ናይ ኦረብሩ ናይ መሰል ማእከል

ናይ ኦረብሩ ናይ መሰል ማእከል ንኣድልዎ ዚምክት ቤትጽሕፈት እዩ። ነቲ ዚህቦ ሕጋዊ ምኽሪ ኣየኽፍልን እዩ፡ ነቶም ኣድልዎ እተገብረሎም ኮይኑ ዚስምዖም ወይ ፍትሒ ዝጎደሎም ሰባት ድማ ይሕግዝ። ናይ ኦረብሩ ማእከል መሰል፡ ምስጢር ይሰትር እዩ፡ ምስቶም ኣድልዎ እተገብረሎም ድማ ርክብ ንምግባር ይሕግዝ ወይ ድማ ነቲ ጉዳይ ናብቲ ቤትጽሕፈት ወኪል ኣድልዎ የመሓላልፎ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ