Älvkarleby

ሓውሲ-ከተማ አልቪካርለቢ 9000 ተቐማጦ ሃልይዎ፡ ካብ ከተማ ያቭለ 20 ኪሎ-መተር ካብ ከተማ ኡፕሳላ ድማ፡ 80 ኪሎመተር ርሒቓ ትርክርብ። እቲ ከተማ ንንኡሳት ዓዲታት፡ አልቪካርለቢ፡ እልቪካርልዮ-ብሩክ፡ ሎንግሳንድ፡ ጎርድስኻር፡ ማርማን ስኩትኻርን የጠቓልል።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ አልቪካርለቢ ንመንበሪ-ኣባይቲ ብዝምልከት፡ ኣብ ማእከል ወይ ውን ኣብ ምሕድግ ዝበለ ከባቢታት ናይ ምንባ ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ኣሎ። መንበሪ-ገዛ ክትካረዩ ምስ እትደልዩ፡ በቲ ምምሕዳር ከምኡ ውን ብውልቂ ዝውነን ዝካረ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይቲ ወረዳ ብርክት ዝበለ ኣባይቲ ኣለኩም። በቲ ምምሕዳር ዝወነን ትካል ክራይ ኣባይቲ ንኣብነት አልቪካርለቢሁስ ኣለኩም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ አልቪካርለቢ፡ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ኣለዋ። ነቲ ኣብ ነጻ እዋንኩም ከተዘውትርዎ እትደልዩ ዝምባሌታትኩም ዘእንግድ ባይታ ኣለኩም። ኩዕሶ-እግሪ፡ ተኒስ፡ ባንዲ ከምኡ ውን ሞተር-ስፖርት ገለ ካብዚ ዝተጠቕሰ ንጥፈታት ኮይኑ ነዚ ዘአንግዳ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ዘለውን ዝተፈላለያ ማሕበራት ይርከባ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

 ኣብ ማእከል ከተማ ስኩትዃር፡ ብርክት ዝበለ ባንክታት፡ ኣብያተ-መግቢ፡ ከምኡ ውን ድኳናት መዓልታዊ-ሃለኽትን ፋርማሲታትን ይርከብ። ብዜካ’ዚ ብርክት ዝበለ ኣብያተ-ጸጕሪ፡ ስፖርታዊ ነገራት ዝሓዘ ድኳናት፡ ቡቲክ ክዳውንትን ሳእንን ሲነማን ቤት-ንባብን ውን ይርከብ። ውጽእ ኢልኩም ምዝዋር ንእትፈትዉ ሰባት ከኣ፡ ብርክት ዝበለ ናይ ምንቕስቓስን፡ ምንሽርታት ብረድ መሐንበሲ ቦታታትን ኣለኩም።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

እቲ በቲ ምምሕዳር ከተማ ዝውነን ትምህርታዊ ንጥፈታት፡ ዝተፈላለየ መኣዲ ትምህርቲ፡ ንኣብነት መውዓሊ-ህጻናት፡ መዘናግዒ ማእከላትን መባእታዊ ደረጃ ትምርህትን የአንግድ። ብዜካዚ ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ማእከል ትምርህቲ ንኣባጽሕን፡ ፍሉይ ኣብያተ-ትምርህቲን ባህላዊ ቤት-ትምህርትን ውን ይርከብ። ቤት-ትምርህቲ አልቪቦዳ ንኣብነት ብውልቂ እትመሓደር ቤት-ትምርህቲ ኮይና ካብ 6 ክሳብ 16 ዝዕድሚኦም ተማሃሮ ትቕበል። ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽል ንዝደሊ ኸኣ፡ ኣብ ከተማታት ያቭለ፡ ኡፕሳላ ከምኡ ውን ስቶክሆልም ብምኻድ ኣብኡ ክመሃር ይኽእል። ማሕበር ተኻረይቲ ንኣብነት ገለ መዓልታት ኣብ ሰሙን ናይ ቋንቋ ምምዕባል ርኽክብ የዳሉ። እቶብ ኣብዚ ዝእከቡ ሰባት ከኣ፡ ቋንቋ ሽወደን ንምምዕባል ንምልምማድን ብሓንሳብ ሻሂ-ቡና ክሰትዩን ይራኸቡ። 

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ስኩትስዃር፡ ማእከል ጥዕና፡ ሕክምና ወረዳ፡ ናይ ኣዴታትን ህጻናትን ሕክምና ኣሎ። ብዜካ’ዚ ኣብቲ ወረዳ፡ ናይ ሰኒ ሕክምናን ፋርማሲታትን ውን ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መጎዓዝያ ብዝምልከት ካብን ናብን አልቪካርለቢ ዳርጋ ጹቡቕ’ዩ ክበሃል ይከኣል። ኡፕቶገት ዝስማ ባቡር ካብታ ብሰሜን እትርከብ ከተማ ያቭለ ናብታ ብደቡብ እትርከብ ከተማ ኡፕሳላ ትጎዓዝ። ክትሓልፍ እንከላ ኸኣ፡ ኣብ ስኩትዃር፡ ኤልቭካርለቪን ማርማን፡ ጠጠው ትብል። ካብ ኡፕሳላ ክትቕጽሉ ምስ እትደልዩ ነተን ብፐንደልቶግ ዝፍለጣ ባቡራት ናይ ስቶክሆልም ካብ ኡፕሳላ ወሲድኩም፡ ንመዕርፎ-ነፈርቲ ማለት ኣርላንዳ ብ 80 ደቂቕ ናብ ስቶክሆልም ከኣ ብክልተ ሰዓት ትበጽሕዎ። ካብ አልቪካርለቢ ናብ ያቭለ ብቀሊሉ ብኣውቶቡስ ክትከዱን ክትምለሱን ትኽእሉ። ንሰዓታት ንቕሎ መጎዓዝያ ብዝምልከት፡ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ኡፕላንድስ ትራፊክ ብምጥዋቕ ክትርእዩ ትኽእሉ። ንዋጋታት ጉዕዞ ብኣውቶቡስን ባቡርን ዝምልከት ውን ዝርዝር ሓቤሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Ungdomscoach Ungdomskonsulent, fritid
Nattsjuksköterska till väletablerad Hemsjukvård Sjuksköterska, grundutbildad
Dietist Dietist
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning särskola Speciallärare
Sommarvikarier till Skutskär Butikssäljare, fackhandel
Rektor Vuxenutbildningen Rektor
Distriktssköterska Distriktssköterska
Sommarjobb / feriearbete ungdom 2018 Ungdomsledare
Sommarvikarier till vård - och omsorgsverksamheten Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Campingpersonal till rest , städ , reception mm Köksbiträde
Är du Viasats nästa toppsäljare? Hemförsäljare
Homepartysäljare - Gävle Hemförsäljare
SÄLJARE Utesäljare
ADMINISTRATÖR / MATUTVECKLARE Administrativ assistent
Samordnare underhåll Kastet Underhållsmekaniker
Konsultchef till Atea Projektledare, IT
Lärare i Svenska som andra språk , Centrum för vuxnas lärande Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Planarkitekt / Samhällsplanerare Samhällsplanerare
Samhällsplanerare Samhällsplanerare
Processingenjör Processingenjör, maskin

ገጽ 1 ናይ 34

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ