Älvkarleby

ሓውሲ-ከተማ አልቪካርለቢ 9000 ተቐማጦ ሃልይዎ፡ ካብ ከተማ ያቭለ 20 ኪሎ-መተር ካብ ከተማ ኡፕሳላ ድማ፡ 80 ኪሎመተር ርሒቓ ትርክርብ። እቲ ከተማ ንንኡሳት ዓዲታት፡ አልቪካርለቢ፡ እልቪካርልዮ-ብሩክ፡ ሎንግሳንድ፡ ጎርድስኻር፡ ማርማን ስኩትኻርን የጠቓልል።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ አልቪካርለቢ ንመንበሪ-ኣባይቲ ብዝምልከት፡ ኣብ ማእከል ወይ ውን ኣብ ምሕድግ ዝበለ ከባቢታት ናይ ምንባ ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ኣሎ። መንበሪ-ገዛ ክትካረዩ ምስ እትደልዩ፡ በቲ ምምሕዳር ከምኡ ውን ብውልቂ ዝውነን ዝካረ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይቲ ወረዳ ብርክት ዝበለ ኣባይቲ ኣለኩም። በቲ ምምሕዳር ዝወነን ትካል ክራይ ኣባይቲ ንኣብነት አልቪካርለቢሁስ ኣለኩም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ አልቪካርለቢ፡ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ኣለዋ። ነቲ ኣብ ነጻ እዋንኩም ከተዘውትርዎ እትደልዩ ዝምባሌታትኩም ዘእንግድ ባይታ ኣለኩም። ኩዕሶ-እግሪ፡ ተኒስ፡ ባንዲ ከምኡ ውን ሞተር-ስፖርት ገለ ካብዚ ዝተጠቕሰ ንጥፈታት ኮይኑ ነዚ ዘአንግዳ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ዘለውን ዝተፈላለያ ማሕበራት ይርከባ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

 ኣብ ማእከል ከተማ ስኩትዃር፡ ብርክት ዝበለ ባንክታት፡ ኣብያተ-መግቢ፡ ከምኡ ውን ድኳናት መዓልታዊ-ሃለኽትን ፋርማሲታትን ይርከብ። ብዜካ’ዚ ብርክት ዝበለ ኣብያተ-ጸጕሪ፡ ስፖርታዊ ነገራት ዝሓዘ ድኳናት፡ ቡቲክ ክዳውንትን ሳእንን ሲነማን ቤት-ንባብን ውን ይርከብ። ውጽእ ኢልኩም ምዝዋር ንእትፈትዉ ሰባት ከኣ፡ ብርክት ዝበለ ናይ ምንቕስቓስን፡ ምንሽርታት ብረድ መሐንበሲ ቦታታትን ኣለኩም።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

እቲ በቲ ምምሕዳር ከተማ ዝውነን ትምህርታዊ ንጥፈታት፡ ዝተፈላለየ መኣዲ ትምህርቲ፡ ንኣብነት መውዓሊ-ህጻናት፡ መዘናግዒ ማእከላትን መባእታዊ ደረጃ ትምርህትን የአንግድ። ብዜካዚ ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ማእከል ትምርህቲ ንኣባጽሕን፡ ፍሉይ ኣብያተ-ትምርህቲን ባህላዊ ቤት-ትምህርትን ውን ይርከብ። ቤት-ትምርህቲ አልቪቦዳ ንኣብነት ብውልቂ እትመሓደር ቤት-ትምርህቲ ኮይና ካብ 6 ክሳብ 16 ዝዕድሚኦም ተማሃሮ ትቕበል። ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽል ንዝደሊ ኸኣ፡ ኣብ ከተማታት ያቭለ፡ ኡፕሳላ ከምኡ ውን ስቶክሆልም ብምኻድ ኣብኡ ክመሃር ይኽእል። ማሕበር ተኻረይቲ ንኣብነት ገለ መዓልታት ኣብ ሰሙን ናይ ቋንቋ ምምዕባል ርኽክብ የዳሉ። እቶብ ኣብዚ ዝእከቡ ሰባት ከኣ፡ ቋንቋ ሽወደን ንምምዕባል ንምልምማድን ብሓንሳብ ሻሂ-ቡና ክሰትዩን ይራኸቡ። 

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ስኩትስዃር፡ ማእከል ጥዕና፡ ሕክምና ወረዳ፡ ናይ ኣዴታትን ህጻናትን ሕክምና ኣሎ። ብዜካ’ዚ ኣብቲ ወረዳ፡ ናይ ሰኒ ሕክምናን ፋርማሲታትን ውን ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መጎዓዝያ ብዝምልከት ካብን ናብን አልቪካርለቢ ዳርጋ ጹቡቕ’ዩ ክበሃል ይከኣል። ኡፕቶገት ዝስማ ባቡር ካብታ ብሰሜን እትርከብ ከተማ ያቭለ ናብታ ብደቡብ እትርከብ ከተማ ኡፕሳላ ትጎዓዝ። ክትሓልፍ እንከላ ኸኣ፡ ኣብ ስኩትዃር፡ ኤልቭካርለቪን ማርማን፡ ጠጠው ትብል። ካብ ኡፕሳላ ክትቕጽሉ ምስ እትደልዩ ነተን ብፐንደልቶግ ዝፍለጣ ባቡራት ናይ ስቶክሆልም ካብ ኡፕሳላ ወሲድኩም፡ ንመዕርፎ-ነፈርቲ ማለት ኣርላንዳ ብ 80 ደቂቕ ናብ ስቶክሆልም ከኣ ብክልተ ሰዓት ትበጽሕዎ። ካብ አልቪካርለቢ ናብ ያቭለ ብቀሊሉ ብኣውቶቡስ ክትከዱን ክትምለሱን ትኽእሉ። ንሰዓታት ንቕሎ መጎዓዝያ ብዝምልከት፡ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ኡፕላንድስ ትራፊክ ብምጥዋቕ ክትርእዩ ትኽእሉ። ንዋጋታት ጉዕዞ ብኣውቶቡስን ባቡርን ዝምልከት ውን ዝርዝር ሓቤሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Tågstädning Vagnsstädare
Enhetschef till funktionshindradeomsorgen Områdeschef, äldre- och handikappomsorg
Specialpedagog till Elevhälsan Specialpedagog
Tidnings - och reklamutdelare lördag - söndag i Skutskär Tidningsbud/Tidningsdistributör
Restaurang - Köksbiträde Köksbiträde
Farmaceuter till Apoteksgruppen Skutskär Farmaceut/Apotekare
Älvkarleby kommun söker en gatuingenjör Väg- och vattenbyggnadsingenjör
Grundskollärare F - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Behandlingsassistent ; Älvgården HVB ; Älvkarleby Behandlingsassistent/Socialpedagog
Bränsletekniker / Hjullastarförare till Högdalen Hjullastarförare, godshantering
Pizzabagare Pizzabagare
Inagården söker Föreståndare / Verksamhetschef Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Vi söker nya stjärnor till vårt säljteam i Gävle! Ansök om jobb hos Tota... Telefonförsäljare
Junior systemutvecklar till avdelningen Software Innovations på Syntronics Systemutvecklare/Programmerare
Kundtjänstmedarbetare med driv och glädje! Kundtjänstmedarbetare
Vi söker en stöd - och matchningshandledare i Gävle för vår kunds räkning! Jobbcoach/Utbildningscoach
Vi söker Studie - och Yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare
Köksbiträde Köksbiträde
Vi söker dig som är tävlingsinriktad! Telefonförsäljare
Sommarens bästa jobb! Telefonförsäljare

ገጽ 1 ናይ 33

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ