ፈደረሽን ስፖርት ኡፕላንድ

​ፈደረሽን ስፖርት ኡፕላንድ Upplands Idrottsförbund ናይቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ስፖርት ዞባዊ ውድብ ኡፕላንድ እዩ። ዕማምና ነቲ ናይ ኣውራጃ ስፖርት ንምድጋፍን ንምውካልን እዩ።

Upplands Idrottsförbund ፈደረሽን ስፖርት ኡፕላንድ ምስ መንግስታዊ ትካላትን ውድባትን ብምርኻብ ናይ ኡፕላንድ ስፖርት ንውክል። ከም መጠን ስፖርታዊ ሃነጽቲ ሓሳባት ድማ ነቶም ናይቲ ቦታ ገበርትን ሓደግትን ዝኾኑ ንራኸቦም።

ፈደረሽን ስፖርት ኡፕላንድ ብኸምዚ ዚስዕብ ይነጥፍ

  • ብመሰረት ናይ ስፖርት መደባት ኢድሮተን ቪል፡ ምስራሕን ነቲ ናይ ስፖርት መሰረታዊ ክብርታት ጉዳያት ከኣ ምዝርጋሕ።
  • ኣብ ኡፕላንድ ዕዉት ስፖርት ንምህላው ኩነታት ምፍጣር፡ ነዚ ንምግባር ድማ ነቲ ናይ ስፖርት መሰረታዊ ጉዳያት ምሕያል
  • ናይ ስፖርት ማሕበራዊ ጥቕምን ኣገዳስነቱን ኣብቲ ህዝባዊ ጥዕናን ናይ መንእሰይ ኩነታት ህይወትን ከም ዚረአ ምግባር
  • ምክልኻል ህዝባዊ ምንቅስቓስ
  • ን Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) ንስፖርታውያን ማሕበራትን እቲ ዚድለ ደገፍን ኣገልግሎትን ምሃብ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ