Gislaved

ንሕና ኣብ ዪስላቨድ ዘሎና ናብ ኩሉ ቀረባ ኢና ኢልና ንዛረብ፡ ማለት ቀረባ ንተፈጥሮ፡ ቀረባ ንስቕታን ህድኣትን። ግን ከኣ ቀረባ ንባህሊ፡ንስፖርትን ንኣዚዩ ኣዘናጋዒ ህይወት። ዪስላቨድ ኮምዩን ናይ ግኑስሸ ከባቢ ስሞላንድ ክፋል እዩ። ብናይ ንግድን ኢንዱስትርን መንፈስ እተፈልጠ ከባቢ። እቲ ኮምዩን ንስድራቤት ዚሰማማዕ እዩ፡ ብናይ ኣረጋውያን ናይ ህጻናት ክንክንን ድማ ፍሉጥ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

እቲ ብኹሉ ጠቓሚ ናይ ዪስላቨድ ቤትጽሕፈት ኪራይ ኣባይቲ ኣስታት 2600 ኣብ 8 ቦታታት ፋሕ ዝበለ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣለዎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብብዝሒ ዚዝረብ ሶማሊ፡ ዓረብ፡ SKB (ሰርብያ፡ ክሮኣት፡ ቦስንያ) ፊንላንድ፡ ኣልባንያ፡ ስፓኛን ግሪኽን እዩ። ብዙሓት ፋርስ፡ ዳሪ፡ ፋርሲ ከምኡውን ስዋሂሊ ይዛረቡ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ከም ኮሙናዊ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣለዉ። ኣብ ዪስላቨድ ኮምዩን ምሸትን ለይትን ከምኡውን ብግዜ በዓላት ዘገልግል ናይ ህጻናት ክንክን ኣሎ።

ናይ ስድራቤት ሰንትራል ወይ ፋሚልየሰንትራለን ዚብሃልውን ኣሎ። እዚ ንኹሉ ወላድን ወላዲ ንኺኸውን ዝቐረበን ይምልከት። ንሱ ወላድን ወላዲ ንኺኸውን ንዝቐረበን ከም መራኸቢ ቦታ ኮይኑ ምስ ሰብ ርክብ ንምግባር፡ ምኽሪ ንምርካብ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ወላዲ ንጥፈታት ደገፍ ንምርካብ የኽእለካ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማታት ዪስላቨድ፡ ኣንደሽቶርፕ፡ ስሞላንድስተናርን ረፍተለን 17 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ። መብዛሕትአን እተን መባእታ ኣብያተትምህርቲ፡ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲውን ኣለወን።

ኣብ ዪስላቨድ ኮምዩን፡ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲውን ኣሎ። ኣብ ናይ ዪስቨልድ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ወይ ዪምናስዩም ብዙሕ ዕድላት ኣሎ፡ ንኹሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራትውን ኣለዎ። እተፈላለየ ኮርሳት ድማ የቕርብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ከም ሓድሽ መጻኢ፡ ንስኻ ቋንቋ ሽወደን ክትመሃር ኩሉ ግዜ ዕድል ኣሎካ። ኣብቲ ኮምዩን ኤስኤፍኢን ናይ ሕብረተሰብ ምልላይ መደብ ኣሎ። ናይ ኤስኤፍኢ ትምህርቲ ኩሉ ምሉእ ዓመት ክፉት እዩ።

ናይቲ ኮምዩን ከባቢታት ንእሽቶ እኳ እንተ ኾነ፡ ተወሳኺ ትምህርቲ ንምቕሳም ተኽእሎ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ብናይ ውልቂ መደብ ዚወሃብ ናይ ኮለጅ ትምህርቲ ኣሎ። ኣብኡ ከይዱ ኪመሃር ንዝደሊ፡ እቲ ዝቐረበ ኣብ ቨርናሞ እዩ፡ ንሱ ከኣ ካብ ዪስልቨድ 40 ኪሎመትር እዩ።

ኣብ ኮለጅ ክትመሃር ምስ እትደሊ ናይ ዮንሾፒንግ፡ ናይ ቡሮስ፡ ናይ ሃልምስታድ ኮለጃት ኣዚየን ሰሓብቲ እየን። ናብዘን እተጠቕሳ ከተማታት ናይ ግሩም ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ዪስላቨድ ኮምዩን ኣብ ከባቢታት ዪስላቨድ፡ ኣንደሽቶርፕ፡ ስሞላንድስተናርን ረፍተለን ዚርከባ ኣርባዕተ ማእከል ጥዕና ኣለዋ። ኣብ ዪስላቨድ ናይ መንእሰያት ክሊኒክ ኣሎ። ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ናይቲ ኮምዩን ናይ ደቀንስትዮ ክሊኒካት ኣሎ።

ህዝባዊ ናይ ስኒ ሕክምና ኣብ ዪስላቨድ፡ ኣንደሽቶርፕን ስሞላንድስተናርን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብቲ ኮምዩን ናብ ኣስታት 90-100 ቋንቋታት ዝዓለመ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ። እቲ ኣገልግሎት ብኣካልን ብተለፎንን ኣገልግሎት የቕርብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ዪስላቨድ ኮምዩን እቲ ትራንስፖርት ብናይ ዮንሾፒን ወረዳ ትራፊክ እዩ ዚካየድ። እቲ ኮምዩን ኣብ ውሽጡ ዚካየድ ኣዚዩ ግሩም ናይ ኣውቶቡስን ባቡርን ኣገልግሎት ይህብ፡ ካብኡ ሓሊፉውን ናብዘን ዚስዕባ ከተማታት ኣገልግሎት ይህብ፣ ቨርናሞ፡ ሃልምስታድ፡ ቡሮስን የተቦርይን።

ኣብነት ናይ ጉዕዞ ኣውቶቡስ ሰሌዳ ሰዓታት

  • ዪስላቨድ - ስሞላንድስተናር፡ ኣስታት 25 ደቓይቕ

  • ዪስላቨድ - ቡሮስ፡  ኣስታት ሰዓትን 30 ደቓይቕ

  • ዪስላቨድ - ቨርናሞ፡  ኣስታት 1 ሰዓት 

ኣብነት ናይ ጉዕዞ ኣውቶቡስ ሰሌዳ ሰዓታት ሃልምስታድ፡ ቡሮስን የተቦርይን

  • ስሞላንድስተናር - ሃልምስታድ፡  ኣስታት 1 ሰዓት

  • ሀስትራ - ቡሮስ፡  ኣስታት 40 ደቓይቕ

  • ሀስትራ - የተቦርይ፡ ኣስታት 1 ሰዓትን 40 ደቓይቕን

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Miljöhandläggare , inriktning enskilda avlopp Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöhandläggare , inriktning miljöskydd Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fastighetsskötare Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Kommunarkivarie Arkivarie
RESANDE TEKNIKER , Södra Sverige Resemontör, maskin
Detaljplanerare till Gislaved Folie Produktionsplanerare, tillverkningsindustri
Vi söker noggranna och ansvarstagande maskinoperatörer! Maskinoperatör, mekanisk verkstad
ST - läkare ST-läkare
Personlig Assistent - 121 - Värnamo Personlig assistent
Frisör Frisör
Nordiska Plast AB - FÖRSÄLJNINGSCHEF Försäljningschef
Senior Purchaser Inköpare
Maskinoperatör - med känsla för både små och stora värden Maskinoperatör, mekanisk verkstad
Stödresurs fritidshem , Burseryd Elevassistent
Grundskollärare Villstadskolan 4 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Grundskollärare Gullviveskolan åk 4 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Undersköterska , Mariagården Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Hestraviken söker Kock Kock, à la carte
Face 2 face säljare till Gislaved Utesäljare
Servitris / Servitör Servitör/Servitris

ገጽ 1 ናይ 11

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Gislaved

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

29 000

ስፍሓት መሬት

1 143 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Jönköping 60 min

Borås 45 min

Göteborg 90 min

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ