Avesta

ኣቨስታ ኣብ ዳልኤልቨን ኣብ ደቡብ ዳላርና ትርከብ፡ ናብ ተፈጥሮን ናብ ዓበይቲ ከተማታትን ከኣ ቀረባ እያ። ንህጻናትን መንእሰያትን ብዙሕ እዩ ዚግበረሎም። ኣብ ኣቨስታ ቨርከት/ኣቨስታ ኣርት ዚብሃል ኣሎ። ንሱ ናይ ዳላርና ናይ ህጻናት ማእከል ኣሳእል እዩ። እቲ ናይ ስፖርት መናፈሻ ናይ ስፖርት ድሉው ቦታ እዩ፡ ምስቲ ናይ ስድራቤት መሐምበሲ፡ መትሮፑለን ኣቨስታ ድማ ይራኸብ። ውጽእ ኢልካ ኣብቲ ኮምዩናት ድማ ነኣሽቱ ናይ ዝተፈላለየ ስፖርት ህንጻታትን መሳለጥያታትን ኣሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

dalahäst.jpg

​​​​​​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኣቨስታ ኮምዩን እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብኡ ኣፓርትማ፡ ኮንዶሚንዩም፡ ቪላታትን ኣጸደታትን ትረክብ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ እተፈላለየ መንበሪ ኣባይትን ናይ ኣካረይትን ደላሎን ሓበሬታን ትረክብ።

Turridning i Axelsbo

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ኮምዩን እተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ትግርኛን ፋርስን/ዳሪን እየን። ግን ፈረንሳ፡ ኩርድ፡ ኡጉሪስካ፡ ሩስያ፡ ታይላንድን ሶማሊንውን ኣብ ይዝረብ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

እቲ ኮምዩን እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዎ። ብዛዕባአን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ክትረክብ ትኽእል። መብዛሕትኡ ናይቲ ኮምዩን ንጥፈታት ኣብቲ Evenemangskalendern ይንገር።

Badhus

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ዓይነታት ድኳናት ኣሎ። ከምኡውን ብዙሕ ቅርንጫፍ ዘለዎ ቤትንባብ። እቲ ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ኣብ ናይ ኣቨስታ ቤትንባብ ይርከብ። ኣብያተጽሕፈት መድህንን ቀረጽን ሓባራዊ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ፍሉይ መቐበሊ ቤትጽሕፈት ኣለዎም።

strandbacken båtliv

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣቨስታ ኮምዩን ግሩም ክንክን ህጻናት ኣለዎ። ከምተን ውሑዳት ኮምዩናት ዚገብራኦ ምሸትን ለይትን እውን ይሰርሕ እዩ። ብዘይካ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት፡ ከም መእለዪ ህጻናት ኮይኑ ዚስርሕውን መውዓሊ ስድራቤት ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ናይ ኩለን ኮምዩናት መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ትረኽቦ። ኣብቲ ኮምዩን ብሕታዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። እቲ ናይቲ ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ካርልፈልትዪምናስየት ይብሃል። ንሱ መብዛሕትኡ ብኮለጅ ደረጃ ዝኾነ ሰፊሕ ትምህርቲ የቕርብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብን ጥቓን ኣቨስታ ግሩም ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ። ብዛዕባኡ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተወሳኺ ኣንብብ።

Bibliotek i Avesta

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኣቨስታ ለይትን መዓልትን ዘገልግል ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ ዘለዎ ናይ ከባቢ ሆስፒታል ኣሎ። ኣብዚ ተወሳኺ ብዛዕባቲ ሆስፒታል ኣንብብ። ብወረዳ ዚካየድ ማእከል ጥዕናን ንቀዳምነት ክንክን ዘገልግል ብሕታዊ ማእከል ጥዕናን ኣሎ። ኣበይ ክትሕከም ከም እትደሊ ባዕልኻ ኢኻ እትመርጽ። ኣብቲ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒካት ከምኡውን ናይ ምሕዳስ ጥዕናን ናይ ምውስዋስ ክሊኒካት ኣሎ።

ኣብቲ ወረዳ ናይ ስኒ ሕክምና ኣሎ፡ ብሕታዊ ሕክምናውን ኣሎ። ናይ መንእሰያት ክሊኒክ ኣሎ። ብዛዕባ ናይ ጥዕናን ክንክንን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ረአ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣን ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ብኣካል ወይ ብተለፎን ንኽትረክብ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ኣቨስታ ብናይ ከባቢ ኣውቶቡስ ምጕዓዝ ናጻ እዩ። ካብን ናብን ኣቨስታ ብእተፈላለየ ዓይነት ጕዕዞ ክትከይድ ቀሊል እዩ። ካብ ስቶክሆልም ናብ ኣቨስታ ብባቡር ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ይወስድ። ካብ ኣርላንዳ ሓደ ሰዓት ይወስድ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ከባብን ናይ ዞባን መስመራት ኣብ Dalatrafik. ረአ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኣቨስታ ነቶም ሰብ ዋኒን ኪኾኑ ዚደልዩ ዓቢ ሓገዝ ኣሎ። ንኣብነት ናይ ሓድሽ ዋኒን ሰንትሩም፡ ናይ ቢዝነስ ስልጠና፡ ናይ ቁጠባ ኣሃዱ ከምኡውን ነቲ ዘድሊ ነገራት ብጽፉፍ መገዲ ንኺኸይድ ዘማኽሩ ናይ ተሓጋገዝቲ ጉጅለ ኣለዉ። ሓያሎ ናይ ሰብ ዋኒን ማሕበራትውን ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ከም ኣብነት ንምውሳድ እዞም ዚስዕቡ እዮም፤ Stora Enso Fors, ኣቨስታ ኮምዩን ን ናይ ዳላርና ወረዳ ቤትምኽሪ። ግን ከኣ ኣብ እተፈላለየ ንጥፈታት እተዋፈራ ነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ኣለዋ። ኣብዘን ቀረባ ዓመታት ብዙሓት ኣብ ክንክንን ጥዕናን ዚሰርሑ ዝነበሩ፡ ጥሮታ ኪኣትዉ እዮም። ስለዚ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኪህሉ እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Sjuksköterska tv Avd 10 Avesta Lasarett Sjuksköterska, grundutbildad
Installatör av Vitvaror Lärling, installationselektriker
Sommarjobb Avesta Montör, metallprodukter
Teamledare & Besiktningstekniker Avesta Besiktningstekniker, bilprovning
Samhällsvägledare Informationsassistent
Vårdlärare / handledare till Hermods KomVux i Avesta Lärare i praktiska och estetiska ämnen
Socionom till Avesta Socionom
Skötare till Psykiatriska mottagningen i Avesta Skötare
Distriktssköterska alt barnsjuksköterska , Familjecentralen Avesta Distriktssköterska
Sommarvik. Brevbärare , Avesta / Hedemora Brevbärare
Sommarvikariat som Personlig Assistent i Avesta! Personlig assistent
Attraktiva företag söker C / CE Chaufförer till sommaren! Distributionsförare
Sjuksköterska , Medicin AVD 3 Avesta Lasarett Sjuksköterska, grundutbildad
Hydrauliktekniker till Outokumpu Hydraulreparatör
Besöksintervjuare i Avesta Intervjuare, opinionsundersökning
Leg psykolog , Primärvårdsrehab Avesta Psykolog
Lokalvårdare - Fönsterputsare Fönsterputsare
Resurs / Barnskötare Pedagogassistent
Lärare i trä - och metallslöjd Skogsbo skola Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Underhållsmekaniker för industrin i Avesta Underhållsmekaniker

ገጽ 1 ናይ 7

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Avesta

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

21 582

ስፍሓት መሬት

669 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Borlänge 60 km

Falun 68 km

Gävle 98 km

Västerås 73 km

Uppsala 103 km

Stockholm 158 km

Örebro 136 km​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ