ረዳ ቦርነን

Lokalföreningen för Rädda barnen (እቲ ናይ ረዳ ቦርነን ዞባዊ ማሕበር) ኣብቲ ናይ ዕዮ ዓመታቱ 2012-2013 ነቶም ንሓደጋ ዚቃልዑን ነቶም ኣብ ኡፕሳላ ወረዳ ጽቡቕ ዘይስምዖም ህጻናት ዚምልከት ዓቢ ፕሮጀክት የካይድ።

እቲ ስራሕ ኣብ ኣርባዕተ ሰሚናራት እዩ ተኻዪዱ፡ ኣብኡ ድማ ብዛዕባ ዓመጽ፡ ዕንተራ፡ ድኽነትን ሸቕልን ህጻናት ተላዒሉ። ኣብቲ ሰሚናራት ካብ እተፈላለየ ኣብ ኡፕሳላ ዚርከብ ንህጻናት ዚምልከት ስራሓት ዝመጹ ተሳቲፎም ነይሮም።

ዞባዊ ማሕበር ቁጠባዊ ደገፍ ይህብ ን

  • ብውልቆም ዝመጹ ሓተትቲ ዕቝባ
  • ፍሉያትን ናይ ምንጪታት ኣብያተትምህርቲ
  • ፍሉይ ክንክን ዚደልዩ ህጻናት ምስ ኣካደሚስካ ሆስፒታል ብምትሕብባር
  • ሓገዝ ኣስተዋጽኦታት ዝረኽባ እተፈላለያ ማእከላት ስድራቤት
  • ካፈ የኖምፋርተን - ካብ ድሮጋ ናጻ ዝኾነ ናይ መንእሰያት መኣከቢ ቦታ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ