Gnesta

ግነስታ ብውሽጢ ገና ንእሽቶ ዝኾነ ናይቲ ሰርምላንድ ባህላዊ ቅርጺ ኮምዩን እዩ። ብፐንደልቶግ ጌርን ካብ ስቶክሆልም ብሓደ ሰዓት ትኣትወና። ብረጂናል ባቡር ድማ ፍርቂ ሰዓት ይወስድ፡ ድሕሪኡ ናብ ሊንሾፒን፡ የተቦርይ፡ ኦረብሩ መተሓሓዚ ኣሎ። ግነስታ ብዋኒናት ፍልጥቲ እያ፡ 1000 ምዝጉባት ዋኒናት ከኣ ኣለዉዋ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ብሕርሻ ይመሓደር፡ እዚ ድማ ምስ 180 ቀላያትና ተሓዊሱ ነቲ ኮምዩን ተፈጥሮኣዊ ውቃበ ይህቦ። ኣብ ግነስታ እተፈላለየ ናይ ዕረፍቲ መዘናግዒ ንጥፈታት ኣሎ፡ ንኹሉ ድሌትን ዕድመን ወርሓትን ዘስተናግድ። ኣብ ግነስታ ሻርንሆቭ፡ ብየርንሉንዳ፡ ላክስነ ዚብሃላ ከባቢታት ከኣ ኣለዋ። ኣብዚ ብናይ ባህልን ተፈጥሮን ስነጥበብን ንጥፈታት ክትድሰት ትኽእል።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​

መንበሪ-ገዛ

እቲ ኮሙናዊ ግነስታሀም እተባህለ ናይ ቤትጽሕፈት ኪራይ ኣባይቲ ንኣኻ ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ኪረኸበልካ ይኽእል፡ ጥቓ ቀላያትን ዱርን ክትከውን እንተ ደሊኻ ድማ ኣብ ነኣሽቱ ክተማታት ናይቲ ኮሙን መንበሪ ቤት ኪረኽበልካ ይኽእል። እንተ ደሊኻ ካብ ብሕታውያን ኣካረይቲ እውን ክትካረ ትኽእል። ብዛዕባዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይ ግነስታ ኮምዩን ወብሳይት ክትረክብ ትኽእል።

እቲ ኣብ ቤትጽሕፈት ዜግነት ዘሎ ናይ ውህደት ኣካያዲ ንሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ገዛ ንኺረኽቡ ይሕግዞም።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዘይካ ሽወደን፡ እቲ ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋታት ኣብዚ እዋንዚ እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ትግርኛ፡ ፋርስን ዳሪን እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ግነስታ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ፡ ነዚ ድማ ኣብ ደብተር ማሕበራት ክትረኽቦ ትኽእል። ኣብቲ ኮምዩን ፍሉጥ ናይ ስደተኛታት ማሕበር የልቦን፡ ኣብተን ኣብ ከባቢ ዘለዋ ከተማታት ግን ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ግነስታ ኮምዩን፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትንባብን ናይ ዜጋታት ቤትጽሕፈትን ኣሎ። ኣብኡ እተፈላለየ ድኳናት፡ ከምኡውን ባንክ፡ ፋርማሲ፡ ሲነማን ህዝባዊ መሓምበስን ወዘተ. ኣሎ። ኣብቲ ሰንትሩም ክልተ ናይ መግቢ ድኳናት ኣሎ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ግነስታ። ኣብተን ነኣሽቱ ከተማታትውን ድኳናትን ግሮሰሪታትን ኣሎ፡ ንኣብነት፡ ሻርንሆቭን ያርበልስ ናይ ብየርሉንዳ።

ኣብ ግነስታ ክልተ ዘገልገለ ኣቕሑ ዚሸይጥ ሰከንድሃንድ ድኳን ኣሎ።

ኣብቲ ናይ ግነስታ Introduktionskontoret እቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ ሓበሬታን ሓፈሻዊ ሓበሬታን ኪረኽቡ ይኽእሉ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ግነስታ ኮምዩን 11 ኮሙናውን 3 ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ቤትትህምርቲ ህጻናት 3-4 ክፍላት ኣሎ። ብዛዕባ ቤትትህምርቲ ህጻናት፡ መባእታን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርትን ኣብ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብዚ ሓምሽተ ኮሙናዊ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ።ፍረያስኩላን  F-9 ዳንሱትስኩላን F-5 ኣብ ግነስታ, ክቫርንባካስኩላን F-5 ኣብ ሻርንሆቭ፡ ቨላንደርስቦርይስ ስኩላ F-5 ኣብ ብዮርሉንዳ ላክሳነ ስኩላ F-5 ኣብ ላክሳነ. ኣብ ግነስታ ናጻ ዝኾነ ቫልዶርፍስኩላ F-9 ኣሎ።

ግነስታ ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ የብላን ግን ብሕታዊ ኣለዋ - ባግዩም ግነስታ ፕራክቲስካ ዪምናስዩም። ምስዘን ዚስዕባ ከኣ ውዕል ኣለዎ፣ ስትረንግነስ፡ ፍለን፡ ኒሾፒን፡ ሳለም፡ ቡትሺርካን ሰደርታልየን

ዕድላት ትምህርቲ

ብመጠን ናይቲ ተገዳስነትካን እትደልዮ ደረጃ ትምህርትን ንኣኻ ከም በጽሒ ዚኸውን እተፈላለየ ዕድላት ኣሎ። ኣብቲ ኣብ ማእከል ግነስታ ዚርከብ ናይ ትምህርቲ ማእከል ንኣብነት፡ ናይ ዓበይቲ ቤትትምህርቲ፡  ሰርቩክስ፡ ኤስኤፍኢ፡ ኮለጅ ወዘተ ኣሎ። ብዛዕብዚ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ግነስታ ከም ኣድላነት ክንክንን ሕክምናን ሓደ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብ ሻርንሆቭ ናይ ዞባ ናይ ነርስ መቐበሊውን ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐብሊ ኣብ ዮንሾፒን ኢዩ፡ ንሱ ከኣ ካብ ግነስታ 45 ኪሎመትር እዩ። ኣብ ግነስታ ናይ ስድረቤት ሰንትራል/ናይ ኣደታት ሰንትራል። ኣብ ግነስታ ኮምዩን ኮሙናዊ ናይ ስኒ ሕክምናን ሓያሎ ብሕታዊ ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ኮምዩን፡ ሰበስልጣንን ሕክምናን ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ምስ ዘድሊ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ግነስታ ኮምዩን ብ E4 ከምኡውን ብባቡር ትግልገል። ከምኡውን ኣብ ግነስታ ደው ዚብላ ባቡራት ኣለዋ፡ ናይቲ ከባቢ ኣውቶቡሳት ድማ ነተን ነኣሽቱ ከተማታት የገልግላ። ናይቲ ኮምዩን ማእከል ግዕዞ ንባቡርን ኣውቶቡሳትን የተሓባብር። እተን ነኣሽቱ ከባቢታት ብናይ ኮለክቲቭትራፊክ ኣውቶቡሳት ይግልገላ።

መብዛሕትኦም ናይቲ ኮምዩን ናይ ዕድጊ ሰራሕተኛታት ካብቲ ናይቲ ኮምዩን ዶብ ወጽኢ ብባቡር ወይ ብኣውቶቡስ ወይ ብማኪና እዮም ዚጎዕዙ። ንሰደርታልየ ብፐንደልቶግ 30 ደቓይቕ ኢዩ ዚወስድ፡ ንስቶክሆልም ድማ ብባቡር ትሕቲ ሓደ ሰዓት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ግነስታ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ፡ ረከል ስቨንስካ ከምኡውን እቲ ኮምዩን እዮም። ካልኦት ነኣሽቱ ወኒናትውን ኣለዉ። በጺሕካ እትምለሶ ርሕቀት ዘለወን ስራሕ ወሃብቲ ከኣ ስካንያ፡ ኣስትራ ናይ ሶደርታልየ ከምኡውን ካሚልፋር ናይ ትሮሳ እየን።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Musikälskande 12 åring söker personlig assistent Personlig assistent
VA - chef till Gnesta kommun Avdelningschef, kommun
Personlig assistent till pojke i Gnesta ca 50 % Personlig assistent
Tjäna mellan 30 - 100 000kr i mån , Telia Field Sales Hemförsäljare
Timvikarie som boendestödjare till Kaprifolens Gruppboende , Gnesta Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Vikariat förskollärare till förskolan Fågeldansen Lärare i förskola/Förskollärare
Vikariat barnskötare på förskolan Fågeldansen Barnskötare
Tjäna 25 - 60 000kr+ / mån Tradecom AB Eventsäljare/Eventförsäljare
2 stycken grundskollärare till årskurs 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Förskollärare till förskolan Korallen , Stjärnhov Lärare i förskola/Förskollärare
Lärare mot fritidshem Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
2 lärare till åk 6 på Frejaskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Timvikarier till Freja F - 6 Lärarassistent
Cateringchaufför Gnesta Cateringarbetare
Enhetschef för boendestöd , Sol - boende , sysselsättning enligt Sol och nattpa Enhetschef inom social omsorg
Biståndshandläggare Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
Utredare med kommunikationskompetens Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Boendestödjare Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Kommunvägledare till nytt servicecenter Informatör/Kommunikatör
Produktionsplanerare Arbetsledare, tillverkning textil-träprod.

ገጽ 1 ናይ 795

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Gnesta

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 400

ስፍሓት መሬት

540 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Södertälje 34 km

Nyköping 44 km

Stockholm 67 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ