Borås

ቡሮስ ብዙሕ ገጻት ዘለዋ ከተማ እያ። ንሳ ልዕሊ105,000 ተቐማጦ ኣለዉዋ። ንሳ ናይ ቨስትስቨርየ ካልአይቲ ዝዓበየት ኮምዩንን ናይ ሹሀራድ ማእከልን እያ። ቡሮስ ምስ ብዙሓት ኣህጉራውያን ርክብ ዘለዋ ናይ ንግዲ ከተማ እያ። ብናይ ዓለባ ቅድን ሞዳን ድማ እተፈልጠት እያ። ቡሮስ 13,000 ተመሃሮ ዘለዎ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​​​​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ንኣኻ ገዛ ንእትደሊ እኩብ ሓበሬታ ኣሎ። ባዕልና ገዛ ኣይነከፋፍልን ግን ብመገዲ ናይ ኣባይቲ መራኸቢ ባዕልኻ መንበሪ ኣባይቲ ክትደሊ ትኽእል።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ዝካረ ኣባይቲ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ቡሮስ ናይ ማሕበራውን ብሔርን ባህልን ብዝሒ ንቕድሚት ዘሰጉማ ከተማ እያ። ኣብቲ ቦታ ዚዝረባ ቋንቋታት ንምጥቃስ፣ ፊንላንድ፡ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ሶማሊ፡ ኩርድ፡ ዳሪ፡ ታይላንድ፡ ኣልባንያ፡ ቦስንያ፡ ሰርብያ፡ ክሮሻ፡ ወዘተ. ሽወደን ሓሙሽተ ውሁዳን ብሔራትን ቋንቋታትን ኣለዋ። ንሳቶም ከኣ፡ ኣይሁድ፡ ሮማ፡ ሳመር፡ ፊንላንድን ቶርነዳሊንጋርን እዮም።

Borås regionens etableringscenter (BREC)

ናይ ቡሮስ ዞባ መጣየሲ ማእከል (BREC) ኣብ ሽድሽተ ኮምዩናት ንምቕባል ስደተኛታት ይሰርሕ፤ ቡሮስ፡ ቦልቢግድ፡ ማርክ፡ ትራነሞ፡ ኡልሪሰሃምንን ቮርጎርዳን። ብዛዕባ arbetslivsförvaltningተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ቡሮስ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። ነዚኣተን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ትረኽበን፡ ካብአን ድማ ምስቲ ዝንባለኻ ዝኸዳ ክትመርጽ ትኽእል።
ኣብ ቡሮስ ብዙሓት ውድባትውን ኣለዋ፡ ካባታተን ገለ ንምጥቃስ፡ ቀዪሕ መስቀል፡ KFR-Kyrka ናይ ስደተኛታት ኣማኽሪ፡ Rädda Barnen ከምኡውን እተፈላለየ ማሕበራዊ ንጥፈታት (ናይ ስፖርትን ባህልን ዓድን ማሕበራት) ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ቡሮስ ኣብቲ ህዝቢ ዝበዝሖ ናይ ቨስትስቨርየ ዞባ ትርከብ። ኣብ ውሽጢ ናይ 100 ኪ/መ ራድዩስ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ይቕመጥ። እታ 106,000 ተቐማጦ ዘለዋ ቡሮስ ናይ ሽወደን መበል 13 ዝዓበየት ኮምዩን እያ። ኣብቲ ኮምዩን ብዘያካ እታ ቀንዲ ከተማ ዝኾነት ቡሮስ፡ ካልኦት 20 ከተማታት ኣለዋ። እተን ዝዓበያ፡ ዳልሾፉሽ፡ ፍሪስታ፡ ሳንዳረድን ቪስካፉሽን እየን። ኣብቲ ዞባ እንታይ ከም ዚርከብ ንምፍላጥ ኣብቲ ናይ ቡሮስ ከተማ ወብሳይት ረአ።

Bilder på Borås Stad         
ኣብኡ ኣስታት 600 ዘይመንግስታውያን ማሕበራት፡ 14 ደጋዊ መዘናግዒ ቦታታት፡ 70 ኪሎመተር ብሩህ መገዲ፡ መሐምበሲ፡ ናይ ተኒስ ሜዳ፡ 15 ናይ ዕረፍቲ ግዜ መዘናግዒ፡ ናይ ጎልፍ ሜዳ ከምኡውን ናይ ሞቶ ስታድዩም ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ከተማ ቡሮስ ኣስታት 90 ኣብያተትምህርቲ ህጻናት፡ 20 መውዓሊ ስድራቤት፡ 41 ከኣ መባእታ ኣብያተትምህርቲ የመሓደር። ኣብ ቡሮስ ኣስታት 40 ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቤት። እዚ ከኣ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ናይ መባእታ ቤትትምህርቲ ህንጻ እተተሓሓዘ እዩ። ብዘይካተን ኮሙናውያን ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን መደበኛ ኣብያተትምህርትን፡ ትሽዓተ ፍሉያት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ፡ ክልተ ካባታተን ድማ ብሕታውያን እየን።

ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስ፡ ንወለድን ህጻናትን ወለንታዊ እዩ፡ ነቲ ኮምዩን ግን ግዴታዊ እዩ። ደቂ 6 ዓመት ኣብ መንጎ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስን መደበኛ ቤትትምህርትን ኪመርጹ ይኽእሉ። ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስ ካሪኩሉም ልክዕ ከም ማንም መባእታ ቤትትምህርቲ እዩ። እቲ ህጻን ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ይምሃር። እቲ ዘይክፈሎ ትምህርቲ፡ ኣብ መንጎ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስን መደበኛ ቤትትምህርትን ንዘሎ ኣገባብ ኣመሃህራ ሓባራዊ ይገብሮ። እቲ ስልጠና በተን ስለስተ ክፍልታ ከተማ ቡሮስ እዩ ዚዳሎ። ኣብዚ ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብቲ ናይ ቡሮስ ወብሳይት፡ ብዛዕባቲ ኣብ ከተማ ቡሮስ ንህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ዚውሃብ ትምህርቲ ምሉእ ሓበሬታ ኣሎ።
ኣብ ቡሮስ እተፈላለየ መደባት ዘለዎ ናይ ካልኣይ ደረጃ ፕሮግራማት ዘቕርባ ሓሙሽተ ኮሙናውያን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ንተምሃሮ ናይ ምርጫታት ተኽእሎታት ዘለዎ መዳለዊ ኮለጅን ናብ ሞያ ዘተኮረን ስልጠና ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሞያ ስልጠና፡ ምስ ናይ ሹሀራድ ቁጠባዊ ትምህርቲ ዝተኣሳሰረ ናይ ምምህርና ስልጠናውን ኣሎ።

Borås har ett rikt kulturliv 

ዕድላት ትምህርቲ

ንናይ ወጻኢ ምሁራን ሓጺር መገዲ KOVA

ንስራሕ እቲ ዝሓጸረ መገዲ ወይ ኮርታ ቨገን ውሰድ። ኮርታ ቨገን ንኣኻ ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ዘሎካን ኣብ ናይ ወጻኢ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ሰለስተ ዓመት እተመሃርካን ኣብ ቤትጽሕፈት ዕዮ ከም ደላይ ስራሕ እተመዝገብካን ዝዓለመ ትምህርቲ እዩ። እቲ ኣብ ናይ ቡሮስ ኮለጅ ዚውሃብ ትምህርቲ ብተልእኾ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ንዕዳጋ ስራሕ ዝዓለመ እዩ። ናይቲ ትምህርቲ ዕላማ፡ እቲ እትደልዮ ስራሕ ምስቲ ኣብ ሃገርካ ዝቐሰምካዮ ትምህርቲ ወይ ሞያ ዚሰማማዕ ከም ዚኸውን ንምግባር እዩ።

ሽወደን ንወጻእተኛታት ምሁራን

ሽወደን ንወጻእተኛታት ወይ ኤስኤፍኢ፡ ነቶም ኣካደምያዊ ትምህርቲ ዘለዎም ስደተኛታት ዝዓለመ እዩ። እቲ ትምህርቲ ብጽዑቕ መገዲ እዩ ዚካየድ፡ ብምትሕብባር ናይ ከተማ ቡሮስ ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይትን ቤትጽሕፈት ዕዮን ድማ ኣብ ተግባር ይውዕል። ናይ ምቕባል ቦታታት፡ ናይ ቡሮስን ሹሀራድን ከባቢታት እዩ።

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

CFL, Centrum för flerspråkigt lärandeንመባእታን ንካልኣይ ደረጃን ተምሃሮ ዝዓለመ ሓባራዊ ናይ ከተማ ቡሮስ ቤትትምህርታዊ ውድብ እዩ። CFL ንሓደስቲ መጻእቲ ተመሃሮ ዚቕበልን ዚምዝግብን ብቓንቋ ኣደ ዚምህርን ትምህርታዊ መምርሒ ዚህብን እዩ። ዕላማ CFL ኩሉ ሓዲስ መጻኢ ተምሃራይ፡ ሪፖርት ምስ መጸና ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ክላስ ኣትዩ ኮፍ ከም ዚብል ንምግባር እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ቡሮስን ኸነን Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS ይርከብ። ንሱ ካብተን ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ዞባ ኣርባዕተ ጉጅለ ሆስፒታላት ሓደ እዩ።  ኣብቲ ሆስፒታልና ክኢላታት ዘለዎ ናይ ወረዳ ክንክን ጥዕናን ብዞባዊ ክንክን ጥዕና ዚምራሕ ናይ ቱሞርን ጨረርን ሕክምናን ኣሎ።

ኣብ ቡሮስ ብዙሕ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብቲ Närhälsanተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ንኣገልግሎት ትርጉም ብመገዲ Tolkförmedling Västትረኽቦ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ቡሮስ ግሩም መራኸቢታት ዘለዋ ሰሓቢት መንበሪ ከተማ እያ። ጥሙር ናይ ባቡር መራኸቢታት ብምህላዋ ኣብ ከባቢ ቦታታት ናብ ትምህርትን ስራሕን በጺሕካ ምምላስ ተኽእሎታት ኣሎ፡ ንኣብነት ናብ ዮተቦሪ።

ኣብ ቨስትራ ዮታላንድን ኣብ ቡሮስ ኮምዩንን Västtrafik ንሓባራዊ ጕዕዞ ይቆጻጸር። ኣብ ዮተቦሪን ቨስትስቨርየን፡ ኣውቶቡሳን ባቡርን ናይ ከተማ ባቡራትን መርከባትን ይንቀሳቐሱ።

ናይ ቡሮስ ስትራተጅያዊ ቦታ ንብዙሓት ዋኒናት ከም ዝመርጻኣ ይገብራ። ቡሮስ ንኣርባዕተ ሃገራውያን ጽርግያታት መራኸቢት እያ፡ ንኣብነት ቀንዲ ጽርግያ ዮተቦርን ስቶክሆልምን። ናብ ኣርባዕተ ሸነኻት ዚኸይድ መገዲ ባቡር ድማ ኣሎ። በታ X2000 ንስቶክሆልም ሰለስተ ሰዓታት ይወስድ። ብማኪና ናይ 30 ደቒቕ ጕዕዞ ርሒቑ ድማ ናይ ላንድቨተር ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎ።

Spiralskulptur i park / Ån Viskan med rinner genom centrala Borås

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ቡሮስ ኣስታት 10,000 ሰባት ኣብ 248 እተፈላለየ ሞያታት ይሰርሑ። እዚ ከኣ ንቡሮስ ዝዓበየ ናይ ስራሕ ቦታ ይገብሮ። ብዛዕባቲ ኮምዩን ከም ወሃብ ስራሕን ምስ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ፖሊሲታት ርክባትናን ክፉት ናይ ቦታ ስራሕናን ንዚምልከት ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ከተማ ቡሮስ ወብሳይት ይርከብ።

ቡሮስ ናይ ቅድን ንግድን ማእከል እያ፡ ጥንታዊ ናይ ዓለባ ፋብሪካ ድማ ኣለዋ። ኣብዚ ግዜዚ ናይ ዓለባ ቅድን ምዕባለን ንግድን ማእከል እያ። ብዙሓት ናይ ቅድን ሞዳን ዋኒናት ቀንዲ ኣብያተጽሕፈተን ኣብ ቡሮስ እዩ፡ ከም Hemtex, Gina Tricot, SVEA ከምኡውን 8848 Altitude። ብዘይካዚውን ምስናዕን ኤለክትሮኒክስን ክፋላት ናይ ቡሮስ ኢንዱስትሪ እዩ። ኣብዚ ከም Ericsson, Volvo Bussar ከምኡውን Parker Hannifin ዝኣመሰላ ዓበይቲ ዋኒናት ይርከባ።

ከተማና ንኽትምዕብል ግሩም ቢዚነሳዊ ሃዋህው ምህላው ኣገዳሲ እዩ። መታን ዋኒናትና ኪምዕብላን፡ መታን ኢንፕረዛነትን ቢዚነስን ሓደስቲ ዋኒናትን ወፍርን ናብ ቡሮስ ኪሰሓብ፡ ግሩም ቅድመኩነታት ክንፈጥር ኢና።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 30

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Borås

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

105 995

ስፍሓት መሬት

973 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Göteborg 60 km

Jönköping 85 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ