ናይ ቨክሾ ቀዪሕ መስቀል

ናይ ቨክሾ ቀዪሕ መስቀል ኣብ ቨክሾ ኮሙን ንሓደስቲ መጻእቲ ዚምልከት ብዙሕ ንውህደት ዘደንፍዕ ንጥፈታት የካዪድ። ብሓገዝ ናይቶ 200 ዝኾኑ ወለንተኛታት መዓልታዊ ንብዙሓት ጉጅለታት ንሕግዝ።

  • ሰኑይን ረቡዕን ነቶም ናይ ቋንቋን ትምህርትን ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት፡ ናይ መጽናዕቲ ሓገዝን ልምምድ ቋንቋን ይዳሎ።
  • ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብተን ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ዘለወን ደቀንስትዮ ዝቐንዐ ናይ ምሕምባስ ኮርስ ይውሃብ
  • Mentor till Mentor መንቶር ቲል መንቶር ብቛንቋን ባህልን ማሕበረሰብን ገይሩ ውህደት ንምድንፋዕ ንሓደስቲ መጻእቲ ውልቀሰባን ስድራቤትን ሽወደን ዚዛረብ ኣቦ/ኣቦ ስድራቤት ዘቕርብ ናይ ኣቦነት ንጥፈት እዩ።
  • Kompis till kompis ዓርኪ ንዓርኪ፡ ነቶም ንውልቆም ዚመጹ መንእሰያት ኣብ ማሕበረሰብ ንምእታው ምእንቲ ኪቐሎም ቋንቋ ሽወደን ዚዛረብ ብጻይ የቕርበሎም።
  • ንሕና ነቶም ኣብ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ኣባይቲ ዘለዉ ሓተትቲ ዕቝባ፡ ንጥፈታትን ልምምድ ቋንቋን ንቕርብ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ