ኡፕሳላ ስታድስሚሹን

Uppsala Stadsmission ኡፕሳላ ስታድስሚሹን ነቶም ኣብቲ ንሓደጋ ቅሉዕ ዝኾነ ኩነታት ዚነብሩ ተቐማጦ ኡፕሳላ ይድግፍን ይሕግዝን። ንሕና ኣብ ኡፕሳላ ብዙሕ ናይ መኣከቢ ቦታታትን ንጥፈታትን ኣሎና፡ ኣብኡ ድማ ማሕበራውነትን ተሳታፍነትን ንፈጥር።

ኡፕሳላ ስታድስሚሹን Uppsala Stadsmission መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር ኮይኑ ነተን መዓልታዊ ህይወተን ኪመርሓ ዘይክእላ በይነን ዝመጻ ኣደታት፡ ንዓመጽ ተጋሊጸን ስነኣእምሮኣዊ ክንክን ዚደልያ ኣንስቲ፡ በይነን ዚቕመጣ ኣረጋውያን፡ ነቶም መንሰያት ሩማናይውያን ተጻመድቲ ምግብን ምቖትን ብምሃብ፡ ነተን ሓደስቲ ኣንስቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ጸግዒ ንኺረኽባ ብሓጺሩ ንኹሉ ገዛ ዘይብሉን ሕማቕ ኣመላት ዘለዎን ሰብኣይን ሰበይትን ይሕግዝ።

ንሕና ክፉት መራኸቢ ቦታታት፡ ፍሉይ ደገፍ፡ ናይ ስራሕ ልምምድን ማሕበራዊ ዕማምን ከምኡውን ንደቀንስትዮ ዕዮ ነቕርብ። ንሕና ካብቲ ዘሎ ድልየትን ማዕከንን ብምብጋስ ነቲ ንጥፈታትና ነሐድሶን ነማዕብሎን። ንሕና ብነዊሕ ጠመተን ብህጹጽ ጻዕርታትን ንሰርሕ። ንሕና ንሰባት ንህይወቶም ከም ብሓድሽ ኪመርሑን፡ ተስፋን ደስታን ከምኡውን ኣብቲ ማሕበረሰብ ድማ ተቐባልነት ኪስምዖም ንደሊ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ