Blekinge län

ኣውራጃ ብለኪንገ፡ ብቕርበቱ ናብ ሃብታም ተፍጥሮኣዊ-ከባቢ፡ ባሕርን ደሴታትን ዝፍለጥ ኣውራጃ እዩ። እዚ ኣውራጃ’ዚ፡ ንኣርባዕተ ምምሕዳራት ማለት፡ ካርስልክሩና፡ ሮነቢ፡ ካርልስሃምን ሶልቨስቦርን ከምኡ ውን ኣብ መሬታዊ ክፋል ናይቲ ኣውራጃ ዝርከብ ምምሕዳር ከተማ ኡሉፍስትሮምን የጠቓልል። እቲ ኣውራጃ ኣስታት 153000 ነባሮ ኣለዉዎ። ኣውራጃ ብለኪንገ ጥቃዴንማርክ፡ ጀርመን፡ ዞባ ባልቲክን ምብራቕ-ኣውሮጳን ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

እተን ንኣውራጃ ብለኪንገ ዘቑማ ከተማታት፡ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ተደኲነን እየን ዝርከባ። ሓባራዊ መለለዪ ናይዘን ከተማታት ከኣ፡ ቅርበት ናብ ኩሉ ኣድላዪ ነገራት እዩ። እዘን ከተማታት፡ እዚኣተን ማራኺ ዝኾነ መንበር-ከባቢታትን ምስ ከባቢ ዝተኣሳስረን ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያን ኣለውን። ኣብዚ ኣቅራጃ’ዚ፡ ኣብተን ዝተፈላለያ ደሴታት ዝንብሩ ናይ ኣርኪፐላጆ ዝጠምረን ንኡሳን-ሕብረተ-ሰባት ኣብ ምምዕባል ይርከባ። ካብን ናብን እዘን ደሴታትን ናብ ንግዳውን ባህላውን ማእከላት ናይቲ ዞባ መጎዓዝያ ብነኣስሽቱ ጀላቡ ይሳለጥ። ኣብ ጫካ፡ ኣብ መሬታዊ ክፋል ናይቲ ዞባን ዝነብሩ ተቐማጦ ውን ኣብዚ ዞባ’ዚ ኣለዉ።

ከተማታት ኣውራጃ ብለኪንገ፡ ሓደስቲ ይስሕባ ጥራይ ዘይኮናስ ብደስታ ውን ይቕበላ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ኣውራጃ ብለኪንገ፡ ድልዱል ኢንዱስትርያዊ ሰረትን ታሪኽን ዘለዎ ዞባ እዩ። ኣብ ካልእ ጽላታት ዝነጥፋ እናዓበያ ዝመጽኣ ዘለዋ ትካላት ውብ ኣብዚ ቦታ ይርከባ እየን። እቶም ዝዓበዩ ወሃብቲ-ስራሕ ኣብዚ ኣውራጃ፡ ምምሕዳር ኣውራጃን ምምሕዳር ከተማታትን እዮም። ኣብ ኣውራጃ ብለኪንገን ኣዝየን ህቡባት ዝኾና፡ ትካላት ከም፡ ቮልቮ፡ ኤርክሰን፡ ኦ.ቢ.ቢ፡ ታርኬት፡ ዲናፓክ፡ ሮቴክስ፡ ኣውራላይት፡ ኦኣርሁስ-ካርልስሃምን፡ ተለኑርን ሳብን ይርከብዎም። ወተሃደራዊ-ትካል ሃገረ ሽወደን ኣብዚ ቦታ ድልዱል ሰረ-ህላዌ ኣለዎ። እቲ ኣብ ካርልስክሩና ዝርከብ መድበር ሓይሊ-ባሕሪ ከምኡ ውን ኣብ ሮነቢ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየርን ገለ ህላዌ ወተሃደራዊ ትካል ሽወድን ኣብዚ ኣውራጃ ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብ መንጎ ከተማታት’ዚ ዞባ ዘሎ ርሕቀት ነዊሕ ዝለዘይኮነ፡ ኣብ መንጎ’ዝን ከተማታት ብስራሕ ንምንቕስቓስ ስሉጥ ይገብሮ።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

እታ ኣብዚ ኣውራጃ እትርከብ ዩኒቨርስቲ ብለኪንገ፡ ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ቦታ ጸብለ ዝበለት ማእከል ላዕለዋይ መኣዲ-ትምርህቲ እያ። ተክኖሎጂን ተበላሓትነትን ንዘላቂ-ዕብየት ዝውዕለሉ መንገዲታት ምድህሳስ፡ ዓንዲ-ሕቆ ናይቲ ኣብዛ ዩኒቨርስቲ ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ።
ብዜካ’ዚ ኣብዚ ዩኒቨርስቲ’ዚ፡ ቴክኒክን፡ ሓበሬታዊ-ተክኖሎጅን ምስ ካልኦት ዓውድታት ከም ስነ-ቁጠባ፡ ንድፊ (ዲዛይን)፡ ጥዕናን፡ ክንክንን ምስ ካልኦት ማሕበራዊ ዓውድታት ፍልጠትን ዝዋሰበሉ መንገዲታት ንምንዳይ ዝዓለመ፡ ትምህርትን መጽናዕትን ውን ይካየድ እዩ።

ዩኒቨርስቲ ብለኪንገ፡ ኣብ መዳይ ቴክኒክ ሶፍትዌራትን ዘላቒ-ምዕባሌን ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ዩኒቨርስታት ዓለምና ሓደ እዩ። ሰለስተ ርብዒ ንጥፈታት ናይ’ዚ ዩኒቨርስቲ ምርምር የጠቓልል።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣብ’ዚ ኣውራጃ እትርከብ ጥዕናዊ-ማእከል፡ ሆስፒታል-ብለኪንገ ትበሃል። ማእለክ ንጥፈታት ናይ’ዛ ሆስፒታል፡ ኣብ ከተማታት ካርልስክሩናን ካርልስሃምንን ይርከብ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ’ዛ ሆስፒታል ኣብ’ዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ (1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se) ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ።ዚ ኣድራሻ ሆስፒታላት፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ሕማማትን ኣፈዋውሰኦምን ውን ትረኽቡ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ኣውራጃ ብለኪንገ፡ ብምእታውን ኣንብቡ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ኣብ ኣውራጃ ብለኪንገ፡ ከባብያዊ-ተፈጥሮ ኣብ ጥቓኹም እዩ። ብርክት ዝበሉ ኣብ ዕረፍቲ ዝካየዱ ንጥፈታት ውን ንኣብቲ ቦታ ብዙሓት እዮም። እዚ ኣውራጃ ብርክት ዝበለ ክርአ ዝግባእ ባህላዊ ማእከላት ኣለዎ። እቲ ብኦርሎግስታደን ዝፍለጥ ኣብ ከተማ ኣክርልስክሩና ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታ ውን፡ ኣብ መዝገብ ዩነስኮ ናይ ታሪኻዊ ውርሻታት ዓለማና፡ ዝሰፈረ እዩ። እቲ ብሮነ-ፓርክ ዝፍለጥ፡ ኣብ ሮነቢ ዝርከብ መነፈሻ ውን እንተኾነ ሓደ ካብቶም ኣብ ሽወደን ዝርከቡ መናፈሻታት ዝጸበቐ መናፈሻ እዩ። ስነ-ጥበብ፡ ሙዚቃን ትያትርን ውን ገለ ካብ ጸጋታት ናይ’ዚ ኣቅራጃ እዩ። ነቶም ኣብዚ ዞባ ዝርከቡ ኣብያተ-መዘክር ብዝምልከት ንኣብነት ቤት-መዘክር ባሕርን ቤት-መዘክር ብለኪንገን ክጥቀሱ ይኽእሉ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ፡ ንብለኪንገን ብጽሕዋ፡ ዝብል መርበብ-ሓበሬታ ብምእታው ትረኽቡ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Chaufför Skogstransportförare
Extrajobb för studenter Administrativ assistent
Cafébiträde och Kallskänka sökes! Kallskänka
Underhållselektriker Industrielektriker
Förvaltningssekreterare Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Undersköterska till dagverksamheter med demensinriktning Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Semestervikarier till hälso - och sjukvårdsorganisationen 2018 Sjuksköterska, grundutbildad
Läkemedelsspecialist Ronneby Farmaceut/Receptarie
Enhetschef till Barn - och Familjeenheten Enhetschef inom socialtjänst
Systemingenjör med inriktning ACS sökes till Karlskrona IT-tekniker/Datatekniker
Undersköterska med modalitetsansvar på Röntgen i Karlskrona Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Design Engineer for customized solutions Konstruktör, tillverkningsindustri
Spelutvecklare , C++ VÄXJÖ Backend-utvecklare
Behandlingsassistent / behandlingspedagog till Bustorps Gård Behandlingsassistent/Socialpedagog
Sjuksköterskor till avdelnig 20 , rehabiliteringskliniken i Karlshamn Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterskor till slutenvårdsplatser för specialiserad palliativ vård och Sjuksköterska, grundutbildad
Svetsare Svetsare, manuell
Fritidspedagoger till Mörrumsenheten Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Undersköterska Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Contribe Karlskrona seeking: WebDeveloper Systemutvecklare/Programmerare

ገጽ 1 ናይ 33

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ