Fagersta

ኣብ ፈየርስታ ምንባር ቀሊል እዩ። ኣብኡ ውሕስነትን ተሓባበርነትን ተስፋን ኣሎ። ናብ ተፈጥሮን ባህልን ቀረባ እዩ። ኣብኡ ንኹሉ ግዜ ይርከቦ እዩ። ምውህሃድ ናይ ፈየርስታ ባህርያዊ ክፋል ውጥን ማሕበረሰብ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ፈየርስታ ኮሙናውን ብሕታውን ዝካረ ገዛውቲ ኣሎ። ኣብኡ ናይ ወነንቲ ኣባይቲ ማሕበራት ኣሎ። ንመንበሪ ኣባይቲ ብዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ክትረክብ ትኽእል።

Solnedgång över hus med snö på taken 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ፈየርስታ እተን ብብዝሒ ዝዝረበለን ቋንቋታት፡ ፊንላንድ፡ ዓረብን ሶማልን እየን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ፈየርስታ ብዙሓት እተፈላለያ ንስፖርትን ምዝዋር በረኻንን ባህልን ዚምልከታ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብኡ ንኣብነት ናይ እስልምና ናይ ፖላንድ ኦርናስተትን ናይ ሶማልን ማሕበራት ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት፡ ናይ ኩለን ማሕበራት ዝርዝር ዘለዎ ደብተር ኣሎ።

Person kitesurfar i vattendrag 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ፈየርስታ መግብን ካልእ ንገዛ ዘድሊ ነገራትን እትዕድገሉ ብዙሕ ድኳናት ኣሎ። ኣብኡ ናይ ክዳውንቲ፡ማኪና፡ መብራህትን ናይ ኩሉ ኣዝዩ ኣድላዪ ዝኾነን ነገራት ዝሸይጥ ድኳናት ኣሎ። ብሕሱር ዋጋ እትዕድገሉ ብዙሕ ሰከንድሃንድ ቡቲካት ኣሎ። ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ መድህን ቤትጽሕፈትን ናይ ቅረጽ ቤትጽሕፈትን ኣብኡ ይርከብ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ እተፈላለያ ዋኒናት ክትደሊ ትኽእል።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ፈየርስታ ኮምዩን ሓያሎ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ምሉእ መዓልትን ለይትን ክፉት ዝኾነት ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣላ። ኣብቲ ናይ ኮምዩንና ወብሳይት ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትና ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። ናይ ወለዲ ጉጅለትኣ ዘለዎ ማእከል ስድራቤትውን ኣሎ። ንሱ ነቶም ካብ 0-1 ዓመት ዝዕድመኦም ውሉድ ዘለዎም መኣከቢ ቦታ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ንጥፈታቱ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ብቤትክርስትያን ዚካየድ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትውን ኣሎ። ኣብቲ ናይ ቨስታንፉሽ ቨስተርቮላ ናይ ማሕበር ወብሳይት ብዛዕባኡ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

Barn leker på lekplats framför förskola / Vy över hus och höstfärgade träd i Fagersta 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብቲ ኮምዩን 4 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባኡ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። ፍሉይ ጠለብ ንዘድልዮም ህጻናት ዚኸውን ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲውን ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ንጥፈታቱ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብ ፋየርስታ ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ሽወደን ንወጻእተኛታት ወይ ኤስኤፍኢ እውን ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን ኤስኤፍኢን ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ሽወደን ንወጻእተኛታት ወይ ኤስኤፍኢ ኣለዎ። ኣብኡ ምስ እተፈላለያ ኮለጃት ዝተሓባበር ትምህርቲ ንዓበይቲ(vuxenutbildning) እውን ኣሎ። ኣብ ፈየርስታ ኮለጅ የልቦን።ኣብ መንጎ ናይቲ ከባቢ ዋኒናትን ቤትትምህርትን ግሩም ምትሕብባር ኣሎ።


 Bostadsområde i Fagersta

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ ኮምዩን ብኸፊል ብብሕታዊ ምምሕዳር ዚኸይድ ሆስፒታል ኣሎ። እቲ ናይ ክንክን ኣገልግሎት ምስ ናይ ቨስተሮስን ሾፒንግን ሆስፒታል ኮይኑ ይሰርሕ። ብዛዕባ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Landstinget Västmanlandከምኡውን Bergslagssjukhuset Mitt Hjärta ዝኾነ ነናተን ወብሳይት ርኸቦ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስቲ ኮምዩን ኣብ እትረኸበሉ ግዜ ተርጓማይ ምስ ዘድሊ፡ እቲ ኮምዩን እዩ ነዚ ዘዳሉዎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ፈየርስታ ጥቓ ቨስተሮስ፡ ስቶክሆልን ካልኦት ኣገደስቲ ቦታታትን እዩ። ናብ ዝደለኻዮ ዚወስዳኻ ፈጣናት ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ኣለዋ። ብዛዕባ ናይ ቨስትማንላንድ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ኣብቲ ናይ Västmanlands Lokaltrafiks ወብሳይት ተመልከት። ብዛዕባ መስመራት ከኣ ኣብ Tågkompaniet ከምኡውን ኣብ SJ. ተመልከት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ፈየርስታ ኮምዩን ብእተኻእለ ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ዋኒን ኪህሉዎ ንደሊ፡ ነዚ ዕላማዚ ድማ ኣበርቲዕና ንሰርሕ። ብዛዕባ ዋኒን ምጅማር ዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ናይ ቲልቨክስትግሩፐን ወብሳይት ተመልከት።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Biträdande enhetschef Äldreomsorgschef
Enhetschef Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Bemanningsassistent Receptionist, telefonist
Jobbcoach Jobbcoach/Utbildningscoach
Trävaru / sågverksoperatör till Fagersta Konstruktör, tillverkningsindustri
Fysioterapeut Fysioterapeut/Sjukgymnast
Lärare i En år 7 - 9 100% Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare år 1 - 3 100% Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Taktisk inköpare till internationellt företag i Fagersta Inköpare
Lärare i Sv , år 7 - 9 100% Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare i Ma , år 7 - 9 100% Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare i No , år 7 - 9 100% Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Industrialiseringstekniker Mättekniker, metallprodukter
Arbetsterapeuter Fagersta sjukhus Arbetsterapeut
Lokalvårdare till nytt företag i Fagersta Städare/Lokalvårdare
Fysioterapeuter Fagersta sjukhus Fysioterapeut/Sjukgymnast
Medarbetare till Städ på Västmanlands sjukhus , sommaren 2018 Städare/Lokalvårdare
Vik. Undersköterska 100 % Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Undersköterska 100 % Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Lokalvårdare inom hemstäd Städare/Lokalvårdare

ገጽ 1 ናይ 5

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Fagersta

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 13 000

ስፍሓት መሬት

310,4 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Västerås 67 km

Borlänge 81 km

Uppsala 118 km

Örebro 120 km

Gävle 130 km

Stockholm 170 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ