Göteborg

ከተማ ዮተቦሪ ካልኣይቲ ዝዓበየት ከተማ ኣብ ሽወደን ኮይና፡ ኣብ ምዕራባዊ-ገማግም ባሕሪ ሽወደን ተደኲና ትርከብ። እቲ ብዮታ ዝፍለጥ ፈለግ ነታ ከተማ ሰንጢቕዋ ይሓልፍ። ካብ ሕምብርቲ ከተማ ዮተቦሪ ሰዓት ኣብ ዘይመልእ ጉዕዞ፡ ናብ ደሴታት ዮተቦሪ ክትበጽሑ ትኽእሉ። ኣብ ከተማ ዮተቦሪ፡ ብርክት ዝበላ መናፈሻታትን ሓምላይ-ከባቢታትን ይርከብ። ኣብ ከተማ ዮተቦሪ፡ ኩልቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከብ ነገራት ኣሎ እዩ። ከተማ ኣብ ከተማ ዮተቦሪ፡ እቲ መለለዪ ነኣሽቱ ከተማታት ዝኾነ ምትሕቍቋፍን ፍሱህ-ባህሪ ነባሮን ዘለዋ ኣብ ርእሲ ምዃን፡ ኣብ መዳይ ምእንጋድ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ፡ ኣዘናጋዕን ባህላውን ንጥፈታት ኣዝያ ህብብቲ ከተማ እያ። ገለ ካብዚ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ንምጥቃስ፡ ካርኒቫል ሃማርኩለን( ብሃመርኩለን ዝበሃል ከባቢ ዝዳለው ዓመታዊ ካርኒቫል)፡ ሞንግኩልቱረል-ፌስት (ፌስታ ብዙሕነት)፡ ከምኡ ውን እቲ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ፌስታታት ዞባ ስካንድናቭያ ዝኾነ ኩልቱርካላሰት (ባህላዊ-ጻውዒት) ይርከቦም።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Människor sitter i solen längs kanalen 

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ዝተፈላለየ ኣማራጺታት መንበሪ-ኣባይቲ ይርከብ። ኣብዚ ከተማ’ዚ እቶም ዝበዝሑ መንበሪ-ኣባይቲ ብትካል ቡፕላትስ-ዮተቦሪ ይመሓደሩን ይምእከሉን።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ዮተቦሪ፡ ልዕሊ ምእቲ ዝኾና ቋንቋታት ይዝረባ። 23% ካብ ተቐማጦ የተቦሪ፡ ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝተወልዱ እዮም። ኣብዚ ከተማ’ዚ ብብዝሒ ካብ ዝርከቡ ናይ ስደተኛታት መበቆል ዘለዎም ነባሮ፡ ካብ ሃገራት ኢራን፡ ዒራቕ፡ ፊንላድ፡ ቦስንያን-ሆርዞጎቪንያን፡ ዮጎስላቭያ፡ ፖላንድ፡ ሶማል፡ ቱርኪ፡ ቻይና፡ ነርወይን ካልኦትን ይርከብዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ብርክት ዝበላ ናይ ስደተኛታት ማሕበራትን ምትእኽኻባትን ኣለዋ። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው፡ ተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ እዘን ማሕበራትን ካልኦት ሃይማኖታውያንን ምትእኽኻባትን፡ ኣብ መዳያት ባህልን ስፖርትን ዝነጥፋ ማሕበራትን ውን ትረኽቡ።

Barn spelar fotboll 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ከተማ ዮተቦሪ ኣብ 10 ምምሕዳራዊ ዞባታት ዝተኸፍለት እያ። ምምሕዳር ዞባታት ነንዞብአን ዝወሃብ ማሕበራዊ ኣገግሎታት ኣብ ምምሕዳር ይነጥፋ። እዚ ኣገልግሎታት’ዚ ንኣብነት፡ መውዓሊ-ህጻናት፡ መባእታዊ-ትምህርቲ፡ ክንክን ዓበይቲ ከምኡ ውን ቤት-ንባብን የጠቓልል። ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ምምሕዳር ዞባ ኣቲኹም፡ ክተንብቡ ትኽእሉ።

መእትዊ መደብ ንሓደስቲ ሽወደናውያን

ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝኾንኩም፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን እግሪ-ንምትካል ዝተፈላለየ ድጋፋት ይግበረልኩም። ምምሕዳር ከተማ ዮተቦሪ ንኣብነት፡ ምስ ሓደስቲ ሰባት ተራኺብኩም ቋንቋ ሽወደን ከም እትለማመዱን፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ትምርህትን ከም እትረኽቡ ክገብር ይኽእል። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ’ዚ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብቲ መእተዊ-መደብ ንሓደስቲ ሽወደናውያን ኣብ ዮተቦሪ፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ከተንብቡ ትኽእሉ።

ማእከል-ሓበሬታ ንስደተኛታት

ማእከል-ሓበሬታ ንስደተኛታት ኣብ ከተማ ዮተቦሪ፡ ኣብ 2003 ዝተመስረተ ኮይኑ፡ ማእከል ርኽክብ ዝተፈላለዩ ስደተኛታት ነባሮ ናይቲ ከተማን እዩ። ብዜካ ኣብ ምርኻብ ዝተፈላለዩ ሰባት፡ እዚ ማእከል እዚ ውን ዝተፈላለየ ትምህርታዊ ምትእኻባትን ናይ ትምህርቲ ዓንኬላትን የዳሉ። መሰረት ናይ’ዚ ርኽክባት ዝምባሌታት ናይቶም ዝራኽእቡ ወገናት ዝውስኖ ኮይኑ፡ ንኣብነት፡ ፊልም፡ ደርፊ፡ ምኽሻን-መግቢ፡ ምሕንባስ ከምኡ ውን ልምምድ ምዝዋር ብሽክሌታትን ማእከል ዝገብረ ክኸውን ይኽእል።

Två kvinnor sitter på café 

ኣብያተ-ጽሕፈታት ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት

እቶም ናብ ሽወደን ሓደስቲ ዝመጻእኩም ስደተኛታት፡ ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ሓበሬታን ምኽርን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ክትረኽቡ ትኽእሉ። ገለ ካብዚ እዚ ቤት-ጽሕፈታት’ዚ ክህበኩም ዝኽእል ሓበሬታታ ነዚ ዝስዕብ ዝምልከት ክኸውን ይኽእል፡-

  • ምትርጓም ቅጥዒታትን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታታትን
  • ሓበሬታ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ብኸመይ ከም ዝመሓደር።
  • ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት።
  • ቅኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምርካብ።
  • ምኽሪ ንዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዝምልከት።

ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ነዘን ኣብያተ ጽሕፈታት ሓበሬታ ዝምልከት ተወሳኺ ዝርዝራት፡ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Två personer sitter framför en dator   

ቤት-ጽሕፈት ዜጋታት (ነባሮ-ከተማ)

ኣብ ቤት-ጽሕፈታት ዜጋታት ወይ ነባሮ ከተማ፡ ነቲ እትነብሩሉ ምምሕዳር ዞባ ዝምልከት ዝደለኹሞ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ንኣገልግሎት መውዓሊ-ህጻናት፡ ትምህርቲ፡ ክንክን ዓበይቲ፡ ንማሕበራት፡ ንዕድጊ ከምኡ ውን ንመንበሪ-ኣባይቲ ዝምልከትን፡ ካልእ ዝተፈላለየ ሕብረተ-ሰብኣዊ ሕቶታት ውን ምኽርን ሓበሬታን ክህቡኹም ይኽእሉ። ምስ ቤት-ጽሕፈት ዜጋታት ወይ ነባሮ ክትራኸቡ ምስ እትደልዩ፡ ኣድራሽኦም ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣለኩም።

ክረትስሎፕስፓርከን ኣልየሊካን

ኣብ መናፈሻ ክረትስሎፕ ኣልየሊካን፡ ብትካላት ኦተርብሩከት፡ ስታድስሚሽን ከምኡ ውን ሪቱርሁሰት ዝእለያ 3 ድኳናት ኣለዋ። ኣብዚ ድኳናት’ዚ ዘገልገለ ንብረት፡ ክዳውንቲ ከልእን ብሕሱር ዋጋ ክትዕድጉ ትኽእሉ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ንክሬትስሎፕስፓርከን ኣልየሊካን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣለኩም።​

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ዮተቦሪ፡ ነቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝኸውን፡ ብርክት ዝበለ ናይ መውዓሊ-ህጻናትን ኣገልግሎት ክንክን ህጻናትን ኣማራጺታት፡ ኣለኩም። መብዛሕትኦም ኣብ ክሊ’ዚ ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት፡ ኣብ መውዓሊ-ህጻናት ዝእለዩ ኮይኖም፡ ብድሕሪ’ዚ ልሙድ ዝኾነ ከኣ፡ ማእከል ክንክን ህጻናት እዩ። ንኣገልግሎት ክንክን ህጻናት ዝምልከት ተወሳኺ ዝርዝር፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታት ምምሕዳር ከተማ ዮተቦሪ፡ ኣለኩም።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታዊ ትምህርቲ፡ ንኹሎም ህጻናት ግዴታዊ እዩ። እዚ ኸኣ ናይ ምምሃር ግዴታ ተባሂሉ ይጽዋዕ። መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ ከመይን ብኸመይን ከም ዝመሓደር፡ ንዝብል ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ተወሳኺ ዝርዝራት ኣለኩም። ኣብዚ ገጻት’ዚ፡ ንዓመታዊ ክፍላታት ትምህርቲ፡ ኣመጋግባ፡ ኣድራሻታት ኩለን ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ዝርከባ መባእታዊ ኣብያተ-ትምህርታትን ውን፡ ትረኽቡ።´

እቶም ናይ መባእታዊ-ደረጃ ትምህርቲ ዘጠናቐቑ ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 20 ዝርከቡ ተመሃሮ፡ ቀጺሎም ኣብ ካልኣይ-ደረጃ ክመሃሩ ይኽእሉ። ኣብ ካልኣይ-ደረጃ ከኣ፡ ካብተን ሃገር-ለኸ ዝወሃባ 18 ዓውድታት ትምህርቲ፡ መሪጾም ክመሃሩ ይኽእሉ። ንካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ ዝምልከት ተወሳኺ ዝርዝር፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዮተቦሪ፡ ሰፊሩ ኣለኩም።

ዕድላት ትምህርቲ

መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ)

መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ)፡ ነቶም ቋንቋ ሽወደን ቋንቋ-ኣዲኦም ዘይኮነ ሓደስቲ ስደተኛታት ዝዓለመ፡ ትምህርቲ እዩ። ኣብዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ክትሳተፉ እንከለኹም፡ ንሕብረተ-ሰብ ሽወደን ዝምልከት መሰረታዊ ሓበሬታ ውን ከም ዝወሃበኩም ይግበር።

ትምህርቲ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን

እዚ ትምህርቲ’ዚ፡ ምስ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ዘላሊ መደብ ትምህርቲ ኮይኑ፡ ነቶም ናብ ሽወደን ዝመጹ ሓደስቲ ስደተኛታት ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ። ኣብዚ መደብ ትምህርቲ’ዚ፡ መሰላትኩምን ግቡኣትኩምን ኣብ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን እንታይ ምዃኑን፡ መስርሕ ደሞክራሲ ኣብ ሽወደን፡ ሰረት-ህንጻን ቅርጺ ውደባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደንን ዝምልከት፡ ሓበሬታ ይወሃበኩም። ንመዓልታዊ መነባብሮ ዝምልከት ወይ ውን ዝድህስስ ትምህርቲ’ዩ ክበሃል ይከኣል።

Personer sitter runt ett bord i ett klassrum   

መደብ-ትምህርቲ ንዓበይቲ

ኣብ ማእከል ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ናይ መባእታ ይኹን ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምርህቲኹም ከተጠናቕቑ ትኽእሉ። ብደረጃ ዩኒቨርስቲ ወይ ውን ሞያዊ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ንኽትመሃሩ ዘድልየኩም ነጥብታት ንምውህላል ውን፡ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ሞያዊ ትምህርታት ናይ ምውሳድ ዕድላት ውን ኣለኩም። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ።

ፍሉይ መደብ-ትምህርቲ ንዓበይቲ

ፍሉይ መድበ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ነቶም 20 ዓመት ዝመልኡን፡ በስንኪ ኣእምሮኣዊ ናይ ምምዕባል ጸገማት ወይ ውን ማህረምቲ ሓንጎል፡ ናይ ምምሃር ጸገማት ንዘለዎም ተመሃሮ፡ ዝምልከት መደብ ትምህርቲ እዩ።

ሞያዊ ትምህርቲ

ሞያ ክትቀስሙ ትደልዩ’ዶ? ሽቶኹም ንምውቃዕ እምበኣር ሞያዊ ትምህርቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ማእከል ማእከል-ትምህርቲ ንዓበይቲ ከተማ ዮተቦሪ፡ ዝተፈላለየ ነዊሕን ሓጺርን ሞያዊ ትምህርታት፡ ኣብ ምእንጋድ ይነጥፍ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣገልግልት ጥዕና ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ምሃብን ምቍጽጻርን ሓላፍነት ዝወስድ፡ ምምሕዳር ኣውራጃ እዩ። ንሆስፒታላት፡ ማእከል-ጥዕና ከምኡ ውን ሕክምና ህጻናትን ክሊኒካትን ዝምልከት ኣድራሻን ካልእ ዝርዝራትን፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዮተቦሪ ኣለኩም። ንክንክን ስኒ፡ ኣመጋግባን ጥዕናዊ ምኽርን ዝምልከት ሓበሬታ ውን ኣብዚ ገጻት’ዚ ኣለኩም።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት፡ ቋንቋ ሽወደን ዘይትመልኩ ምስ እትኾኑ ተርጓሚ ክቅጸረልኩም መሰል ኣለኩም። ንኣብነት፡ ኣብ ናይ ደቕኹም መውዓሊ-ህጻናት ወይ ውን ምስ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል። ንሓገዝ ተርጎምቲ ዝምልከት ተወሳኺ ዝርዝር፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣለኩም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣገልጎት መጎዓዝያ ኣብ ከተማ ዮተቦሪ፡ ብትካል መጎዓዝያ ቬስትራፊክ፡ ይእለ። ህዝባዊ መጎዓዝያ፡ ዝተፈላለያ ባቡራት፡ ኣውቶቡሳትን ጀላቡን፡ የጠቓልል። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ ህዝባዊ-መጎዓዝያ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣለኩም።

Nians spårvagn på väg mot Angered   

​ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ዮተቦሪ እቲ ዝዓበየ ወሃቢ ስራሕ ምምሕዳር ከተማ ባዕሉ እዩ። ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ ልዕሊ 100 ዝተፈላለየ ሞያታትን ጽላታትን ዝሰርሑ ኣስታት 49000 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ። ንክፍቲ ናይ ስራሕ-ዕድላት ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ዝምልከት ምልክታታት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣለኩም።

ከተማ ዮተቦሪ፡ ዓበይቲ ኢንዱስትሪታትን፡ ዝተፈላለየ ንድጋዊ ጽላታትን ዝርከባ ከተማ ውን እያ። ኣብ ዞባ ስካንድናቭያ እቲ ዝዓበየ ወደብ፡ ኣብዛ ከተማ ይርከብ። ገለ ካብተን ኣብዛ ከተማ ዝርከባ ዓበይቲ ትካላት፡ ቮልቮ ፋብሪካ መካይን፡ ቮልቮ ፋብሪካ በጣሓት፡ ኤስ.ከይ.ኤፍ፡ ቮልቮ ኢ.ቲ፡ ኤሪክሶንን፡ ይርከባ። ካልእ ክጥቐስ ዝግብኦ ሰፊሕ ንጥፈታት ዝካየደሉ ማእከላት ውን ማእከል ክንክን ማልን-ሊከ፡ ትካል ኣስትራ-ዘኒካን ኤርክሶንን ይርከብዎም።

ከተማ ዮተቦሪ፡ ማእከል ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ብምዃና መጠን ብጽሖት ውን ሓደ ነብሱ ዝኸኣለ ምንጪ-ኣታዊ ናይታ ከተማ ክኸውን በቒዑ እዩ። ኣብ መዳይ ብጽሖት ኣስታት 16000 ሰባይ ይሰርሑ። ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ስራሕ ምስ እትደልዩ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ ኣቲኹም፡ ከትርእዩ ትኽእሉ።

ናይ ባዕልኹም ትካል ክትምስርቱ ምስ እትደልዩ

ናይ ባዕልኹ ናይ ውልቂ-ትካል ክትምስርቱ ምስ እትደልዩ፡ ኣቐዲምኩም ክትሓስቡሉ ዝገበኣኩም ኣገዳሲ ነገራት ኣሎ። ነቲ ውጥንኩም ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ዝተፈላዩ ክሕግዝኹም ዝኽእሉ ትካላትን ውልቀ-ሰባትን ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ሓገዛት ብኸመይ ክትረኽቡ ትኽእሉ ዝብል ዝርዝር፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣለኩም።

Fruktstånd utanför Saluhallen   

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Receptionist / Kanslist till Capio Vårdcentral Gårda Kontorsreceptionist
ST - läkare allmänmedicin till Capio Vårdcentral Gårda ST-läkare
Specialist i allmänmedicin till Capio Vårdcental Gårda Specialistläkare
Distriktssköterska till Capio Vårdcentral Gårda Distriktssköterska
Digital Marketing Consultant - Fluent in Danish Marknadskoordinator
Digital marknadsföringskonsult till snabbväxande Göteborgsbyrå Marknadskoordinator
Cafépersonal till Ladvetter Flygplats Barista/Kaffebartender
Packaging Relation Manager för välkänd kund i Göteborg! Trafikkoordinator
PRODUKTIONSMEDARBETARE INOM LIVSMEDELSINDUSTRIN! Lagerarbetare
Stöttande administratör sökes på heltid! Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Är du Ericsson Local Services nya orderberedare? Kundtjänstmedarbetare
Ekonomer till traineeprogram inom system - och verksamhetskonsultation Affärskonsult, IT
Vill du arbeta hos expansivt konsultbolag mot fordonsindustrin? Kvalitetsingenjör, textil, trä, glas, förpackn.
Kundtjänstmedarbetare till ledande företag Kundtjänstmedarbetare
SÄLJARE SÖKES! INGEN ERFARENHET KRÄVS , UTBILDNING , FAST LÖN + PROVISION Telefonförsäljare
KUNDSERVICEMEDARBETARE TILL TELENOR I GÖTEBORG! Kundtjänstmedarbetare
Kundtjänstmedarbetare till Telia Kundtjänstmedarbetare
Kundtjänstmedarbetare sökes till spännande och välkänt företag! Kundtjänstmedarbetare
b Budbilsförare
Jobba hos Klockmaster Backaplan Butikssäljare, fackhandel

ገጽ 1 ናይ 271

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Göteborg

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 533 000

ስፍሓት መሬት

450 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 470 km

Malmö 270 km

Köpenhamn 310 km

Oslo 290 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ