Borlänge

ኣብቡርለንገልዕሊ 50,000 ጥዑማትተቐማጦኣለዉ። ኣብኡኢከያንእቲዓቢዕዳጋሰንትሩምኩፖለንይርከብ። ቡርለንገሙዚቃዊውርሻንሕብረባህሊዘለዋንእያ። ጥቓተፈጥሮብምዃናብዙሕናይምስዋስንክንክንጥዕናንተኽእሎታትኣሎ። ምስመሰየእቲሰንትሩምህይወትኣለዎ፡ መንእሰያትንኣረጋውያንንድማናብቲኣብያተመግብንሙዚቃዘለዎባራትንይሰሓቡ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብቡርለንገገዛውቲዘካሪናይቲኮምዩንትካልኣሎ፡ ቱናቢገንTunabyggenድማይብሃል። ብዙሓትብሕታውያንኣካረይቲኣባይቲውንኣለዋ፡ ነዚኣተንኣብቲናይቲኮምዩንወብሳይትክትረኽበንትኽእል። 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዝሒጉጅለቋንቋብመጠንናይዚኣትዉንዚወጹንተቐማጦኪጽሎይኽእልእዩ። ኣብዚግዜእቲብብዝሒዚዝረብቋንቋ፡ ሶማሊ፡ ታይላንድ፡ ዓረብንኩርማንጂንእዩ። እናበዝሐዚኸይድዘሎድማፋርስ፡ ቱርኪ፡ ኣልባንያንትግርኛን።

Två personer står i park i Borlänge 

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቡርለንገእተፈላለየዝንባለዘለወንብዙሓትማሕበራትኣለዋ። ኣብቲናይቲኮምዩንደብተርማሕበራትምስቲናትካተገዳስነትዝኸዳማሕበራትክትረክብትኽእል። ኣብቲ Ny i Sverige ዚብሃልናይቲኮምዩንገጽ፡ ናይተንኣብኡዘለዋናይወጻእተኛታትማሕበራትሓበሬታክትረክብትኽእል። 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቡርለንገሰንትሩምናይቡርለንገቤትንባብ፡ቤትጽሕፈትዕዮ፡ ቤትጽሕፈቀረጽ፡ ቤትጽሕፈትመድህን፡ ናይመምርሒሰንትሩምንትምህርቲsfi ፡ሽወደንንወጻእተኛታትኣሎ። ማሕበራዊምምሕዳርኣብቲናይከተማምምሕዳር፡ Röda vägen 50 ይርከብ። ሓበሬታንሓደስቲመጻእቲኣብቲናትናውብሳይትክትረኽቡትኽእሉ።

Bild på utsidan av biblioteket i Borlänge 

ኢከያናይቡርለንገዝዓበየንዝሓደሰንናይገዛኣቕሑድኳንእዩ። ንሱኣብኖራባካ፡ ጥቓናይኩፖለንማእከልዕዳጋይርከብ። እቲኣብኦሰልቢዘሎTa till varaዘገልገለኣቕሑይሸይጥ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብቲናይGysamsወብሳይትሓደሰብከመይገይሩንዪምናሴትከምዚመርጽከምኡውንነቶምተምሃሮእንታይዓይነትስልጠናንቤትትምህርትንከምዚወሃቦምቀሊልሓበሬታኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣገልጎት ጥዕና

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋሽወደንዘይትዛረብንዘይትርዳእንእንተኾንካ፡ ምስትካላትንኮምዩንንክንክንጥዕናንኣብእትገብሮርክብ፡ ናይተርጓማይሓገዝንኽትረክብመሰልኣሎካ። ግንኣቐዲምካቆጸራክትሕዝይግባእ። ንተወሳኺሓበሬታኣብቲናይቡርለንገኮምዩንወብሳይትተመልከት።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብቡርለንገኮምዩንበተንኣብኩሉቲኮምዩናትመዕረፊዘለወንናይዳላትራፊክኣውትቡሳትDalatrafiks bussar ኢኻእትጎዓዝ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቡርለንገዓበይቲወሃብቲስራሕኣለዋ - ቡርለንገኮምዩን፡ SSAB፡ ትርፊክቨርከትእተንብዙሓትተቐማጦቡርለንገዚሰርሑለንትካላትእየን። ኣብቲናይቲኮምዩንወብሳይት፡ ናብቤትጽሕፈትዕዮንናብክፉትቦታኣብቡርለንገንዘሳግርወይሊንክኣሎ። ናትካዋኒንክትጅምርምስእትደሊኣብቲቁጠባዊቤትጽሕፈትናይቲኮምዩንተወሳኺሓበሬታኣሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 34

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Borlänge

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 50 300

ስፍሓት መሬት

586,7 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Gävle 110 km

Västerås 160 km

Stockholm 220 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ