Åmål

ኦሞል ኣብ ዳልስላንድ ትርከብ። ኣብኡ እቲ ቨነርን እተባህለ ቀላይ ክሳዕ ማእከልቲ ከተማ ይዝርጋሕ፡ እቲ ወደብ ድማ ካብኡ ቀረባ እዩ። ምስ ካልኦት 48 ኮምዩናት፡ ኦሞል ነቲ ቨስትራዮታላንድ ወረዳ ተቕውም። ኦሞል ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይቲ ወረዳ እያ እትርከብ፡ ምስ ቨርምላንድ ድማ ትዳወብ። ኣሞል ኮምዩን ብ ጥሪ 1971 ብምሕባር ኦሞልን ቶስቡን እያ ቆይማ። ኦሞል ካብቲ ሚያዝያ 1/1643 ብንግስቲ ክሪስቲና ናይ ሓልፋ ደብዳበ እትረክብ ጀሚራ እያ ከተማ ኮይና። ካልኦት ናይቲ ኮምዩን ከተማታት፡ ፈንየርፉሽ፡ቶሰቲድየ፡ ፍረስኩግ፡ ኦኒምስኩግ፡ ሙን ኤድለስኩግን እየን

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

እቲ ዝዓበየ ኣመሓዳሪ መንበሪ ኣባይትን ገዛውትን እቲ ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ Åmåls kommunfastigheter, ÅKABእዩ። እቲ ትካል ኣብ ከተማን ኣብ ገጠርን መንበሪ ኣባይቲ የቕርብ።

ዝርዝር ዋኒናት ኣካረይትን ደላሎን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ይርከብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኦሞል ኮምዩን እዘን ቋንቋታት እዚኣተን ይዝረባ፤ ኣልባንያ፡ ዓረብ፡ ሰርቦክሮሽያ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳ፡ ፋርስ፡ ሩስያ፡ ሶማሊ፡ ስፓኛ፡ ሽወደንን ቱርክን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኦሞል ናይ ኦሞል ክርስትያናዊ ሰበኻ ኣሎ፡ ከምኡውን ብዛዕባዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይቲ ቤትክርስትያን ወብሳይት ኣንብብ። ብዛዕባ ኩለን ዝነጥፋ ማሕበራት ኣብቲ ናይ ኦሞል ኮምዩን ወብሳይት ክትረክብ ትኽእል።

Studieförbundet Vuxenskolan
ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ፡ ናይቲ ማሕበረሰብ ካፈታት።

ምትሕብባር
ናይ ቢንጎ ካፈታት፡ ናይ ሙዚቃ ካፈታት፡ ናይ ቋንቋ ካፈታት፡ ብሓደ ናይ ምንባር ጉጅለታት፡ ዓው ኢልካ ምንባብ፡ ናይ ደቀንስትዮ ካፈ።

ቀዪሕ መስቀል
መራኸቢ ቦታታት፡ ዙረት፡ ምብጻሕ፡ ንSFI-ተመሃሮ ጋዜጣ ምንባብ፡ ንሓደስቲ መጻእቲ ምኽሪ ምሃብ (ምርኻብ ምስ ሰበስልጣን)

ማእከል ስድራቤት
በይቢ ካፈ፡ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ መዓልታዊ ዚዝረብ ቋንቋ ሽወደን፡ ጉጅለ ወለዲ

ኩሉ ወድሰብ RIA
ቍርሲ፡ ናይ ደቀንስትዮ ካፈ

ናይ ባፕቲስት ቤትክርስትያን
​​ምርኻብ

 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ማእከል ኦሞል ኮንታክት ኦሞል ዚብሃል ኣሎ፡ ኣብኡ ምስ ቤትጽሕፈት መድህንን፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ምስቲ ኮሙናዊ ናይ ስራሕ ማእከልን ክትራኸብ ትኽእል።

ኣብ ውሽጢ ኦሞል፡ ግሮሰሪታትን፡ እንዳ ክዳውንትን፡ ኣብያተመግብን ካፈታትን ኣሎ። ብዛዕባ ድኳናት ብተወሳኺ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ከተንብብ ትኽእል።

ኣብ ማእከል ኦሞል ናይቲ ከተማ ቤትንባብ ኣሎ። ናይ ሰከንድሃንድ ኣቕሑ ክትዕድግ ምስ እትደሊ ናብቲ Arbetsmarknadsenheten ኬድካ ክትርእን ብሕሱር ዋጋ ክትዕድግን ትኽእል።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኦሞል ኮምዩን ናይ ትምህርቲ ክንክን፡ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን መደበኛ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ኣሎ። ብዛዕባ ምስ ኩላተን ኣብያተትምህርቲ ምርኻብ፡ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኦሞል ኮምዩን 4 ኮሙናውያን መባእታ ኣብያተትምህርትን፡ ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 6 ዚምህራን ክልተ ብሕታውያን ኣብያተትምህርትን ኣለዋ። ኣብኡ ናይ ትምህርታዊ ዓመት 7-9 ላዕለዋይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣላ፡ ከምኡውን ሓንቲ ዘመናዊ ህንጻን እተፈላለየ መደባት ዘለዋን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣላ። 

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ናይ ኦሞል ኮምዩን ዚካየድ ትምህርቲ ንዓበይቲ ምስቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዚርከብ። ንሱ ኣብ ምዝገባ ደገፍ፡ ኣብ ምርጫ ዓይነት ትምህርቲ ድማ መምርሒ የቕርብ። ኣብቲ ቦታቲ ድማ ሽወደን ንወጻእተኛታ ዚብል ኮርስ ኣሎ። ትምህርቲ ንዓበይቲ ’ካልኣይ ደረጃ ኣብ ገዛ’ ዚብል ትምህርቲ ድማ የቕርብ እዩ። ብኣኡ ጌርካ ድማ ብርሑቕ ክትመሃር ትኽእል።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ማእከል ከተማ ኦሞል ማእከላት ጥዕና ኣለዋ፤ Närhälsan Åmål Balderkliniken.ን።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ኦሞል ኮምዩን ናይቲ ዞባ ኣገልግሎት ትርጉም ንጥቀም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኦሞል ኣብ ኣስታት 170 ኪ/መ ብሰሜን ዮተቦሪን 70 ኪ/መ ብደቡብ ምዕራብ ካርልስታድን ኣብ Europaväg 45 ትርከብ። ካብ ኦስሎ ኣስታት 180 ርሒቓ ትርከብ።
ናብቲ ዝቐረበ መዓርፎ ነፈርቲ (ካርልስታድ) ኣስታት 50 ደቓይቕ እዩ።

ኦሞል ግሩም ናይ ባቡርን ኣውቶቡስን መራኸቢ መስመራት ኣለዋ። ምስ፡ ንኣብነት፡ ስቶክሆልምን ዮተቦርን ቀጥታን መዓልታውን መስመር ኣሎ።

Länsväg 164 ካብ ኦሞል ይብገስ ንኦሞልን መላንስቨርየን ድማ ምስ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ (ስትረምስታድ) የራኽበን።

ኣብ ኣሞል ናይ ቀላይ ወደብ ኣሎ።

ካብን ናብን ኦሞል ዘሎ መስመራት ኣብ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተወሳኺ ኣንብብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኦሞል ኮምዩን ዋኒን ክትጅምር እንተ ደኣ ደሊኻ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል። በቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ጌርካ ነቲ ናይ ኦሞል ኣደንፋዒ ቁጠባዊ ህይወት (näringslivsutvecklare)ተወከሶ።

ናይ ኦሞል ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ብባቡር በጺሕካ ኣብ እትምለሶ ቦታታትውን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ ኣለዉ፤ Opcon, Euromaint AB ከምኡውን Spicer nordiska kardan AB።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Personlig assistent sökes till kvinna i Mellerud Personlig assistent
Fritidspedagog , lärare i fritidshem / idrottsresurs Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Lärare i tyska Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Åmål: Underhållstekniker till Euromaint Rail Servicetekniker, tåg
Junior mjukvaruutvecklare sökes till Åmål Mjukvaruutvecklare
Projektledare Test till Azelio Civilingenjör, kontroll, elkraft
Åmål: Underhållstekniker Underhållsmekaniker
Homepartysäljare – Heminredning ZELECTED BY HOUZE AB Hemförsäljare
Projektledare 75 % Informationskonsult
Lärare i svenska som andraspråk 100 % SFI-lärare
Testtekniker till Azelio i Åmål Kontrollingenjör
Testingenjör till Azelio i Åmål Kontrollingenjör
Frisör sökes Åmål Frisör
Chaufför / ekonomibiträde Ekonomibiträde, storhushåll
Servicetekniker till Azelio i Åmål Serviceelektriker, installation
Studie - och yrkesvägledare till Resursenheten Studie- och yrkesvägledare
Vikarierande studiehandledare i arabiska till Karlbergsgymnasiet Studievägledare
Mjukvaruutvecklare till Azelio i Åmål Mjukvaruutvecklare
Elkonstruktör till Azelio i Åmål Civilingenjör, elkraft

ገጽ 1 ናይ 3

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Åmål

​​​​​​​​​​ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

​​​​​​ብዝሒ-ህዝቢ

12 295

​​​​ስፍሓት መሬት

​​​​​​​481 km​​​​​​​2

​​​​​​​​​​​ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

17 mil till Göteborg 

7 mil till Karlstad 

38 mil till Stockholm 

19 mil till Oslo

​​​መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ