Hjo

ህዩ ኣብ ናይ ቨተርን ምዕራባዊ ገምገም ባሕሪ እትርከብ ምጭውቲ ከተማ እያ። ኣብኡ ግሩም ኣገልግሎትን መዘናግዕን ሓይል ቁጠባን ይርከብ። በዕጻው እተሰርሐት ከተማ ኮይና ምስተን ኣብ ሽወደን እተፈጥራ ምጭዋት ናይ ሓረስቶት ኣከባቢ ትጽምበር። ኣብዚ ግዜዚ ከምዘን ከተማታት እዚኣተን ውሑዳት እየን፡ ህዩ ድማ ሓንቲ ካብኣታተን እያ። ኣብዚ ነቲ ምጭው ኣከባቢ ንምርኣይ ብዙሓት በጻሕቲ ይመጹ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​መንበሪ-ገዛ

ጎረባብትኻ ወይ ሽወደናውያን ወይ ወጻእተኛታት እዮም። እቲ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ማእከል ከተማ ስለ ዝኾነ ንድኳናትን ኣብያተትምህርትን ቀረባ እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ኮሙናዊ መንበሪ ኣባይቲ የልቦን፡ ግን ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲ ትካላትን ዓቢ ቨነርግረንስን ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ኮምዩን ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰባት ኣለዉ። ዝዝረቡ ቋንቋታ ከም ኣብነት ንምጥቃስ፤ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ፋርስ፡ ሶማሊ፡ ሞንጎል፡ ትግርኛ፡ ታይላንድ፡ ሆላንድን እንግሊዝን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ኮምዩን 70 ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ፡ ከምኡውን ናይ ስፖርትን ባህልን ዓሳን መርከብን ጃርዲንን ዓድን ማሕበራት ኣለዋ።

ኣብቲ ከተማ ሓያሎ ኣብያተክርስትያን ኣለዋ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ህዮ ኩሉ እትደልዮ ነገራት ኣብ ቀረባ እዩ። ኣብ ኢካን ነቶን ናይ መግቢ ዓይነታ ኣሎ። ካፈታት፡ ኣብያተመግቢ፡ ናይ መገዲ ድኳናት፡ ኪዮስክን ናይ መጻወትን ካረመላን ድኳናት ኣለዉ። ኣብቲ ከተማ ብእተፈላለየ ቋንቋ እተጻሕፉ መጻሕፍቲ ክትልቅሓሉ እትኽእል ቤትንባብ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ፋርማሲ፡ ሲነማ፡ መጻወቲ ኵዕሶ ምስ ኣርቲፊሻል ሳዕሪ፡ ኣደራሽ ስፖርት፡ መጻወቲ ተኒስ፡ ጂም፡ ኣደራሽ መሐምበሲ ምስ ትምህርቲ ምሕምባስ (ሓጋይ ዚኽፈት)፡ ቦውሊን፡ ናይ ኤለክትሪክ ቡቲክ፡ ናይ ክዳውንቲ ድኳናት፡ ናይ ቤት መጸባበቒ ድኳን፡ መጸበቒ ጸጕሪ፡ እንዳ ሕብሪ፡ እንዳ ዕምባባ፡ ባንክታት ወዘተ. ኣሎ። ክልተ ሰከንድሃንድ ድኳናት፡ ቀዪሕ መስቀልን ኤሪክስየልፐን ምስ ኣቕሑ ገዛ፡ ክዳውንትን ኣቕሑ ክሽነን ድማ ኣሎ።

ቤትጽሕፈት መድህንን ቤትጽሕፈት ዕዮን ኣብ ኾቭደ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ቤትጽሕፈት ዕዮ ግን ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ክፉት ዝኾነ ኣብ ህዮ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ኣብኡ ወረቐት ክትገድፍን ቀሊል ዝኾነ ሕቶታት ክትሓትትን ይከኣል። ኣብ መንጎ ህዮን ኾቭደን ግሩም ናይ ኣውቶቡስ መስመር ኣሎ።

እቲ ኮምዩን ነቶም ስራሕ ዘይብሎም ዚረድእ ናይ ስራሕ ዕድል ኣሃዱ ኣለዎ። ከምኡውን ንኺረድእን ኪመርሕን ዚነጥፍ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ኣሎ።

Vy över Vättern / Torg i Hjo / Utomhuspool intill lekplats

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ህዩ ነቶም ደቂ 1-5 ዓመት ዝዕድመኦም ዝዓለመ ትሽዓተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ክልተ ናይ ስድራቤት መውዓልን ኣሎ። ነቶም ኣብ መንጎ 6-12 ዕድመ ዘለዉ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ምእላይ ዘድልዮም ህጻናት ከኣ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኣለዎም።

ናይ ስድራቤት ማእከል ኣርከን፡ ወለድን ውሉዳትን ብሓደ ኪመጹ ዕዱማት ዝኾኑሉ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት እዩ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ህዩ ንደቂ 6-15 ዝዕድመኦም ህጻናት ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ነቶም ኣብ መንጎ 11-18 ዝዕድመኦም ህጻናት ናይ ዕረፍቲ ደምበ ኣሎ።

ኣብ ገዝኦም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ንዚዛረቡ ህጻናት ብቛንቋ ኣደኦም ትምህርቲ ይወሃቦም፡ ናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ። እቲ ትምህርቲ ነቲ ህጻን ንቛንቋኡ ከማዕብልን ብዛዕባ ባህሉ ዝያዳ ኪፈልጥን የኽእሎ።

ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ መንእሰያት፡ ኣብ ከተማታት ከባቢ ህዩ ዚርከቡ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ። ዝበዝሑ ግን ናብ ኾቭደ ወይ ናብ ቲብሩ እዮም ዚኸዱ።

ዕድላት ትምህርቲ

ዓበይቲ ኣብ sfi (ሽወደን ንወጻእተኛታት) ኮምቩክስ፡ ሰርቩክስ komvux, särvux ወይ ኣብ ህዩ ኮለጅ ይምሃሩ። ኣብ ኮምቩክስ ንኣኻ ዚምሽእ ትምህርቲ ንምርካብ ዓቢ ዕድል ኣሎ። ኣብ እተፈላለየ ጽፍሒታት ዘሎ ትምህርቲ ክትሕውሶ ትኽእል፡ ከምኡውን ትምህርቲ ምስ ስራሕ ክትሕውሶ ትኽእል። ኣብቲ ህዝባዊ ኮለጅ፡ ንኹሉ ዓይነት ሳብጀክት ዚትንክፍ ትምህርቲ ኣሎ፡ ናይ ፖሊስ ሓለዋ፡ ሙዚቃን ስነጥበብን።

ዝቐረበ ኮለጅ ኣብ ኾቭደ እዩ። ንሱ ምስቲ ናይ ቤትጽሕፈት ዕዮ ናይ ኮርታ ቨገን ስልጠና ብምትሕብባር ይሰርሕ። እቲ ትምህርቲ ናብቶም ዲግሪ ዘለዎም ሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ህዩ ክልተ ማእከል ጥዕና ኣሎ፤ ህዩ ማእከል ጥዕና ክሊኒክ ጥዕና። ከምኡውን ሓደ ናይ ኣደታት፡ ክልተ ናይ ህጻናት ማእከላት ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ። ዝቐረበ ሆስፒታልን ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበልን ኣብ ኾቭደ ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ብመገዲ ቶልክፎርመድሊን ቨስት፡ ብኹሉ ቋንቋ ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ህዩ ብዙሓት ኣውቶቡሳት ደው ይብላ። ካብ ህዩ ናብ ቲብሩ፡ ቲዳሆልም፡ ኾቭደን ብራንድስቶርፕን ይኸዳ። ካብኡ ኣውቶቡስ ቀዪርካ ክትቅጽል ይከኣል። ቨስትትራፊክ ብኣውቶቡስ ብ 35 ደቓይቕ ካብ ህዮ ናብ ኾቭደ ይወስደካ። ካብ ኾቭደ ብባቡር ክሳዕ የተቦሪ፡ ስቶክሆልምን ዮንሾፒንግን ምኻድ ይከኣል።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ህዩ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እቲ ኣብ እተፈላለየ ሰክተራት ዚነጥፍ ናይ ህዩ ኮምዩን እዩ። እቲ ናይ ወረዳ ቤትምኽሪ ኣብ ክንክን ጥዕና ናይ ስራሕ ዕድል ዚህብ ካልእ ዓቢ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ዓበይትን ነኣሽቱን ትካላት ኣለዋ። ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ህይወት ተወሳኺ ኣንብብ።

ህዩ ጥቓተን ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለወን ዓበይቲ ከተማታት እያ እትርከብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Hjo söker drivna medarbetare! Account manager
Studiehandledare i rumänska åk 1 Modersmålslärare i grundskolan
Lärare åk 4 - 6 till Guldkroksskolan Hjo Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lärare åk 1 - 3 till Guldkroksskolan Hjo Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Undersköterska Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Fritidspedagog , Drakskeppet Hammarnskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Fritidspedagog , Hajen Hammarnskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Face 2 face säljare till Hjo Utesäljare
Servitör / Servitris Servitör/Servitris
Personliga assistenter Personlig assistent
Lärare i Svenska , Engelska och Spanska i olika kombinationer , 2 tjänster Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Hjo Kommun söker fyra personliga assistenter Personlig assistent
Lärare 4 - 6 Sv / So , Korsberga skola , Hjo Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lärare 4 - 6 Sv / So , Korsberga skola , Hjo Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Kurator med KBT - kompetens Kurator
Distriktssköterska / Sjuksköterska Distriktssköterska
Socialsekreterare till Arbete och socialtjänst Hjo kommun Socialsekreterare
Nu söker vi arborrare samt karusellsvarvare till Tun CNC-operatör/FMS-operatör
Fyra simlärare inför sommaren 2019 Badvaktmästare
Sju badpersonal inför sommaren 2019 Badvaktmästare

ገጽ 1 ናይ 31

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Hjo

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

8 800

ስፍሓት መሬት

297 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Skövde 30 minuter

Jönköping 50 minuter

Göteborg 1h, 45 minuter

Stockholm 2 h, 35 minuter​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ