Gällivare

የሊቫረ 100 ኪ/መ ልዕሊ ቅናት ሰሜናዊ ዋልታ ትርከብ። ኣብቲ ኮምዩን ልዕሊ 18,000 ሰባት ይነብሩ፡ ጥቓ ስራሕ፡ ጥቓ ኣገልግሎትን ተፈጥሮን። ኣብዚ፡ ሆስፒታልን፡ ግሩም ክንክን ህጻናትን፡ ኣብያተትምህርትን ሃብታም ማሕበራዊ ህይወትን እተፈላለየ ዓይነታት ባህልን ይርከብ። ኣብ ልዕሊ እቲ እተፈላለየ ቁጠባዊ ህይወት፡ ዕደና ንዓሰርተታት ዓመታት መሰረት ቁጠባዊ ህይወት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ፡ እቲ ዝዓበየ ማሕበረሰብኣዊ ለውጢ ይካየድ ኣሎ። ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ 20 ዓመታት 250,000 ትርብዒት ሜተር መንበሪ ኣባይቲ፡ ኮሙናዊ ንጥፈታትን ንግዳዊ ህንጻታትን ኪስራሕ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Vy över skog och sjö i Gällivare

መንበሪ-ገዛ

ኣብ የሊቫረ ሓያል ናይ መንበሪ ኣባይቲ ሕጽረት ኣሎ። እዚኣተን ትካላት ክራይ ኣባይቲ ኣየን፤ Topbostäder, HSB, Riksbyggen, Hemåt fastigheter, LKAB fastigheter och Focusfastigheter ። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ፡ ኣብቲ ትካል ኬድካ ብቕልጡፍ ሪጋ ሓዝ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ የሊቫረ እዘን ዚስዕባ ቋንቋታት ይዝረባ፤ ሽወደን፡ ሳሚስካ፡ ቶርነዳልፊኒስካን ፊኒስካን። ካብተን በቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዚዝረባ ድማ፤ ዳሪ፡ ፋርስ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ኣምሓርኛ፡ እንግሊዝ፡ ሩስያን ታይላንድን።

Flicka sätter en midsommarkrans på sitt huvud

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ የሊቫረ እተፈላለየ ናይ ዕረፍቲ መዘናግዒ ዘለዎ ሃብታምን ንጡፍን ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ፡ ከም ንኣብነት፡ ናይ ስፖርትን ሙዚቃን ትያትርን ስነጥበብን ትልሂትን ባህልን ፖለቲካን ማሕበራት። ኣብ የሊቫረ ብዙሓት ኣብያተክርስትያን ኣለዋ፤ ሽወደናዊ ቤትክርስትያን፡ ቨስተለስታዲያን ቤትጸሎት፡ ፐንተኮስ ቤትክርስትያን፡ ናይ ድሕነት ሰራዊት፡ ናይ የሀዋ መሰኻኽር፡ ሚስዮን ቤትክርስትያንን ኒት ሊቭን። እቲ ዝቐረበ መስጊድ ኣብ ሉለዮ ይርከብ።

ኣብ ማሕበር ንጡፍ ምዃን ደስ ዘብል እዩ፡ ምስ ብዙሓት ተመሳሳሊ ግዳሴ ዘለዎም ሰባት ከኣ ትራኸብ። ብዙሓት ማሕበራት ንህጻናትን መንእሰያትን ዚምልከት ንጥፈታት ኣለወን። ንኣኻ ዚሰማማዕ ማሕበር ክትረክብ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ናይ ምውህሃድ ኣተሓባባሪ ብተለፎን ርኸቦ ወይ ከኣ ናብዚ ኢመይል ግበር፤integration@gallivare.se.

Vy över Gällivare vintermarknad

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ የሊቫረ ሰንትሩም ድኳናት፡ ሚግራሹንቨርከት፡ ቤትጽሕፈት መድህን፡ ቤትጽሕፈ ዕዮ፡ ቤትጽሕፈት ቀረጽ፡ መሐምበስን ቤትንባብን ይርከብ። ኣስታት ሓደ ኪ/መ ካብ የሊቫረ (ICA, COOP ወዘተ.) ኣሎ። ኣውቶቡሳት ካብ የሊቫረ ሰንትሩም ይብገሳ።

Människor sitter och dricker kaffe vid bord

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ የሊቫረ ክንክን ህጻናት ኣሎ። ትሰርሕ ወይ ትመሃር ወይ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ምስ ዚህልወካ ወይ ስራሕ ትደሊ ምስ እትኸውን ንውላድካ ኣብቲ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ከተመዝግቦ ትኽእል ኢኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ከመይ ጌርካ መጠየቕታ ከም እተቕርብን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ይርከብ። ብዛዕባ ጌርካ ከም ዚጥየቕ ንኽትፈልጥ ሓገዝ ምስ እትደሊ ነቲ ናይ ምውህሃድ ኣተሓባባሪ ብተለፎን ርኸቦ ወይ ከኣ ናብዚ ኢመይል ግበር፤integration@gallivare.se.

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ የሊቫረ ኮምዩን ናይ ትምህርታዊ ዓመት 1-9 ዝኾና ብዙሓት መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣብ ተክኒክ የተኩር፡ ኩሉ ተመሃራይን መምህርን ከኣ ላፕቶፕ ይጥቀም። ኩሉ ተመሃራይ ድማ ናብ ኮለጅ ዘእትዎ ኮርሳት ኪወስድ ተኽእሎ ኣለዎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ኣስታት 5 ኪ/መ ኣብ ሰሜን የሊቫረ ዚርከብ ማልምበርየት ንሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ ኮምቩክስ፡ ኤስኤፍኢን ኮለጅን ናይ ማሕበረሰብ ምልላይን ትምህርቲ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ የሊቫረ፡ ሆስፒታል፡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደታትን መንእሰያትን ህጻናትን ክሊኒካትን ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበልን ሕክምና ስንን ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ የሊቫረ ናይ በረራን ባቡርን ኣውቶቡስን መራኸቢ መስመራት ኣሎ። ክሳዕ ስቶክሆልም ብነፋሪት 2፡30 ሰዓት ይወስድ። ባቡር ንሉለዮ 2፡30 ሰዓት ይወስድ፡ ንኪሩና ድማ ሓደ ሰዓት። ኣብ መንጎ የሊቫረ ሰንትሩምን ማልምበርየትን መዓልታዊ ናይ ኣውቶቡስ ጕዕዞ ኣሎ።

Flygplan utanför hangar

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ የሊቫረ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እቲ ኮምዩንን LKAB, Boliden ከምኡውን ናይ ኖርቦተን ወረዳ ቤትምኽርን እዩ። የሊቫረ ብዙሓት ኣብ ተክኒክን ዕደናን ኣገልግሎትን ዘተኮራ ዋኒናት ኣሎዋ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Ung tjej söker personlig assistent! Personlig assistent
Servicetekniker med supervisor - ansvar - Aitik , Gällivare Servicetekniker, maskin
Ekonom / Controller Controller
Bli en del av vårt internationella nätverk! Lärare i gymnasiet
Städare / Lokalvårdare Städare/Lokalvårdare
Vi söker vikarier för kunds räkning. Personlig assistent
Säsongspersonal Turistcenter Turistbyråtjänsteman
Platschef Bygg till Gällivare Platschef, bygg
Arbetsledare Bygg till Gällivare Arbetsledare, husbyggnad
Fastighetsskötare Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Golvläggare Golvläggare
Fysioterapeut Laponia Hälsocentral Fysioterapeut/Sjukgymnast
Fordonsmekaniker / bilmekaniker Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Engagerad lastbilsmekaniker till Gällivare Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker - entreprenadmaskiner Maskinmekaniker/Skogsmaskinmekaniker
Affärsresesäljare till NEX Travel Resesäljare/Reseförsäljare/Resekonsulent
Vårdare till Föreningsgatans / Björkens gruppbostad Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Ekonom Redovisningsekonom
SJUKSKÖTERSKOR TILL SOMMARUPPDRAG I GÄLLIVARE Sjuksköterska, grundutbildad
Elektriker till Gällivare Serviceelektriker, installation

ገጽ 1 ናይ 7

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Gällivare

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 18 300

ስፍሓት መሬት

16 000 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Kiruna 100 km

Luleå 250 km

Stockholm 1200 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ