ስካውት

ብሓደ ኴንና ብዙሕ ክንሰርሕ ንኽእል!
ማሕበር ስካውት ን63 000 ካብ ኩሉ ኵርናዕ ሕብረተሰብ ዝመጹ ህጻናትን መንእሰያትን ሓቢሮም ንኺዞሩን ከም ውልቀሰባት ኪዓብዩን ብማለት ዕድል ይህብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ንሕና ንኽፉትን ናይ ብዙሃንን ምክብባር ዘለዎን ማሕበረሰብ መዓልታዊ ነበርክት፡ እዚ ድማ ካብ ኩሉ ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ። ናይ 100 ዓመታት ናይ ደጋዊ ህይወት ተመክሮ ምህላው ማለት ከኣ ነዚ ተመክሮዚ ከንካፍሎ ንደሊ ኢና ማለት እዩ - ካብ ጉጅላዊ ድራኸታትን መሪሕነትን ክሳዕ ውልቃዊ ዕቤትን ሓያል ነብሰ-ክብረትን። ብኸመይ መገዲ ክትሳተፍን ኣበርክቶ ክትገብርን ትደሊ? ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ናይ ስካውት ማሕበር ንምርካብ ኣብዚ ድለ bliscout.nu

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ