Bromölla

ብሩሞላ ኮምዩን ኣብ ሰመናዊ ምብራቕ ስኮነ እትርከብ ኮይና ምስ ብለኪንገ ድማ ትዳወብ። ኣብዛ ኮምዩን እዚኣ ጀዮግራፊኣውን ሰብኣውን ቅርበት ይረአ። ምስ ስኮነን ብለኪንገን ጽቡቕ ርክባት ኣሎ። ብሩሞላ በብዓይነቱ ተፈጥሮን ክፉት መሬትን ዱርን ምብራቓዊ ገማግም ባሕርን ኣለዋ። ኣብቲ ኮምዩን ናይ ስኮነ ዝዓበየ ቀላይ ኣሎ። ኢቮሾን ይብሃል። ኣብቲ ኮምዩን ዝዓበያ ከተማታት፡ ብሩሞላ፡ ጉዋሎቭ፡ ነሱም፡ ቫልየ፡ ኒሞላን ኤደንሪድን እየን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Flygfoto över Bromölla

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ብሩሞላ ኮምዩን ቪላታትን ኮምዶሚንዩምን ኣፓትማን ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ኣካራዪ ብሩሙላሀም እዩ። ንሱ ኣብ ኩሉቲ ኮምዩን 800 ኣባይቲ ኣለዎ። ኣብ ማእከል ብሩሙላ hyresvärden Sydbo fastigheterዚብሃል ኣካራዪ ኣባይቲውን ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

እቲ ኮምዩን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ናይ ስደተኛታት መቐብሊ ስለ ዝነበሮ፡ ብዙሓት ብሔራት ይርከቡዎ። ካብተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት ንምጥቃስ፤ ዓረብ፡ ሶማል፡ ታይላንን ዳሪን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ብሩሞላ ኮምዩን ሓያሎ እተፈላለያ ከም ንኣብነት ናብ ስፖርትን ባህልን ዘተኩራ ማሕበራት ኣለዋ። ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ይሳተፉ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ማሕበራዊ ንጥፈታት ተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል። ብዛዕበአን ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ደብተር ማሕበራት ክትረኽቦ ትኽእል።

Bild på dinosaurieskulptur och en grusväg längs Nasumaleden

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ብሩሞላ ኮምዩን ኣብ መንጎ ካልእ፡ ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት ቱሪስት፡ ኣደራሻት ስፖርት፡ መሐምበሲ፡ ከምኡውን በብዓይነቱ ቡቲክን ባንካን ፋርማሲን ይርከብ። ኣብቲ ቤትንባብ ምኽርን ሓበሬታን ዚህብ ክፍሊ ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ሱፐርማርከት ካብ ብሩሞላ ሰንትሩም ቅሩብ ፍንትት ኢሉ ይርከብ።

ኣብ ብሩሞላ ግሩም ናይ ሰከንድሃንድ ድኳን ኣሎ። ከምኡውን በቲ ኮምዩን ዚመሓደር ናይ ህጻናት ሰከንድሃንድ ድኳን። ኣብ ነሱም ናይ ቤትንባብ ጨንፈርን ሱፐርማርከትን ኣሎ። ትካላት መድህንን ቀረጽን ኣብ ክሪስቲያንስታድ ቤትጽሕፈት ኣለዎም።

Barn sitter runt ett bord och äter

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ብሩሞላ ኮምዩን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኮሙናዊ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ብሕታዊ ግን የልቦን። ኣብ ብሩሞላ ኮምዩን ምሸታውን ለይታውን መዓልታዊ ቀዳመሰንበት ናይ ህጻናት ምእላይ ኣሎ፡ ማለት በዘን ዝተጠቕሳ ግዜታት ትሰርሕ እንተ ኾንካ። ደቂ ናይቶም ኣብ ናይ ወላድነት ዕረፍቲ ዘለዉን ወይ ስራሕ ዚደልዩን

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ነቶም 7-16 ዝዕድመኦም ህጻናት፡ መባእታ ትምህርቲ ግዴታ እዩ። ነቶም ደቂ 6 ዓመት ወለንታዊ ዝኾነ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ኣብ ብሩሞላ ኮምዩን ኣብ ብዙሕ ቦታታት F-6 ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ (ታሕተዋይን ማእከላይን ደረጃ)፡ ከምኡውን ኣብ ከተማ ብሩሞል 7-9 ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ (ላዕለዋይ ደረጃ)። ኣብ ኩሉ F-6 ኣብያተትምህርቲ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ኣሎ። ብሕታዊ ግን የልቦን። ፍሩሉንድስስኩላን እቲ ዝቐረበ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እዩ፡ ኣብ ሶልቨቦሪ ድማ ይርከብ።

Bild på skolbyggnad i tegel och ungdomar runt ett bord 

ዕድላት ትምህርቲ

እቲ ኣብ ብሩሞላ-ሶልቨስቦሪ ዘሎ ትምህርቲ ንዓበይቲ ስሩዕ ናይ ሽወደን ንወጻእተኛታት(sfi) ምዝገባ ኣለዎ። ወላ እቶም ኣብ ሽወደን ነዊሕ ዝገበሩውን ኪጅምሩ ይኽእሉ። ኣብ ብሩሞላ፡ ኮምቩክስ ኣሎ፡ እቶም ሓደስቲ መጻእቲ ድማ ኣብቲ ብምትሕብባር ክሪስትያንስታድ ኮምዩን ዚወሃብ ናይ ምልላይ ማሕበረሰብ ኮርስ ኪሳተፉ ይዕደሙ። ኣብተን ናይ ከባቢ ኮምዩናት ኣብ ኮለጅ ንምምሃር ውን ዕድል ኣሎ።

ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ክትምሃር መደብ እንተ ኣሎካ ግሩም ናይ መጎዓዝያ ዕድላት ኣሎ። እቲ ዝቐረባ ኮለጃት/ዩኒቨርሲቲታት፡ ናይ ክሪስትያንስታድ ኮለጅብለኪንገ ተክኒካል ኮለጅማልመ ኮለጅን ሉንድ ዩኒቨርሲቲን እየን።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ማእከል ብሩሞላ፡ ንናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒካትውን ዘመሓድር ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ሕክምና ስኒውን ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታልን ናይ ህጽጹ ረድኤት መቐበልን ኣብ ክሪስትያንስታድ እዩ ዘሎ።

ኣብ 1177 - መምርሒ ክንክን ጥዕና ብዛዕባ ክንክን ሕማን ሕክምና ስንን ሓበሬታ ኣሎ። ኣብኡ ናይ ክንክን ጥዕና ምኽሪ ወይ ሓበሬታ ትረኽቡ። ናብ 1177 ክትድውሉውን ትኽእሉ። 

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ትካላት ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎ።

Bild på tåg från Skånetrafiken inne på station

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ብሩሞላ ፈጣን ባቡር ጌርካ ናብ ብለኪንገ፡ ስኮነ ወይ ደንማርክ ኪኽየድ ይከኣል። እቲ ባቡር ጣብያ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ብሩሞላ ይርከብ፡ እቲ ናይ ኣውቶቡስ መነሃርያ ድማ ኣብ ብሩሞላ ሰንትሩም ይርከብ። ኣብቲ ኮምዩን ግሩም ናይ ኣውቶቡሳት መራኸቢ ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

Ifö Sanitär ከምኡውን Nymölla Bruk ናይ ምስናዕ ፋብሪካታት እየን፡ ናይቲ ኮምዩን ዝዓበያ ድማ እየን። እቲ ኣስታት 900 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ብሩሞላ ኮምዩን፡ እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ኣብ እተፈላለየ ንጥፈታት እተዋፈራ ዓበይትን ነኣሽቱን ዋኒናት ኣለዋ።

ናብተን ናይቲ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት ንኣብነት ክሪስትያንስታድ፡ ሃሰለሆልም ወይ ካርልስሃምን ንስራሕ በጺሕካ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ናይ ብሩሞላ ቁጠባዊ ህይወት ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Brinner du för sälj och vill utvecklas? Hemförsäljare
Undersköterska , 1 - 2 tjänster Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Försäljare med eller utan erfarenhet i Bromölla. Fast Lön 24 500 Hemförsäljare
Personlig assistent , semestervik. Valje. 112 - 2018. Personlig assistent
Projektledare till Ifö Sanitär , Bromölla Civilingenjör, tillverkningsindustri
IT Manager Stora Enso Nymölla mill IT-samordnare
Personlig Assistent - 168 Personlig assistent
3 - 4 Boendestödjare Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Pizzabagare Pizzabagare
Säljare Hemförsäljare
medarbetre i en affär Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Stora Enso Nymölla bruk söker driftingenjör Driftingenjör, maskin
IFÖ Sanitär - Utvecklingsingenjör Utvecklingsingenjör, kemi
Tim - och semestervikarie Personlig assistent
Specialist i allmänmedicin Specialistläkare
Omsorg funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin söker semestervikarier. Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Lideta söker Verksamhetschef till Olofström! Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Semestervikarie till Äldreomsorgen Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Elevassistent till Silviaskolan Elevassistent
CNC operatörer med erfarenhet av skärande bearbetning , fräsning sökes CNC-operatör/FMS-operatör

ገጽ 1 ናይ 37

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Bromölla

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 12 300

ስፍሓት መሬት

165 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Sölvesborg ca 9 km

Kristianstad ca 25 km

Olofström ca 26 km

Karlshamn ca 36 km

Malmö ca 115 km

Stockholm ca 570 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ