ኒቢ ቪሹን

NybyVision ናብ ውህደትን ስራሕን ዝቐንዐ ናይ ኡፕሳላ መደብ ስራሕ እዩ።

ናይቲ ንሓድሕዳዊ ውህደት ዚነጥፍ ስራሕና ቀንዲ ዕላማ እዚ ዚስዕብ እዩ፣

  • ነቲ ናይ ብዝሐ-ባህላዊ ማሓበረሰብ፡ መድረኽ ምይይጥን ምርድዳእን ምዃን
  • ነቲ ንውህደት ብባህላዊ መገዲ ዚርእዮ ናይ ባህሊ ኣኼባ፡ ማእከል ምዃን
  • ናይቶም ተሳተፍቲ ንጥፈታትና ርድኢት፡ ምስትውዓልን ምትዕጽጻፍን ይዓቢ ኣሎ። ከምኡውን እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ብንጥፈት ክትሳተፍ ምድላይ ዘሎ ተኽእሎታት ይዓቢ ኣሎ።

ናይ ኒቢ ቪሹን NybyVision ናይ ኩሉ ንጥፈታት መሰረት ነቲ፡ ማሕበራዊ ሕብረትን ተሳታፍነትን ንምድንፋዕ ብኣኡ ጌርካ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ሓድሕዳዊ ምትሕውዋስ ኩነታት ምፍጣር እዩ።

ናይ ንጥፈታትና ትዅረት ዝኾኑ ጉጅለ

  • ድሕረባይታኦም ስደት ዝኾነ ደለይቲ ስራሕ
  • ናይ ቋንቋ ምዕባለን ናይ ስራሕ ስልጠናን ወይ ካልእ ስራሕ ዘድልዮም ሰባት
  • ሓታቲ ዕቝባ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ