Habo

ኣብ ሃቦ ኮምዩን ነንሕድሕድና ንተኣማመንን ንከባበርን። ኣብዚ ኩሉ ሰብ ቅሳነት ይስምዖ ኣብቲ ንደቡብ 20 ኪሎመተር ዝርሕቀቱ ዮንሸፒንግ ዝተጓነፎ ኩሉ ድማ የካፍል። እቲ ኩነታት እዩ ከምኡ ዚገብረና፤ ንእሽቶ ግን ዚሰፍሕ ዘሎ ኮምዩን ጥቓ ዮንሸፒንግ: እተፈላለየ ዋኒናት: ግሩም ቦታ ኣብ ደቡብ ቨተርቢግደን: ህጻናት ዚፈቱ ከባቢ። ብዙሓት ቆልዑ ዘለዎም ስድራቤት ኣብ ኮምዩንና ኪነብሩ ይመርጹ: ስለዚ ነቲ ናይ ኮምዩንና ክንክን ህጻናት: ቤትትምህርቲ: መገድታት ቢሺግለታ ብዙሕ ወጻኢታት ኢዩ ዚግበረሉ። ስለዚ ኣብቲ እንገብሮ መደባት ናጻ ምርጫ ዓቢ ሚዛን እዩ ዚወሃቦ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ሃቦ ኮምዩን ጽቡቕ ናይ መንበሪ ሃዋህው ኣሎ: ደስ ዘብል ተፈጥሮን: ናብ ቤትትምህርቲ ዝቐረበን ከኣ እዩ። መብዛሕትኡ መንበሪ ኣባይቲ ቪላታት እዩ። እቲ ናይ ኮምዩን ትካል መንበሪ ኣባይቲ Habo Bostäder AB ንመብዛሕትኡ ናይ ሃቦ ኮምዩን ዚካረ ኣባይቲ ይውንኖ እዩ። መብዛሕትኦም ዚካረዩ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ከተማታት ፍሩሸ: ብራንድስቶርፕን ባስካርፕን ይርከቡ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

​ኣብ ሃቦ ኮምዩን ብዙሓት ተቐማጦ ብዘይካ ሽወደን እተፈላለየ ቋንቋታት ይዛረቡ፤ ዓረብ: ዳሪ: ሶማሊኛ: ትግርኛ: ታይላንድ: ሆላንድ: እንግሊዝን ሩስያን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሃቦ ኮምዩን እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ፤ ኣብ föreningsregistret 92 ማሕበራት ኣለዋ: ከም ናይ ምፍጣር ማሕበር: ናይ ስፖርት ማሕበርን ካልኦት ናይ ኣብያተክርስትያን ማሕበራትን።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሃቦ ኮምዩን ንጡፍ ሰንትሩም ኣሎ። ከተማ ምኻድ ዊን ምስ ዚብለካ ንዮንሸፒንግ ቅሩብ ደቓይቕ እዩ ዚወስደልካ። ኣብ ሃቦ ኮምዩን ክልተ ግሮሰሪ ኣሎ: ሓያሎ ነኣሽቱ ድኳናት: ቤትንባብ: ቤትጽሕፈት ዕዮን ንስደተኛታት ዚቕበል ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ቤትጽሕፈትን። ኣብ ሃቦ ክልተ ዘገልገለ ኣቕሑ ዚሸጣ ድኳናት ኣለዋ። ሓደ ብሩክ Bruk ዚብሃል ኩሉ መዓልቲ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ክፉት ዝኾነ፡ ሓደ ከኣ ኤሪክስየልፐን Erikshjälpen እተባህለ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዚኽፈት።

 

ሃቦ ኮምዩን ኣብ ብመሬት ኣብ ቨስተርዮትላንድ ትርከብ ግን ናይ ዮንሸፒንግ ወረዳ እያ። እቲ ኮምዩን እናዓበየ እዩ ዚኸይድ ዘሎ። ናብ ባሕሪ ናብ ቨተርን ዚጥምት መሬት ኣዚዩ ሰሓቢ ብምዃኑ ሰባት መሬት ንምግዛእን ገዛ ንምስራሕን ሪጋ ይሕዙ።

ብወገን ቱሪዝም: ሃቦ በቲ ናይ ዕንጸይቲ ቤተክርስትያና ኣዚያ ፍልጥቲ እያ። ደቂ ሃቦ በታ ቤትክርስትያን ኣዚዮም ኩሩዓት እዮም።

ኣብ ሃቦ ኩሉ ብንኡስ መጠን እዩ። ናብ ተፈጥሮ ምኻድ ቀሊል እዩ ወይ ንበይንኻ ሰላም ንኽትረክብ: ወይ ድማ ምስ ብጻይካ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ሃቦ ኮምዩን ኣብ ሰለስተ መደባት እተኸፍለ 11 ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ።

እተን ብኮምዩን ዘይኮነስ ብኻልእ ዝመሓደራ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ፍሉያት ቤትትምህርቲ ህጻናት ይብሃላ። ኣብ ሃቦ ብዘይካ እቲ ኮምዩን ብኻልእ መሪሕነት ዚመሓደራ ኣርባዕተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ክልተ ካባታተን ናይ ክርስትና ኣካይዳ ኣለወን: መራሕተን ድማ ሳለምሺርካን ስሚርናሺርካን እየን።

እተን ክልተ ካልኦት ናይ ብሕቲ እየን: ሞንተሶሪ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ኣቨንቱረት ቤትትምህርቲ ህጻናትን።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ሃቦ ንደቂ 6-15 ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ንደቂ 11-18 ዘገልግል ምሸት ዚኽፈት መዘናግዒ ቦታ ድማ ኣሎ። ኣብ ናይ ሃቦ መባእታ 7 ኣብያተትምህርቲ ኣስታት 1500 ተመሃሮ ኣለዉ። መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ኣርባዕተ መደባት ይኽፈሉ።

ኣብ ገዝኦም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ተመሃሮ ብቛንቋኦም ትምህርቲ ይወሃቦም። እዚ ነቶም ቆልዑ ንቋንቋኦም ኪመልኩን ብዛዕባ ባህሎም ኪፈልጡን ይሕግዞም።

ደቂ 16 ንላዕልን ዝዕድመኦም መንእሰያት: ኣብ ከባቢ ሃቦ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ከይዶም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ይቕጽሉ። ዝበዝሑ ናብ ዮንሸፒንግ እዮም ዚኸዱ።

ዕድላት ትምህርቲ

ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ማለት ከም ኤስኤፍኢ ኣብ ዮንሸፒንግ እዩ ዚካየድ። መጠየቕታን ሓበሬታን ኣብ ሃቦ እዩ ዚካየድ።

ዝቐረበ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣብ ዮንሸፒንግ እዩ ዘሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሃቦ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብኡ ናይ ደቀንስትዮን ህጻናትን ናይ ስንን ክሊኒክ ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ወይ ህጹጽ ረድኤት ኣብ ዮንሸፒንግ እዩ ዘሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ሃቦ ኮምዩን ነቲ ብተርጓማይ ዘካይዶ ዝርርብ በቶም ናይ ዮንሸፒንግ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት እዩ ዚገብሮ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ መንጎ ሃቦን ካልኦት ቦታታት ሽወደንን ብባቡርን ብኣውቶቡስን ዚካየድ ጽቡቕ ናይ ትራንስፖርት ንጥፈት ኣሎ።

ንኣብነት ሰዓታት ጕዕዞ ዮንሸፒንግ፤

  • ካብ ሃቦ ሰንትሩም: ብባቡር: 13 ደቓይቕ ወይ ከኣ 30 ደቓይቕ ብኣውቶቡስ
  • ካብ ፉሩሾ 50 ደቓይቕ ይወስድ
  • ካብ ብራንድስቶርፕ 1 ሰዓትን 10 ደቓይቕ

ካብ ሃቦ ሰንትሩም ናብ የተቦርይ ብባቡር 1 ሰዓትን 45 ደቓይቕን: ናብ ማልመ ድማ 3 ሰዓታት: ናብ ስቶክሆልም ድማ 3 ሰዓትን 30 ደቓይቕን።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እታ ቀዳመይቲ ኩባንያ ሃቦ ፈየርሁልትስ በሊስኒን አ.ቢ እትብሃል 625 ሰራሕተኛታት ዘለዋ እያ። ኣብ ናይ መብራህቲ ንጥፈታት ድማ ኣዚያ ህብብቲ። ካልኦት ፍሉጣት ኩባንያታት ከኣ: ፖርትሲስተም 2000 አ.ቢ: ብሮጎርድሳንድ አ.ቢን ሲበልኮ ኖርዲክ (ቅድሚኡ ባስካርፕሳንድ)። ኣብ ሃቦ እተፈላለየ ንጥፈታት ዘካይዳ ብዙሓት ነኣሽቱ ዋኒናት ኣለዋ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብቲ ኮምዩን ኣስታት 300 ንጡፋት ዋኒናት ኣለዋ።

መብዛሕትኦም ደቂ ሃቦ ንስራሕ ናብ ቀረባ ኮምዩናት: ንኣብነት ከም ዮንሸፒንግ: እዮም ከይዶም ዚምለሱ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
STL söker flera medarbetare i Habo Account manager
Operational Buyer Inköpare
Project Coordinator VLA Projektledare, reklam
Planerare Hemtjänst Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Fritidspedagog / Lärare i fritidshem Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Däckmontör / skiftare Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Face 2 face säljare till Habo Utesäljare
Ambulanssjukvårdare semestervikariat Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare
Restaurangchef till Sodexo i Habo! Platschef, reseföretag
Resurslärare / elevassistent undervisning i So - ämnen kan bli aktuellt Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Överläkare / Specialistläkare Specialistläkare
Personlig assistent till tjej i Habo - Timanställning Personlig assistent
Laboratorieansvarig Laboratorietekniker, kemi
Fritidspedagog med det lilla extra! - Hagenskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Säljare Utesäljare
Vik. Brevbärare , Habo Brevbärare
Vårdadministratör Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska
Personlig assistent till föreningsmänniska - OBS läs annonstexten noga Personlig assistent

ገጽ 1 ናይ 58

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Habo

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 948

ስፍሓት መሬት

330 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Jönköping 17 km

Göteborg 160 km

Malmö 311 km

Stockholm 348 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ