Götene

ዮተነ ኣብ ቨስትራ ዮታላንድ ጥቓ ናይ ቨነርን ደቡባዊ ገምገም ትርከብ፡ ንከተማታት ዮተነ፡ ሀለኪስ፡ ሸልቢን ሉንድስብሩንን ድማ ተጠቓልል። እቲ ኪነኩለ እተባህለ ጎቦ ናይቲ ኮምዩን ሓበን እዩ፡ ዚዕምብብ ጎቦ ድማ ይብሃል። ኣብ ዮተነ ኮምዩን 1,400 ዋኒናትን 190 ንጡፋት ማሕበራትን ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

እቲ ኮምዩን ኣብ biosfärsområdeምስቲ ናይ ቨነር እኩባት ደሴትን ኪነኩለን ኣብ ናይ UNESCO ሕዙእ ቦታታት እቱው እዩ። ኣብ ዮተነ 1,400 ዋኒናትን ብዙሓት ዓበይቲ ናይ ስራሕ ቦታታትን ኣሎ።

Sommaräng i Götene

መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ኮምዩን ሓያሎ ኣብያተጽሕፈት ኪራይ ኣባይቲ ኣለዋ። እቲ ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኪራይ ኣባያቲ፡ ዮተነቡስተደር፡ ካብ  ኩሉ ዝዓበየ እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ካብቶም ኣብቲ ኮምዩን ዚዝረቡ ቋንቋታት እዞም ዚስዕቡ እዮም፤ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ፋርሲ፡ ካረን፡ ፓሽቶ፡ ፋርስ፡ ሶማሊን ስፓኛን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ዮተነ ኮምዩን ኣስታት 190 ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብኡ ባህላዊ ማሕበራት፡ ናይ መርከብ ክላባት፡ ናይ ስፖርት ክላባት፡ ናይ ጥሮተኛታት ማሕበራት፡ ስካውት፡ ማሕበር ስንኩላን፡ ፖለቲካውያን ማሕበራት ወዘተ. ኣለዋ።

Götene centrum

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ዮተነ ሰንተር እዘን ዚስዕባ ይርከባ፤ ቤትጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ፋርማሲ፡ ሲነማ፡ መሐምበሲ፡ ኣብያተክርስትያን፡ ኣርቲፊሻል ሳዕሪ ዘለዎ መጻወቲ ኵዕሶ፡ ጂም፡ ካፈን ኣብያተመግብን።  ኣብ ዮተነ ሰንትሩም ዝበዝሕ ግዜ ኣብቲ ናትና ቡቲክ እዩ ዚዕድግ። ኣቕሑ ገዛን ክዳውንትን ኣቕሑ ክሽነን ዘለዎ ናይ ሰከንድሃንድ ቡቲክ ኣሎ። ምስ ቤትጽሕፈት መድህን ቆጸራ ብምምዝጋብ ኣብ ዮተነ ኪመጹኻ ይኽእሉ። ንሳቶም ኣብ ሊድሾፒንግ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ምስ ቤትጽሕፈት ዕዮ ብኮምፕዩተር ኪዝረብ ይከኣል። ቤትጽሕፈቶም ድማ ኣብ ስካራ ይርከብ። እቲ ኮምዩን ነቶም ስራሕ ዘይብሎምን ደገፍ ዚህብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣሃዱ ከምኡውን ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ኣለዎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ዮተነ፡ ሀለኪ፡ ሉንድብሩንን ሸልቢን ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብኡ ናይ ስድራቤት መዕረፊ ገዛናጻ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ኣሎ። ኣብ ዮተነ ሰንትሩም እቲ ማእከል ስድራቤት እተባህለ ናጻ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ኣሎ።

Barn leker i sandlåda på lekplats

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ዮተነ ነቶም ኣብ መንጎ 6-15 ዝዕድመኦም ህጻናት ዝኸውን መደበኛ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ሀለኪስን ሸልቢን ሉንድስብሩንን ነቶም ኣብ መንጎ 6-15 ዝዕድመኦም ህጻናት ዝኸውን ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ኣብተን ናይ ከባቢ ከተማታት ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ዝበዝሑ ተመሃሮ ንካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ሊድሾፒን ወይ ስካራ ይኸዱ።

Barn med snowboard sitter i skidbacke

ዕድላት ትምህርቲ

ናይ ዮተነ ኮምዩን ንሽወደን ንስደተኛታት፡ ኤስኤፍኢ፡ ወይ ንትምህርቲ ንዓበይቲ ብዚምልከት ምስ ሊድሾፒን ኮምዩን ይተሓባበር። ነቲ ኮለጅ ትምህርቲ ዘቕርብ ሊድሾፒን ካምፓስ ይካፈሉዎ። እቲ ዝቐረበ ኮለጅ ኣብ ኾቭደ ይርከብ።¨

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ናይ ዮተነ ሰንተርሁሰት ክልተ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ፡ ነርሀልሳንስ ማእከል ጥዕናን ኪነኩለ ሀልሳንስ ማእከል ጥዕናን። ኣብኡ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ናይ ስኒ ሓኪምን ኣለዉ። ሆስፒታል ወይ ህጹጽ ረድኤት ኣብ ኾቭደን ሊድሾፒን ይርከቡ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ብኹሉ ቋንቋታት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ። ሓበሬታ ብዛዕባ ቤትጽሕፈት ትርጉም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ ዮተነ ኮምዩን ኣብ E 20 ኣብ መንጎ ማሪስታድን ስካራን ይርከብ። እቲ ሪክስቨግ 44 ካብ ዮተነ ናብ ሊድሾፒን ይወስደካ ቀጺሉውን ናብ ኡደቫላ። ኪነኩለቶገት ኣብ ሸልቢን ሀለኪስን ደው ይብል። ካብኡ ክሳዕ የተቦሪን ስቶክሆልምን ምኻድ ይከኣል። ኣውቶቡሳት ብዮተነ ሸልቢን ሉንድስብሩን ገይረን ናብ ሊድሾፒን፡ ስካራን ማሪስታድን ይኸዳ፡ ካብኡ ካልእ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር ብምልዋጥ ጕዕዞ ክትቅጽል ይከኣል።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ኮምዩን ሓያሎ ዓበይቲ ናይ ዕዮ ቦታታት ኣሎ። ዮተነ ጥቓተን ናይ ዕዮ ቦታ ዘለወን ከተማታት እያ እትርከብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Site Manager till Parker Hannifin Produktionschef, tillverkning
Tandsköterska deltidstjänst under 1 år i Götene Tandsköterska
Projektledare Projektledare, bygg och anläggning
Är du den vi behöver? Personlig assistent
Modersmålslärare i finska Modersmålslärare/Modersmålspedagog
Truckförare Truckförare
Development Engineer Konstruktör, tillverkningsindustri
Socialsekreterare till familjeenheten Socialsekreterare
Restaurangbiträden till Kinnekullegården Restaurangbiträde
Lagerpersonal Lagerarbetare
Är du den vi söker? Personlig assistent ca 60% Personlig assistent
Fordonsreparatör Truckreparatör
Key Account Manager Export Key account manager
Maskinställare Underhållsmekaniker
Miljö - och Arbetsmiljösamordnare Miljösamordnare/Miljökoordinator
Medarbetare till Nolato Gota 2018 Montör, gummi- och plastprodukter
Bredbandsinstallatör Bredbandsinstallatör
Unicare söker Distriktsläkare Specialistläkare
Undersköterskor Bäcklidens Äldreboende / Vinninga hemvård Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Produktionspersonal inom tillverkningsindustrin Maskinsnickare/Operatör, trävaruindustri

ገጽ 1 ናይ 9

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Götene

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

13 100

ስፍሓት መሬት

407 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Skövde 40 km

Lidköping 20 km

Skara 18 km

Mariestad 32 km

Göteborg 144 km

Stockholm 337 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ