Arjeplog

ኣርየፕሎግ  ኮምዩን ኣብ ጥቓቲ ናይ ላፕላንድ ሆርናቫን እተባህለ ኣዚዩ ዝዓመቘ ቀላይ ሽወደን ኣብ ላፕላንድ ይርከብ። እቲ ከባቢ ብተፈጥራዊ ጽባቐ ዝመልአን ጥዕና ዝመልኦን ኢዩ። ኣብኡ 8727 ቀላያትን ወሓዝታትን  ይርከብ: ንሽወደን ድማ ብማያት ዝሃብተመት ይገብራ: ማለት ንሓደ ተቐማጣይ 2.5 ቀላያትን 3 ኪሎመተር ገምገም ቀላያትን ኣለዎ ማለት እዩ። ብግዜ ክረምቲ ሰፊሕ ናይ ማኪና ኮላውዲዮ ኣሎ። መኻይን ኣብ ግዜ ቁሪ ከመይ ከም ዝሰርሓ ፈተናታት ይወስዳ: ስለዚ ኣርየፕሎግ ናይ መኻይን ኮላውዲዮ መፈተኒ እንዱስትሪ እያ። ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እቲ ተቐማጣይ ስርሑን  ዕዳጋኡን ቀረባ እዩ: ስቶክሆልም ድማ ብኣየር መገዲ 3 ሰዓት እያ። ኣብኡ ህይወት ጥዑምን ተስፋ ዝመልኦን እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​Arjeplog

መንበሪ-ገዛ

ናይ ኣርየፕሎግሁስ ሓባራዊ ማዕከን ኣብ ከተማታት ደስ ዘብሉ መንበሪ ኣባይቲ ኣለዎ። ኣብኡ ናብ ስራሕን ዕዳጋን ቀረባ ዝኾኑ ጽቡቕ ትርኢት ዚህቡን ጥቓ ተፈጥሮ ዝኾኑን ኣባይቲ ይርከቡ።

ንጠየቕቲ ዑቕባ ብዚምልከት እቲ ናይ ዑቕበኛታት ኣራኻቢ ኣብቲ ናይ ኣርየፕሎጉስ ማዕከን መንበሪ ቤት የመዝግብ። እቲ ስደተኛ ካብቲ መቐበሊ ቤትጽሕፈት ንመንበሪ ቤቱ ዚኸውን መሰረታዊ ነገራት ይረክብ። እቲ መቐበል ስደተኛታት ንሓደ በጽሒ ሰብ ክሳዕ 500 ክሩነር ዝዋግኡ ምስ ገለ  መሰረታዊ ነገራት ይዕድገሉ። ናይ ስደተኛታት ኣራኻቢን ናይ መንበሪ ቤት ሓላፍን ነቲ ስደተኛ ንኣርየፕሎግሁስን ከባቢኣን የርእዩዎ። ናይ ስደተኛታት ኣራኻቢ ምስ ቤትጽሕፈት ዕዮ: ምስ ቢትትምህርቲ: ክሊኒክክ ወይውን ምስ ዘድሊ ናይ ስኒ ሕክምና ቆጸራ ይገብር። እቲ ሓላፊ መንበሪቤት ነቶም ስደተኛታት ኣብ ኣድለይቲ መዓልታዊ ዋኒናት ይሕግዞም ምስ ካልኦት ኮምዩናትን ሰበስልጣንን ድማ የራኽቦም።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋ ዳሪ: ፋርስ: ሶማሊ: ትግርኛ: ኣምሓርኛ: እንግሊዝ: ሩስያ ወይ ጀርመን እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኣርየፕሎግሁስ ብዙሓት ኣብያተክርስትያን ኣሎ: ከም ሽወደናዊ ቤትክርስትያን: ፐንተኮስት ቤትክርስትያን: ኢኤፍአስ ማሕበር ሚስዮንን ጅሆቫ መሰኻኽርን።

Bibliotek och kyrka i Arjeplog

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ዱካናት: ኣብያተመጻፍቲ: ቤትጽሕፈት ዕዮ: ፋርማሲ: ስፖርትን መሐምበሲ ቦታን: ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት: መሸጣ ዝተዘውተረ ኣቕሑ: ቀዪሕ መስቀል: ሓራጅ: ኣብያተመግቢ: ባራት።

Ungdomar som spelar fotboll och beachvolley

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኣርየፕሎግ ብሕታውን ማሕበራውን ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ትምህርቲ ንምጅማር ምጽባይ የሎን: ደቂ ስደተኛታት ከኣ ኣብ ዝኾነ እዋን ኪጅምሩ ይኽእሉ።

Bilder på en förskola och elever i klassrum

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብዚ: መባእታውን ላዕለዋይ ደረጃን ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ኣብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ካብ ምሉእ ሽወደን እዮም ኪመሃሩ ዚመጹ ከመይሲ እቲ ቤትትምህቲ ናይ ተክኒክ ብፍላይ ድማ ናይ ማኪና ተክኒክ ፍሉይ ትምህርቲ ስለ ዚህብ። ኣብ ልዕልዚ ተመሃሮ ተፈጥሮኣዊ: ማሕበራዊ: ቍጠባዊ: ንህንጻን ቅየሳን ዚምልከት ሳየንስ ኪመሃሩ ይኽእሉ።

ኤስኤፍኢ ትምህርቲ ሆርናቫን ቤትትምህርቲ ይርከብ። እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ንናይ ነኣሽቱን ዓበይትን መደባት ኤስኤፍኢ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ሺርክሆልምስ ቤትትምህርቲ ነቶም ኣብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዕድመ ዘለዉ መንእሰያት መዳለዊ ትምህርቲ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ንስደተኛታት ምስ ሕብረተሰብ ንምልላይ ዚወሃብ ትምህርቲ ብቪድዮኮንፈረንስ ወይ ድማ ኣብ ሆርናቫን ቤትትምህርቲ ይወሃብ። ንስደተኛታት ምስ ሕብረተሰብ ንምልላይ ዚወሃብ ትምህርቲ። እቲ ብግዜ ሓጋይ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ምውግጋን ዘለዉ ሰባት ዚወሃብ ናይ ኤስኤፍኢ ትምርህቲ በቲ ኮምዩን እዩ ዚመሓደር።

ኤስኤፍኢ ትምህርቲ ሆርናቫን ቤትትምህርቲ ይርከብ። እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ንናይ ነኣሽቱን ዓበይትን መደባት ኤስኤፍኢ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ሺርክሆልምስ ቤትትምህርቲ ነቶም ኣብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዕድመ ዘለዉ መንእሰያት መዳለዊ ትምህርቲ ኣሎ።

ኣብ ኣርየፕሎግ ናይ ዓበይቲ ቤትትምህርቲ ኣሎ: ከምኡው ናይ ላዕለዋይ ደረጃን ዩኒቨርሲትን ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

እቲ ክንክን ጥዕና ከምዚ ዚስዕብ ክእለታት ኣለዎ፤

ናይ ህጽናት: ሓፈሻውዊ: ናይ ሕርሲ: ናይ ወረዳ ክፍሊ: ናይ እግሪ: ከምኡውን ናይ ህጹጽ ሕክምና

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ኩሉ ትካላት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ። ተርጓማይ ብቴለፎን እዩ ዚትርጉም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ ኖርቦተን ወረዳዊ ትራፊክ መዓልታዊ ካብ ኣርየፕሎግ ካብ ናብ ዚኸዳ ኣውቶቡሳ ኣለዋ። ናብ ዮርን መደበር ባቡር (160 ኪሎመትር ካብ ኣርየፕሎግ) ዚወስዳ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ኣውቶቡሳት ዝኸዳሉ ኣብ ኣርቪድስሻውር (85 ኪሎመትር ካብ ኣርየፕሎግ) ድማ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎ። ሲልቨርኤክፕረሰን ኸለፍተቡስ ናብ ቡደ ኖርወይ ይኸዳ (መዓልታዊ ኣገልግሎት)።

Arbetsgivare i Arjeplog

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ኮምዩን ኣብ ኣርየፕሎግ እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ: 300 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ። ኣብቲ ምምሕዳርና: ብዓቢኡ ድማ ኣብ ቤትትምህርትን እንዳ ኣረጋውያንን ንነዊሕን ሓጺርን እዋን ዝዓለመ ናይ ተካእነት ስራሕ ኣሎ። ካልእ ስራሕ ወሃቢ ድማ ክፍሊ ጕዕዞ እዩ። ኣብ ግዜ ክረምቲ ብዙሓት ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ተሽከርከርቲ ከፈትኑ ስለ ዚመጹ ግዜኣዊ ስራሕ ይርከብ እዩ። ናይ ትራክተርን ካብ መገዲ በረድ ዝግሕጣ መኻይንን ዘወርቲ ከምኡውን ናይ ሆቴል ናይ ቤትምግቢ ሰራሕተኛታት ወይ ኣጋይሽ ዚመርሑ ሰራሕተኛታት ይድለዩ። ፍልጠት ቋንቋ ኣድላዪ እዩ ከመይሲ እቶም ነተን ተሽከርከርቲ ዚፍትኑ ሰባት ምስ ብዙሓት ወጻእተኛታት እዮም ዚራኸቡ።

Bil som testkörs på snö

ኣብ ኣርየፕሎግ ብዙሓት በብዓይነቱ ኣገልግሎት ዚህባ ሓደ ወይ ክልተ ዘስርሓ ነኣሽቱ ትካላት ኣለዋ። ምናልባት ንኽእለትካ  ዚደልያ ኣይሰኣናን ይኾና።

ንናይ ኣርየፕሎግ ቤትጽሕፈት ዕዮ ተወከስ

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Arjeplog

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 3 100

ስፍሓት መሬት

12 945 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Arvidsjaur 85 km

Luleå 240 km

Skellefteå 220 km

Bodö Norge 286 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ