Härryda

ምምሕዳር ከተማ ሃሪዳ፡ ጥቓ ከተማታት ዮተቦርን ቡሮስ ዝርከብ፡ ሃብታም ተፈጥሮኣዊ ጸጋ ዝተዓደለ ብባሕሪታት ከምኡ ውን ልሙዕ ጫካ ኣግራብን ተኸቢቡ ዝርከብ ከተም እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

እቶም ናብ ብምምሕዳር ከተማ ሃሪዳ፡ ብመንገዲ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ወይ ውን በዓል-መዚ ክትመጹ እትኽእሉ ሰባት፡ ክሳብ ብስምኩም ገዛ እትረኽቡ እትነብሩሉ ገዛ ከም ዝወሃበኩም ይግበር። ብስምኩም ገዛ ንምርካብ ባዕልኹም ክትደልዩ ወይ ውን ብመገዲ ናይታ ብምምሕዳር ከተማ እትውነን፡ ትካል ክራይ-ኣባይቲ (ፋርቦ) ክወሃብኩም ይከኣል። ገዛብ ከመይ ጌርኩም ከተመልክቱ ትኽእሉ ንዝብል፡ ምምሕዳር ከተማ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።

Flervåningshus vid åkant 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

4% ካብ ተቐማጦ ምምሕዳር ከተማ ሃሪዳ ካልእ መበቆል ዘለኦውም ስደተኛታት ኮይኖም 14% ከኣ፡ ስድሪኦም ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝተወልዱ፡ እዮም። ኣብ ኣብያተ-ትምህርታት ናይቲ ከባቢ ንኣብነት ትምህርቲ ቋንቋ-ኣደ በዘን ዝስዕባ ቋንቋታት ይወሃብ፡- እንግሊዝኛ፡ ዕረበኛ፡ ኢራን፡ ደቡባዊ-ክርድ (ሶራኒ) ከምኡ ውን ኣልባንያ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ምምዳር ከተማ ሃሪዳ፡ ኣብ መዳይ ስፖርት፡ ኣይሮቢክስን ባህልን ዝነጥፋ፡ ብርክት ዝበላ ማሓበራት ኣለዋ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ንቆልዑን ዓበይትን ዝሓቁፍ መደባት ኣለወን። ዝርዝር ናይዘን ማሕበራት፡ ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ፡ መዝገብ-ማሕበራት፡ ትረኽብዎ።

Stor byggnad med stora fönster (Mölnlycke Kulturhus) 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ምምሕዳር ከተማ ሃሪዳ 6 ዓበይቲ ከተማታት ሃልየን እተን ዝዓበያ ከኣ፡ ሞልንሊከን ላንድቬተርን እየን። ኣብ ሞልንሊከ ንኣብነት፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ ቤት-ንባብ፡ ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ቡቲካትን ድኳናት ዘገልገለ-ንብረትን ይርከብ። ኣብ ከተማ ላንድቬተር ከኣ፡ ዝተወሰና ድኳናት ትረኽቡ። ኣብ ከተማታት ሃሪዳ፡ ሂንዶስ፡ ሄሊንግኹን ሬቭላንዳን ግን ኣገልግሎታት ዳርጋ ውሱን እዩ ክበሃል ይከኣል። ቤት-ንባብ ኣብ ሞልንሊከ፡ ላንቬተር፡ ሂንዶስን ሬቭላንዳን ኣሎ።

Fyra barn leker med vuxen utanför förskolebyggnad 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

መብዛሕትኦም ተቐማጦ ምምሕዳር ከተማ ሃሪዳ፡ ቆልዑ ዘለዎም ስድራ-ቤታት እዮም። ኣብዚ ከባቢ’ዚ፡ ብርክት ዝበላ መውዓሊ-ህጻናትን ግዝያዊ መጻንሒ ህጻናትን፡ ይርከባ። ኣብ ሞልንሊከ፡ ላንድቬተርን ሂንዶስን ሬቭላንዳን፡ ክፉት መውዓሊ-ህጻናትን ማእከል-ስድራቤታትን፡ ይርከብ። ኣብዚ ማእከል’ዚ፡ ደቕኹም ምስ ካልኦት ህጻናት እንዳተጻወቱ ንስኹም ውን ምስ ካልኦት ስድራ-ቤታት ክትላለዩ፡ ትኽእሉ። ኣብዚ ማእከል’ዚ ንኽትመጹ ዝኾነ ትኸፍልዎ ነገር የብልኩምን። እቲ ኣጋጣሚ ውን ንዓበይቲ ይኹን ነኣሽቱ መሳጢ እዩ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሃሪዳ፡ 18 ናይ መባእታዊ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣለዋ። እዘን ኣብያተ-ትምህርታት ኣብ ሞልንሊከ፡ ላንድቬተር፡ ሂንዶስን፡ ሃሪዳ፡ ሄሊንግኾን ሬቭላንዳን፡ ፋሕ ኢለን ይርከባ። ኣብ ሞልንሊከ፡ ሁለቤክ-ጂምናስዩም፡ እትበሃል ናይ ማእከላይ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ኣላ። እዛ ቤት-ትምርህቲ’ዚኣ፡ ዝተፈላለየ ዓውዲታት ዝድህስ ብርክት ዝበለ ትምህርታዊ-መደባት ሃልይዋ፡ ካብ ምሉእ ዞባ ዮተቦሪ ዝመጽኡ ተማሃሮ ሓቍፋ እትርከብ፡ ህብብቲ ቤት-ትምህርቲ እያ።

Två barn kollar på när vuxen visar hur de ska såga i en träbit 

ዕድላት ትምህርቲ

ማእከል መደብ-ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ኣብ ብሉጽ ህንጻታት ኣብ ከተማ ሞልንሊከ ይርከብ። ኣብዚ ማእከል’ዚ ብነጻ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ነቲ ንመምሃሪ ዘድሊ መሳለጥያታ ጥራይ ኢኹም፡ ትኸፍሉ። ኣብዚ ማእከል’ዚ፡
ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ-ኤፍ.ኢ)፡ ናይ መባእታዊ ወይ ማእከላይ ደረጃታት ትምህርቲ ከምኡ ውን ሞያዊ ትምህርታት ክትመሃሩ ትኽእሉ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማታት፡ ሞልንሊከላንድቬተር ከምኡ ውን ሂንዶስ፡ ሕክምና ወይ ጥዕናዊ-ማእከላት፡ ኣለዋ። ማእከል-ጥዕና ህጻናት ኣብ ሞልንሊከ፡ ላንድቬተርንን ሂንዶስ ውን ኣለዋ። ሕላፍ-ሰዓት ወይ ውን ሰዓት ምሸት ወይ ውን ቀዳመ-ሰንበት ሕክምናዊ ረድኤት ምስ ዘድልየኩም ናብቲ ኣብ ከተማ ሞልንዳል ዝርከብ ሕክምና፡ ምኻድ ከድልየኩም እዩ። ክሊኒካት-ስኒ ኣብ ሞልንሊከላንድቬተርንሂንዶስን፡ ኣለኩም።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ማሕበራዊ ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ብኣውቶቡስ ካብ ሞልንሊከ ናብ ዮተቦሪ 10 ደቓይቕ ይወስድ። ካብ ላድቬተር ናብ ዮተቦሪ 20 ደቓይቕ ናብ ቡሮስ ከኣ፡ 50 ደቓይቕ ይወስድ። ካብ ሞልንሊከ ናብ ሂንዶስ ብባቡር ውን ክትሳፈሩ ትኽእሉ ኢኹም። ንመጎዓዝያ ዝምልከት ዝርዝራት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ቬስትራፊክ፡ ትረኽብዎ። ኣብ ማእከል ምምሕዳር ሃሪዳ፡ እቲ ኣብ ሽወደን ካልኣይ ዝዓበየ መዕርፎ-ነፈርቲ (መዕርፎ-ነፈርቲ ላንድቬተር) ይርከብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

መዕርፎ-ነፈርቲ ዮተቦሪ ላንድቬተር፡ እዚ ዝዓበየ ማእከል-ስራሕ ኣብዚ ምምሕዳር ከተማ እዩ። ኣብዚ መዕርፎ-ነፈርቲ’ዚ ኣስታት 4000 ሰባት፡ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ቆጺሮም፡ ይሰርሑ። ምምሕዳር ከተማ ሃሪዳ ውን፡ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዓበይቲ ዝኾኑ ወሃብቲ-ስራሕ እዩ። ምስ ምምሕዳር ከተማ ሃሪዳ፡ ኣብ መዳይ ትምህርቲ፡ መውዓሊ-ህጻናት፡ ክንክንን ምሕብሓብን ስራሕ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ንክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ብዝምልከት መርበብ-ሓበሬታ (ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ ትረኽብዎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 271

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Härryda

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

37 200

ስፍሓት መሬት

290 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Göteborg 12 km

Borås 31 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ