ናይ ወረዳ ኡፕሳላ ፈደረሽን ስልጠና

Uppsala Läns Bildningsförbund – ULB ናይ ወረዳ ኡፕሳላ ፈደረሽን ስልጠና-ULB ናይ ወረዳ ኡፕሳላ ንህዝባዊ ስልጠና ዚምልከት ሓፈሻዊ መራኸቢ ቦታ እዩ። ኣብዚ ድማ እተን ህዝባውያን ናይ ስልጠና ውድባት፡ ንምትሕብባርን ተመክሮ ንምልዋጥን ንናይ ምዕባለ ስራሕን ይእከባ።

እተን ናይ ኣባላት ውድባት ናይቲ ወረዳ ጉጅለ መጽናዕቲ፡ ህዝባዊ ኮለጃትን ናይ ወረዳ ቤትንባብን እየን። ULB ዞባዊ ናይ ፍልጠትን መራኸብን ማእከል ኮይኑ ቀንዲ ዕማሙ ድማ ከምዚ ዚስዕብ እዩ፣

  • ነቲ ናይ ህዝባዊ ስልጠና ስራሕ ደረጃኡ ዝሓለወን ዕዉትን ንምግባር ሓያል ሃዋሁው
  • ነቲ ባህልን ደሞክራስን ህዝባዊ ጥዕናን ከም ንጡፍ ምህናጽ ህዝቢ ጌርካ ክብሪ ምሃቡን ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣበርክቶ ምግባርን
  • ነቲ ውጽኢቱ ብምቅላሕ ነቲ ህዝባዊ ትምህርቲ ርኡይን ንጹርን ምግባር

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ