ናይ ኦረብሩ ናይ ደቀተባዕትዮ ክሊኒክ

ናይ ኦረብሩ ናይ ደቀተባዕትዮ ክሊኒክ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ቤተሰብ ዚፍጸም ዓመጽ ብምትኳር ክኢላዊ ሓገዝ ይህብ። ዕላማኡ ኣብ ቤተሰብ ዓመጽ ደው ብምባል ነቲ ናይ ህጻናትን ደቀንስትዮን ሰብኡትን ውሕስነትን ጥዕናን ንምሕላው እዩ። እቲ ኣገልግሎት ንውልቃውን ንጉጅለን ንተጻመድትን ይውሃብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ