ፕሮጀክት መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር

እቲ ማሕበር ናብ መንእሰያት ዝቐንዐ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ወፍርን የካይድ። ሓደ ፍሉይ ጨንፈር ማሕበር ድማ ንኣህጉራዊ ጉዳያት ዚምልከት ይነጥፍ። እዚ ንጥፈትዚ ድም ግሎባላ ክሩኖበርይ ይብሃል። እቲ ፕሮጀክት ካልእ ገዲፍካ ናብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝቐንዐ ናይ ልምምድ ቦታን ስራሕን ከምኡውን ንውልቃዊ ሓሳባትን ተበግሶን ዘማዕብል መድረኽ የቕርብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ