Hjo

ህዩ ኣብ ናይ ቨተርን ምዕራባዊ ገምገም ባሕሪ እትርከብ ምጭውቲ ከተማ እያ። ኣብኡ ግሩም ኣገልግሎትን መዘናግዕን ሓይል ቁጠባን ይርከብ። በዕጻው እተሰርሐት ከተማ ኮይና ምስተን ኣብ ሽወደን እተፈጥራ ምጭዋት ናይ ሓረስቶት ኣከባቢ ትጽምበር። ኣብዚ ግዜዚ ከምዘን ከተማታት እዚኣተን ውሑዳት እየን፡ ህዩ ድማ ሓንቲ ካብኣታተን እያ። ኣብዚ ነቲ ምጭው ኣከባቢ ንምርኣይ ብዙሓት በጻሕቲ ይመጹ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​መንበሪ-ገዛ

ጎረባብትኻ ወይ ሽወደናውያን ወይ ወጻእተኛታት እዮም። እቲ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ማእከል ከተማ ስለ ዝኾነ ንድኳናትን ኣብያተትምህርትን ቀረባ እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ኮሙናዊ መንበሪ ኣባይቲ የልቦን፡ ግን ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲ ትካላትን ዓቢ ቨነርግረንስን ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ኮምዩን ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰባት ኣለዉ። ዝዝረቡ ቋንቋታ ከም ኣብነት ንምጥቃስ፤ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ፋርስ፡ ሶማሊ፡ ሞንጎል፡ ትግርኛ፡ ታይላንድ፡ ሆላንድን እንግሊዝን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ኮምዩን 70 ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ፡ ከምኡውን ናይ ስፖርትን ባህልን ዓሳን መርከብን ጃርዲንን ዓድን ማሕበራት ኣለዋ።

ኣብቲ ከተማ ሓያሎ ኣብያተክርስትያን ኣለዋ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ህዮ ኩሉ እትደልዮ ነገራት ኣብ ቀረባ እዩ። ኣብ ኢካን ነቶን ናይ መግቢ ዓይነታ ኣሎ። ካፈታት፡ ኣብያተመግቢ፡ ናይ መገዲ ድኳናት፡ ኪዮስክን ናይ መጻወትን ካረመላን ድኳናት ኣለዉ። ኣብቲ ከተማ ብእተፈላለየ ቋንቋ እተጻሕፉ መጻሕፍቲ ክትልቅሓሉ እትኽእል ቤትንባብ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ፋርማሲ፡ ሲነማ፡ መጻወቲ ኵዕሶ ምስ ኣርቲፊሻል ሳዕሪ፡ ኣደራሽ ስፖርት፡ መጻወቲ ተኒስ፡ ጂም፡ ኣደራሽ መሐምበሲ ምስ ትምህርቲ ምሕምባስ (ሓጋይ ዚኽፈት)፡ ቦውሊን፡ ናይ ኤለክትሪክ ቡቲክ፡ ናይ ክዳውንቲ ድኳናት፡ ናይ ቤት መጸባበቒ ድኳን፡ መጸበቒ ጸጕሪ፡ እንዳ ሕብሪ፡ እንዳ ዕምባባ፡ ባንክታት ወዘተ. ኣሎ። ክልተ ሰከንድሃንድ ድኳናት፡ ቀዪሕ መስቀልን ኤሪክስየልፐን ምስ ኣቕሑ ገዛ፡ ክዳውንትን ኣቕሑ ክሽነን ድማ ኣሎ።

ቤትጽሕፈት መድህንን ቤትጽሕፈት ዕዮን ኣብ ኾቭደ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ቤትጽሕፈት ዕዮ ግን ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ክፉት ዝኾነ ኣብ ህዮ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ኣብኡ ወረቐት ክትገድፍን ቀሊል ዝኾነ ሕቶታት ክትሓትትን ይከኣል። ኣብ መንጎ ህዮን ኾቭደን ግሩም ናይ ኣውቶቡስ መስመር ኣሎ።

እቲ ኮምዩን ነቶም ስራሕ ዘይብሎም ዚረድእ ናይ ስራሕ ዕድል ኣሃዱ ኣለዎ። ከምኡውን ንኺረድእን ኪመርሕን ዚነጥፍ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ኣሎ።

Vy över Vättern / Torg i Hjo / Utomhuspool intill lekplats

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ህዩ ነቶም ደቂ 1-5 ዓመት ዝዕድመኦም ዝዓለመ ትሽዓተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ክልተ ናይ ስድራቤት መውዓልን ኣሎ። ነቶም ኣብ መንጎ 6-12 ዕድመ ዘለዉ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ምእላይ ዘድልዮም ህጻናት ከኣ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኣለዎም።

ናይ ስድራቤት ማእከል ኣርከን፡ ወለድን ውሉዳትን ብሓደ ኪመጹ ዕዱማት ዝኾኑሉ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት እዩ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ህዩ ንደቂ 6-15 ዝዕድመኦም ህጻናት ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ነቶም ኣብ መንጎ 11-18 ዝዕድመኦም ህጻናት ናይ ዕረፍቲ ደምበ ኣሎ።

ኣብ ገዝኦም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ንዚዛረቡ ህጻናት ብቛንቋ ኣደኦም ትምህርቲ ይወሃቦም፡ ናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ። እቲ ትምህርቲ ነቲ ህጻን ንቛንቋኡ ከማዕብልን ብዛዕባ ባህሉ ዝያዳ ኪፈልጥን የኽእሎ።

ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ መንእሰያት፡ ኣብ ከተማታት ከባቢ ህዩ ዚርከቡ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ። ዝበዝሑ ግን ናብ ኾቭደ ወይ ናብ ቲብሩ እዮም ዚኸዱ።

ዕድላት ትምህርቲ

ዓበይቲ ኣብ sfi (ሽወደን ንወጻእተኛታት) ኮምቩክስ፡ ሰርቩክስ komvux, särvux ወይ ኣብ ህዩ ኮለጅ ይምሃሩ። ኣብ ኮምቩክስ ንኣኻ ዚምሽእ ትምህርቲ ንምርካብ ዓቢ ዕድል ኣሎ። ኣብ እተፈላለየ ጽፍሒታት ዘሎ ትምህርቲ ክትሕውሶ ትኽእል፡ ከምኡውን ትምህርቲ ምስ ስራሕ ክትሕውሶ ትኽእል። ኣብቲ ህዝባዊ ኮለጅ፡ ንኹሉ ዓይነት ሳብጀክት ዚትንክፍ ትምህርቲ ኣሎ፡ ናይ ፖሊስ ሓለዋ፡ ሙዚቃን ስነጥበብን።

ዝቐረበ ኮለጅ ኣብ ኾቭደ እዩ። ንሱ ምስቲ ናይ ቤትጽሕፈት ዕዮ ናይ ኮርታ ቨገን ስልጠና ብምትሕብባር ይሰርሕ። እቲ ትምህርቲ ናብቶም ዲግሪ ዘለዎም ሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ህዩ ክልተ ማእከል ጥዕና ኣሎ፤ ህዩ ማእከል ጥዕና ክሊኒክ ጥዕና። ከምኡውን ሓደ ናይ ኣደታት፡ ክልተ ናይ ህጻናት ማእከላት ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ። ዝቐረበ ሆስፒታልን ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበልን ኣብ ኾቭደ ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ብመገዲ ቶልክፎርመድሊን ቨስት፡ ብኹሉ ቋንቋ ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ህዩ ብዙሓት ኣውቶቡሳት ደው ይብላ። ካብ ህዩ ናብ ቲብሩ፡ ቲዳሆልም፡ ኾቭደን ብራንድስቶርፕን ይኸዳ። ካብኡ ኣውቶቡስ ቀዪርካ ክትቅጽል ይከኣል። ቨስትትራፊክ ብኣውቶቡስ ብ 35 ደቓይቕ ካብ ህዮ ናብ ኾቭደ ይወስደካ። ካብ ኾቭደ ብባቡር ክሳዕ የተቦሪ፡ ስቶክሆልምን ዮንሾፒንግን ምኻድ ይከኣል።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ህዩ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እቲ ኣብ እተፈላለየ ሰክተራት ዚነጥፍ ናይ ህዩ ኮምዩን እዩ። እቲ ናይ ወረዳ ቤትምኽሪ ኣብ ክንክን ጥዕና ናይ ስራሕ ዕድል ዚህብ ካልእ ዓቢ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ዓበይትን ነኣሽቱን ትካላት ኣለዋ። ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ህይወት ተወሳኺ ኣንብብ።

ህዩ ጥቓተን ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለወን ዓበይቲ ከተማታት እያ እትርከብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Eken Restaurang och Pizzeria i Hjo söker restaruangbiträde Restaurangbiträde
Speciallärare Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Undersköterska till Piren , Korttiden Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Förskolechef / rektor Förskolechef
Fysioterapeut / Sjukgymnast Fysioterapeut/Sjukgymnast
Lärare i SO Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Tidningsdistributör Hjo - Cykeldistrikt Tidningsbud/Tidningsdistributör
Sjuksköterskor till Hjo kommun Sjuksköterska, grundutbildad
Stödassistenter till gruppboendet Gjutaren och Sturebo Stödassistent
Undersköterska Villa Rosell Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Nu söker vi svarvare / fräsare till Åtvidaberg CNC-operatör/FMS-operatör
Enhetschef Funktionshinder Enhetschef inom social omsorg
Personalchef Personalchef/HR-chef
Personlig assistent Vikariat Personlig assistent
Delgivare som vill möta kunder och delge handlingar till Skövde Delgivningsman
Förvaltningsassistent Förvaltningsassistent
Mangos söker servitör / servitris Servitör/Servitris
Motor Trend söker skadetekniker i Mariestad Skadetekniker
Försäljare med eller utan erfarenhet i Falköping. Fast lön plus provision Hemförsäljare
Säljare omgående till vårt team i Mariestad. Fast Lön plus provision. Hemförsäljare

ገጽ 1 ናይ 25

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Hjo

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

8 800

ስፍሓት መሬት

297 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Skövde 30 minuter

Jönköping 50 minuter

Göteborg 1h, 45 minuter

Stockholm 2 h, 35 minuter​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ