Essunga

እቲ ኮምዩን 5 500 ተቐማጦ ኣለዉዎ። 2000 ኣብ ኖሰብሩ ይነብሩ፡ ንሱ ከኣ ናይቲ ኮምዩን ዝዓበየ ከተማ እዩ። እቲ ኮምዩን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ኪራኸቡን ነንሓድሕዶም ኪፋለጡን ይገብር። እቲ ኮምዩንና በይንነት ኪስመዓካ ኣይደልን። ኣብ ኖሰብሩ ካብ ኩሉ ሸነኻት ዓለም ዝመጹ ሰባት ኣለዉ። ኣብኡ፡ ፋርስ፡ ዳሪ፡ ዓረብ፡ ሩስያ፡ ታይላንድ ወዘተ ዚዛረቡ ሰባት ትረክብ። ምስ ወድዓድኻ ክትራኸብ ምስ እትደሊ ወይ ናብዚ ክትመጽእ ወይ ክትበጽሓና ምስ እትደሊ ክንሕብረካ ርኸበና።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​Miljöbild i Essunga och bild på Nossebro marknad

መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ማእከል ዝኾነ ኖሰብሩ ኣብ ውሽጢ ከተማ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ንድኳናትን ንቤትትምህርትን ብእግሪ ዝኽየዶ ቀረባ እዩ። ዝካረ ገዝ ንምርካብ ኣብ ኤሱንጋ ቡስታደር ኤ.ቢ ተወከስ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኮምዩንና ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ሰባት ኣለዉና። ኣብዚ ነዘን ዚስዕባ ቋንቋታት ዚዛረቡ  ሰባት ኣለዉ፤ ሆላንድ፡ እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ፋርስ፡ ታይላንድ፡ ሩስያ፡ ቸቸንያ፡ ፖላንድን ካልእን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኮምዩንና ብዙሓት እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ።

Nossebrobadet och fotbollsplan

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ኖሰብሩ ዚርከቡ ድኳናት፤ ግሮሰሪታት (ሀምሾፕ፡ ኢካ፡ ኤሪክሶንስ ቻርክ)፡ እንዳባንን ካፈታትን፡ ኣብያተመግቢ፡ እንዳ ክዳውንቲ፡ እንዳ ሳእኒ፡ ናይ መጻወትን ካራሜለን ድኳን፡ ኪዮስክ፡ ናይ ክዳውንትን ክዳንን ሰከንድሃንድ ድኳን፡ ናይ ኤለትሪክ ድኳን፡ ቲቪ ሰርቪስ፡ እንዳ በንዚና ምስ ኣገልግሎቱ፡ እንዳ ዕምባባ፡ እንዳ ከሚካል፡ ናይ ህጻናት ክዳውንቲ፡ እንዳ ቀመቃማይ፡ ባንካ፡ ውሱን መሸጣ ኣልኮላዊ መስተ፡ ኖሰብሩ ጸዓት (ኤለክትሪክ)ን ፋርማሲን።

ናይ ቤትጽሕፈት ዕዮን መድህን ድርጅትን ወኪላት ነቶም ኣብ ናይ AF ምደባ ፕሮግራም ዚሳተፉ ስደተኛታት ንምርካብ ኣብቲ ኣቐዲሞም እተቛጸሩዎ ግዜ ናብ ኖሰብሩ ይመጹ።

ጥቓቲ1-9 ቤትትምህርቲ ህዝባዊ ቤትንባብ ይርከብ። ኣብዚ ብእተፈላለየ ቋንቋታ መጽሓፍ ምልቃሕ ይከኣል።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብዚ ንደቂ1-5 ዝኾኑ ኣቦታቶም ወይ ኣደታቶም ትሑዛት ዝኾኑን ህጻናት ቅድሚ ትምህርትን ድሕሪ ትምህርትን ዚእለዩሉ ቤትትምህርቲ ህጻናትን መውዓልን መዘናግዕን ኣሎ።

Elever på Nossebro skola och bild på en lekpark

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኖሰብሩ ካብ 1-9 ክፍሊ ንዘለዉ ህጻናት ዘገልግል ቤትትምህርቲ ኣለዋ። እቲ ኮምዩን በቲ ዕዉት ቤትትምህርቱ ኣድህቦ ረኺቡ ኣሎ። ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ፡ ናብ ትሮልሃታን፡ ቫራወይ ቮርጎዳ ይኸዱ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ኖሰብሩ እቶም ዓበይቲ፡ ኣብ ኤስኤፍኢን፡ ግሩንድቩክስ፡ ወይ ኮምቩክስ ኪመሃሩ ይኽእሉ። ኣብዚ፡ እቲ ተመሃራይ ኣብ ግዜ ክላስ፡ ላፕቶፕ ወይ ተመሳሳሊ መሳርሒ ኪጥቀም ይኽእል። ኣብዚ ናይ ኮምፕዩተር ኮርሳት እትወስደሉ ክፍሊ ኣሎ። ወይ ድማ ብርሑቕ ኮርሳት ክትወስድ ትኽእል። ኣብ ትሮልሃታን ኣብ ናይ ቨስት ኮለጅ፡ ብዙሓት መዓልታዊ ዝኸዱሉ ናይ ወጻኢ ኣካደሚ ፕሮጀክት ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኖሰብሩ፡ ማእከል ጥዕና፡ ፋርማሲ፡ ናይ ኣደታት ክሊኒክ፡ ሕክምና ስኒ፡ ሓከምቲ፡ ነርሳት፡ መሕረሲት ወዘተ. ኣለዉ። ጥቓቲ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣረጋውያን መንበሪ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብቲ ናይ መእተዊ ማእከል ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ምስቲ ከባቢኦም ዘላልዩዎም ናይ ስደተኛታት ተሓባበርቲ ኣለዉ። ኣብኡ ሰባት ከከም ኣድላይነቱ ምኽርን ደገፍን ንምርካብ ይመጹ። ሓድሽ ዝገዓዝካ ምስ እትኸውን ክንሕግዘካ ንኽእል። ተለፎን ቍ. 0512-571 66

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኖሰብሩ ካብ ቫራ 20 ኪ/መ ርሒቓ ትርከብ፡ 40 ኪ/መ   ካብ ትሮልሃታን፡ 80 ኪ/መ  ካብ የተቦርይ። ብኣውቶቡስ እውን ይኽየድ እዩ። ሰሌዳ ሰዓት ኣብ ናይ ቨስትራፊክ ወብሳይት ረአ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ዋኒናት ኣለዋ። ካብተን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዚኣተን ይርከባአን፤ ዳረንትሮድ ኣብ ዮንስሉንድ፡ ናይ ፍራመስታድ ኮምፖነንታን ናይ ፎግሉም ዪንዛን። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ህይወት ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Lärare i fritidshem / förskollärare / lärare Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Socialsekreterare till barn och unga Socialsekreterare
Personlig assistent sökes till Nossebro! Personlig assistent
Produktionsledare till Landqvist Mekaniska AB Produktionsledare, tillverkningsindustri
Kommunutvecklare Marknadskoordinator
Landqvist Mekaniska söker en Ekonomiansvarig / Administratör Ekonomikontorist
Stallskötare Djurskötare, häst
Leg. Fysioterapeut 100% Fysioterapeut/Sjukgymnast
Ekonomichef sökes till Vara Kommun Ekonomichef
Sjuksköterska till ortopedavdelning i trevliga Lidköping Sjuksköterska, grundutbildad
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Operatörer för kommande behov Montör, gummi- och plastprodukter
Doktor.se söker glada och effektiva sjuksköterskor med glimten i ögat! Distriktssköterska
Semper i Götene söker flera tjänster Produktionstekniker, maskin/verkstad
Vik. Brevbärare , Vara Brevbärare
Semper i Götene söker produktionschef Produktionschef, tillverkning
Kantpressare Kantpressare
Undersköterska Solhaga Äldreboende Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Förskollärare Lillelunda förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Boendestödjare till socialpsykiatrin Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare

ገጽ 1 ናይ 9

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Essunga

​​​​​​​​​​ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

​55​​01

ስፍሓት መሬት

​​​​​​​235km​​​​​​​2

​​​​​​​​​​​ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

​Vara 20 ​​min​

Trollhättan ​​30 min

​​Göteborg ​​60 min

​​Lidköping 60 min​​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ