Grästorp

ግረስቶርፕ ኣብ መንጎ ቨስትራ ዮታላንድን ደቡባዊ ቀላይ ቨንረን እትርከብ ንእሽቶ ኮምዩን እያ። ጥቓተን ዓበይቲ ከተማታት ትሮልሃታን፡ ቨነርስቦርይን ሊድሾፒን እያ። ኣብዚ ብዙሕ ናይ መራኸቢታት ኣገልግሎት ኣሎ። ኣብዚ እቲ ተፈጥሮ ግሩም ዝኾነን ኣብኡ ድማ ናይ መዘናግዕን እተፈላለየ ስፖርትን ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብ ግረስቶርፕ ሃብታም ማሕበራዊ ናብራን ንጥፈታትን ኣሎ። ኣብዚ ግሩም ናይ ዋኒን ሃዋህው ኣሎ፡ ግረስቶርፕ ድማ ኣብ ሽወደን መበል 43 ደረጃ ትሕዝ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ግረስቶርፕ ብሕታዊ ኪራይ ኣባይቲ ጥራይ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ናይቶም ገዛ ዘካርዩ ዝርዝር ኣሎ። ብዘይካ ኣፓርትማ፡ ዝሽየጡ ቪላታትውን ኣለዉ - ዝበዝሕ ግዜ ብሕሱር ዋጋ፡ ከምኡውን ዝሽየጥ መሬት ኣሎ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተመልከት።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ካብ 2006 ግሩም ናይ ስደተኛታት ምቕባል ስለ ዝነበራ፡ ኣብ ግረስቶርፕ ኮምዩን ብዙሕ ቋንቋታት እዩ ዚዝረብ። ካብቲ ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋታት ንምጥቃስ፤ እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ትግርኛ፡ ሶማሊን ፋርስን ይርከቡዎም። ከምኡውን ታይላን፡ ቻይና፡ ሩስያ፡ ሰርብያን ኣልባንያን ዚዛረቡ ኣለዉ።

Grästorp Nationaldagen publik på torget integration 

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ግረስቶርፕ ሽወደናዊት ቤትክርስትያንፐንተኮስት ቤተክርስትያንን ይረከባ። ኣብ ግረስቶርፕ ዓሰርተ ጥንታውያን ኣብያተክርስትያን ኣለዋ። ኣብቲ ጎረቤት ኮምዩን ትሮልሃታን መስጊድ ኣሎ። ኣብተን ጎረባብቲ ኮምዩናት ትሮልሃታንን ቨነርስቦርይ እተፈላለያ ናይ ብሔራት ማሕበራት ኣለዋ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

Kulturhuset i Grästorp 

ኣብ ከተማ ግረስቶርፕ ቤትጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ፋርማሲ፡ ከምኡውን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት፡ ማእከል ጥዕና ምስ ናይ ህጻናትን ኣደታትን ክሊኒክ ይርከብ። ቤትጽሕፈት ዕዮን መድህን ቤትጽሕፈትን ብቖጸራ ናብቲ ቤትጽሕፈት ኮምዩን ኪመጹ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ኣብዚ 30 ድኳናትን ካፈታትን ኣብያተመግብን ኣለዋ።

ኣብ ግረስቶርፕ ብዙሕ ዓይነት ንጥፈታት ይካየድ፡ ንኣብነት፡ ብእግሪ ምዝዋር፡ ቤትንባብ፡ ቤት ባህሊ፡ ቤት ኮንሰርት፡ ሲነማ፡ መሐምበሲ፡ ኣብያተክርስትያን፡ መጻወት ኵዕሶ ምስ ኣርቲፊሻል ሳዕሪ፡ መንሸራተቲ ኣደራሽ፡ መጋለቢ፡ ጂም፡ ናይ ኵዕሶ ኣደራሽ፡ ናይ ተኒስ ሜዳ፡ ናይ ጎልፍ መጻወቲን ካልእን። ዘገልገለ ኣቕሑን ክዳንን ኣቕሑ ክሽነን ዝሽየጦ ሰከንድሃንድ ድኳን ኣሎ።

ኣብቲ ኮምዩን ስራሕ ንዝደልዩ ዚድግፍ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣሃዱ ኣሎ፡ ከምኡውን ብዕሉ ዘመሓድሮ ናይ ስደተኛታት መቐበልን ንስደተኛታት ናይ ሽወደን ቋንቋ ትምህርትን ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ንጥፈታት ኣንብብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ግረስቶርፕ ብዙሕ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ድማ ቦታ ኪርከብ ይከኣል (ውሑስ)።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ግረስቶርፕ ከተማ እተን ኣብያተትምህርቲ ኣብ ጥቓ ናይ ስፖርት ትካላት እየን ዘለዋ፡ ስለዚ እቲ ናይ ስፖርት ትምህርቲ ጽቡቕምንቅስቓስ ኣለዎ። ነቶም ነኣሽቱ ተመሃሮ ናይ F-3 ትምህርታዊ ዓመት፡ ባከንስኩላንን ሉነቪስኩላን ዚብሃላ ኣብያተትምህርቲ ኣለዎም። ነቶም ናይ ትምህርታዊ ዓመት 4-9 ከኣ ሰንትራልስኩላን ኣለዎም።

ኣብ ግረስቶርፕ ካለኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ስለ ዘየሎ እቶም ተመሃሮ ናብተን ጎረባብቲ ኮምዩናት ትሮልሃታን፡ ሊድሾፒንን ቫራን ይኸዱ።

Barn som spelar fotboll 

ዕድላት ትምህርቲ

ግረስቶርፕ ኮምዩን ባዕሉ ዘመሓድሮ ናይ ሽወደን ንወጻእተኛታት ዚብል ትምህርታዊ መደብ ኣለዎ። ካልእ ትምህርቲ ንዓበይቲ ድማ ምስቲ ናይ ግረስቶርፕ ኮምዩን ብምርኻብ ክትካፈል ትኽእል። ምስተን ካልኦት ናይ ስካራቦሪ ኮምዩናት ብምትሕብባር እቲ ናብ ሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ ምልላይ ምስ ማሕበረሰብ ዚብል ትምህርቲ ይዳሎ፡ መብዛሕትኡ እዋን ድማ ኣብ ጎረቤት ኮምዩናት ይካየድ። ብዛዕባ ትልሚ መደብ ምስ ሕብረተሰብ ምልላይ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ኣንብብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ቤት ወይ ኮሙነንስሁስ፡ ማእከል ጥዕናናይ ኣደታት ክሊኒክ ከምኡውን ናይ ህጻናት ክሊኒክ ኣሎ። ናይ ስኒ ሕክምና ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ይርከብ።

Kommunens Hus

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ሓደስቲ መጻእቲ ኣብቲ ናይ ከተማ ምምሕዳር ኪበጽሑ ከለዉ ናይ ትርጉም ደገፍ ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። ከምኡውን ኣቐዲሞም ቆጸራ ብምግባር ኣብቲ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ/ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ወይ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት ናይ ትርጉም ሓገዝ ኪረኽቡ ይኽእሉ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ ኣውቶቡስን ባቡርን ኣገልግሎት ኣሎ። ብዛዕባ ናይ ሰዓታት ሰሌዳ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ቨስትራፊክ ከምኡውን SJs ተመልከት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ግረስቶርፕ ኮምዩን ኣብቲ ቦታ እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብኡ ብዙሓት ነኣሽቱ ዋኒናት ኣለዋ። ብተወሳኺ፡ ኣብተን ጎረቤት ኮምዩናት ትሮልሃታን፡ ቨነርስቦሪ፡ ሊድሾፒንን ቫራን ኣብ ውሽጢ 20-36 ኪሎመትር ሓያሎ ወሃብቲ ስራሕ ኣለዉ። ናይ ኣውቶቡስን ባቡርን ኣገልግሎት

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Gelia söker Förpackningsansvarig och PIM administratör! Kontorist
Personlig assistent Personlig assistent
Personlig assistent - natt Personlig assistent
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Personlig assistent Personlig assistent
Tandläkare till Tandläkarhuset Grästorp Tandläkare
IT - pedagog till Grästorps bibliotek Datapedagog/IT-pedagog/Datautbildare
Brevbärare , Grästorp Brevbärare
Egenvårdsrådgivare till Apoteket Kvarnen i Grästorp Apotekstekniker
Farmaceutisk rådgivare till Apoteket Kvarnen i Grästorp Farmaceut/Receptarie
Förskolebiträde Pedagogassistent
Lärare i tyska Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Driftchef , Gata , Park , VA Driftchef, VA
Tandsköterska till Tandläkarhuset Grästorp Tandsköterska
Undersköterska Vistegården Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Sjuksköterska till Salstad Gästhem Sjuksköterska, grundutbildad
Plåtslagare Byggnadsplåtslagare
Vi söker en skicklig pressoperatör till vår kund Trestad Laser AB Processtekniker, tillverkningsindustri
Chaufför sökes i fyrstadsområdet Distributionsförare
Truckförare sökes till Trollhätthan Truckförare

ገጽ 1 ናይ 32

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Grästorp

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

5 620

ስፍሓት መሬት

281 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Trollhättan 24 km

Vänersborg 25 km

Lidköping 36 km

Göteborg 100 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ