከባቢ ኣሎ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ