ቮሎንተርቢሮን

Volontärbyrån ቮሎንተርቢሮ ኣብ መንጎ ሰባትን መኽሰብ ዘይብለን ውድባትን ርክብ ንምፍጣር ይሰርሕ። ነዚ ድማ መኽሰብ ብዘይብሉ ዕማማት ብምቕራብ ከምኡውን ንመኽሰብ ዘይብሉ ተሳትፎ ብዚምልከት፡ ማሕበራት ብምምስራትን ብምድጋፍን ንገብሮ።

Volontärbyrån ወለንታዊ ቤትጽሕፈት መኽሰብ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ናይ ጥቕሚ ፎሩም (ማሕበራዊ ኣተኵሮ ዘለዎም መኽሰብ-ኣልቦ ውድባት) ዚርከብ ትካል እዩ። እቲ ፎሩም ነቲ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ከም ቀንዲ/ማእከላዊ ክፋል ናይቲ ማሕበራዊ ዕቤት ደሞክራስን ውሑስ መነባብሮን ኮይኑ ንኺረአ ይሰርሕ።

ንኣና ኣብቲ ወለንታዊ ቤትጽሕፈት (ቮሎንተርቢሮ) ዘሎና መኽሰብ-ኣልቦ ተሳትፎ ካብ ምሃብ ዝለዓለ እዩ። እቶም ከም ወለንተኛታት ዚሳተፉ ብዙሕ ጥቕሚ ይረኽቡ፡ ንኣብነት ንድሌቶም መውጽኢ ይረኽቡሉ ንውልቃዊ ዕቤት ድማ ዕድል ይረኽቡ። ወለንታዊ ተሳትፎ ኣብ መንጎ ሰባት ዝምድና ይፈጥር። ጽቡቕ ከም ዚስምዓና ይገብረና፡ ኣብ ማሕበራዊ ኮምዩኒቲ ድማ ናይ ተሳታፍነት ስምዒት የሕድረልና።

ኣብ መኽሰብ ዘይብለን ማሕበራት ምውሳእ ንሰባት ኣብቲ ማሕበረሰብ ድምጾም ከም ዚስማዕ ይገብር - ብኸምዚ ድማ ነቲ ምዕባለ ሕበረተሰብ ንኺጸልዉ ተኽእሎ ይህቦም።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ