Bengtsfors

በንትስፉሽ ኮምዩን በቲ ውቁብ ናይ ተፈጥሮ ሃብታ እያ እትፍለጥ። ንሳ ሓሙሽተ ከተማታት ኣለዋ፣ በንትስፉሽ (ዋና ከተማ)፡ ቢሊንግስፉሽ፡ ስኮፓፉሽ፡ ባከፉሽን ዳልስ ሎንየድን ይብሃላ። በንትስፉሽ ኮምዩን ኣብ ዳልስላንድ ኣብ መንጎ ናይ ሽወደን ዝዓብየ ቀላይ ቫነርንን ኖርወይን ትርከብ። እቲ ካብ የተቦርይ ናብ ኦስሎ ዚኸይድ መገዲባቡር ብደቡባዊ ሸነኽ ናይቲ ኮምዩን ይሓልፍ። ኣብዚ፡ ንኢኑስትሪን ክንክንን ጥዕናን ትምህርትን ዚምልከት ብዙሕ ስራሕ ኣሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ በንትስፉሽ ኮሙናዊ ቤትጽሕፈት ኪራይ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብኡ ብዛዕባ ጥርሑ ገዛውትን ብዛዕባ ናይ ምጥያቕ ተኽእሎ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ውልቃውያን ኣካረይቲ እውን ኣለዉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተመልከት።

Bild på folkvimmel på marknad på torg i Bengtsfors

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኖርዲካዊ ቋንቋታት (ኖርቨጅያን፡ ዳኒሽ፡ ፊንላን፡ ኢስላንድ)። ኤውሮጳዊ ቋንቋታት (ሮማኒ፡ ጀርመን፡ ጣልያን፡ ስፓኛ፡ ፖርቱጊዝ፡ ሰርቦክሮሽያ፡ ኣልባንያ፡ ሩስያ፡ ፍለሚሽ፡ ሆላንድ፡ በልጂዩም፡ ፖላንድ፡ ሩማንያ፡ ቡልጋርያ፡ እንግሊዝ፡ ቱርኪ)። ካልኦት ኣብቲ ኮምዩን ዚዝረቡ፤ ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ኡዝበክ፡ ኪርጊዝ፡ ኩርዲስካ፡ ፋርስ፡ ኡርዱ፡ ፋርሲ፡ ማንዳሪን፡ ቪየትናም፡ ታይላንድ፡ ክሪዮ (ክረዮን ካብ ሲየራ ለዮነ)።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ በንትስፉሽ ሓያሎ ማሕበራት ኣለዋ። ካላስ ዚብሃል ማሕበር ዶብ ዘይብሉ ኮይኑ እተፈላለየ ባህልታት ዝሓቖፈ ማሕበር ባህሊ እዩ። ኣብቲ ናይ ማሕበራት ደብተርና ብዛዕባ ኣብ ኮምዩናን ዘለዋ ማሕበራት ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ቢሊንግስፉሽ እተፈላለየ ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ሰባት ዝተኣኻኸቡሉን ዚነጥፉሉን፡ ኮምፕዩተር ዝልቅሑሉን ምስ ሚግራሹንቨርከት ዚራኸቡሉን መራኸቢ ቦታ ኣሎ።

ከምኡውን ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትንባብ (በንትስፉሽ፡ ዳልስ ሎንየድ፡ ባከፉሽ) ኣሎ። ረቱረን ዚብሃል ናይ ሰከንድሃንድ ድኳን ዝኣረገ ኣቕሑ ገዛ ይሸይጥ፡ ኣብ ካርልስ የርደ ወጻኢ ዳልስ ሎንየድ እውን ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይቲ ኮምዩን ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ኣብ በንግስፉሽ ወለዲ ምስ ደቆም ዚዘናግዕሉ ናይ ቤተሰብ ማእከል ኣሎ።

Bild på barn som leker i en sandlåda

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ በንግስፉሽ፡ ዳልስ ሎንየድ፡ ባከፉሽ ካብ 1-5 ትምህርታዊ ዓመት ዚኸይድ መባእታ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ በንግስፉሽ ካብ 6-9 ትምህርታዊ ዓመት ዚኸይድ መባእታ ቤትትምህርቲውን ኣሎ። ከምኡውን ሰፊሕ ዓይነታት ሳብጀክት ዘለዎ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ በንግስፉሽ ነቶም ናይ ምምሃር ጸገም ዘለዎም ህጻናት ዚኸውን መባእታ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ በንግስፉሽ፡ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ንምክትታል ተኽእሎ ኣሎ። ንሱ እተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ። በይንኻ ወይ ምስ ኮለጃት ወይ ካልኦት ትምህርታዊ ትካላት ብምትሕብባር ይካየድ። ኣብኡ ኤስኤፍኢ ወይ ሽወደን ንስደተኛታት ክትመሃር ትኽእል። ኣብ ዳልስ ሎንየድ ኣብ ናይ ኢድ ስራሕ ወይ ዲዛይን ዘተኮረ ኮለጅ ኣሎ - HDK ስተንቢ።

Bild på personer som servera bullar på Utvecklingscentrum

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ በንግስፉሽ፡ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒክ ዘለዎ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብኡውን ብዙሓት ሓከምቲ ስኒ ኣለዉ። ኣብ ባከፉሽ ቀጻሊ ኣገልግሎት ማእከል ዘለዎ ሆስፒታል ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

እቲ ኮምዩን ካብ ናይ ካርልስታድን ቨስትኦምሮደት ናይ ትርጉም ትካላት ስልጣን ዘለዎም ተርጎምቲ የምጽእ

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናብን ካብን በንግስፉሽ፡ ብኣውቶቡስ ምንቅስቓስ ቀሊል እዩ። ቨስትትራፊክ እዩ ነቲ ናይ ከባቢ መስመራት ዘካይዶ። ባቡር ንምውሳድ ቅድም ናብ ዳልስ ኤድ ወይ ናብ ኦሞል ምኻድ የድሊ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ በንግስፉሽ፡ በንግስፉሽ ምዕባለ እተባህለ ናይ ንግድን ኢንዱስትርን ዋኒን ኣሎ። ንሱ ድማ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዋኒን ንምትካል ይሕግዘካ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 2

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Bengtsfors

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 9500

ስፍሓት መሬት

890 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Karlstad 110 km

Göteborg 170 km

Oslo 180 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ