Jokkmokk

ዮክሞክ ኮምዩን ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ይርከብ ብስፍሓቱ ድማ ኣብ ሽወደን ካልኣይ ኢዩ። ዮክሞክ ናይ ሳሚስክ መኣከቢ ቦታ እዩ፡ በቲ ኣብ መጀመርታ ለካቲት ዚብዓል ዓመታዊ ክረምታዊ ዕዳጋኡ ድማ ይፍለጥ። ኣብቲ ኮምዩን ላፖንያ ዚብሃል ናይ ዓለማዊ ሓድጊ ኣሎ። ኣብኡ ኣርባዕተ ሃገራዊ ፓርክታት ኣሎ፤ ሳረክ፡ ፓድየላንታ፡ ዓቢ ሸፋለትን ሙዱስን። ኣብኡ እተፈላለየ ተፈጥራዊ ከባቢታት ኣሎ፡ ኣብ ዮክሞክ ድማ ኩሉ ቀረባ እዩ። ኣብያተትምህርቲ፡ ድኳናትን ካልእ ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብ ጥቓኻ እዩ። ሰብ ንኺፈልጠካ ቀሊል እዩ።ኣብዚ ሰብ ከም ሰብ እምበር ከም ቍጽሪ ኣይረአን። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

እቲ ናይ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኣባይቲ ዮክሞክስ ሁስ.ኣብከተማን ኣብ ነኣሽቱ ከተማን ከም ፖርዩስ፡ ቩዎለሪም ደስ ዘብል ገዛውቲ የቕርብ። ይኹንበር ገዛ ዘካርዩ ብሕታዊ ኣካረይቲ ድማ ኣለዉ። ነቶም ኣብ መትከሊ ቅርጺ ዝኣተዉ ሰደተኛታት፡ እቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ስደተኛታት ኣተሓባባሪ ገዛ ንኺረኽቡይሕግዞም። ኣቐዲሙ እቲ ገዛ ብመሰረታዊ ኣቕሑ ይምላእ። እቲ ተኻራዪ ብውሕዱ ክልተ ዓመት ኣብቲ ኮምዩን ምስ ዚቕመጥ ነቲ ኣቅሑ ኪውንኖ ይኽእል።

Utomhusbad

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ ብዙሓት ዜጋታት ይርከቡ፡ ኣብዚ ግዜዚ እቲ ኣዚዩ ዝውቱር ቋንቋ፡ ፋርስ/ዳሪ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ዓረብ፡ ሩስያን ታይላንድን እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብዚ ሽወደናዊ ቤትክርስትያንን ፐንተኮስተን ይርከባ። ናይ እስላም ሃይማኖታዊ ማሕበር የሎን፡ ስለዚ ዒድ ንምብዓል እቲ ተኸታሊ እስልምና ናብ ሉለዮ እዩዚኸይድ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ድኳናት፡ ኣብያተንባብ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ሓደስቲ መጻእቲ ዚቕበል ናይቲ ኮምዩን ኣብያተጽሕፈት፡ ዘገልገለ ኣቕሑ ዚሸይጥ ድኳን፡ ኣብያተ መግቢ፡ ባራት፡ ናይ ስፖርትን መሓምበስን ኣደራሽ፡ 60 ኪሎመተር ዝምርሓቑ ናይ ኮብዳሊስ ናይ መንሸራተቲ ቦታ፡ ከምኡውን ናይ ሓጋይን ክረምትን ስፖርት ከም ሆኪ፡ ኵዕሶ፡ ቮሊቦል፡ ባስከትቦል። መሓምበሲ ንደቀንስትዮን ንህጻናትን።

Skidåkning i Påskskrud

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብዚ ናይ ኮምዩን ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ፡ ማለት ኣብ ዮክሞክ፡ ፖርዩስን ቩዎለሪምን። ናብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ወይ ኣጸደ ህጻናት ንምእታው ኣየጸብን።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማታት መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣብያተትምህርቲ ይርከብ። መባእታ ቤትትምህርቲ ነቶም ትሑት ዝዕድመኦም (ትምህርታዊ ዓመት1-5) ኣብ ፖርዩስ እውንይርከብ። ኣብ ቩዎለሪም ድማ ንተመሳሳሊ ዕድመ ዘለዎም መዘናግዒ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ነቶምሓደስቲ መጻእቲ ዝኾኑ ህጻናትን መንእሰያትን መዳለዊ ትምህርቲ ኣሎና።

ዕድላት ትምህርቲ

ዓበይቲ ዚመሃሩሉ መለስተኛን ላዕለዋይ ደረጃን ቤትትምህርቲ ኣሎ። ንሕና ብጽቡቕ ዚሰርሕ ማእከል ትምህርቲ ኣሎና፡ ኣብዚ ድማ ኤስኤፍኢ፡ ኮምቩክስ፡ ናይ ሞያ መሰልጠንን ምስ ናይ ሉለዮን ኡመዮን ዩኒቨርሲቲ እተተሓሓዘ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ኣሎ። ኣብቲ ማእከል ትምህርቲ ናይ ኤስኦ-ስልጠና ብቪደዮ ኮንፈረንስን ብናይ ኣደ ቋንቋን ይወሃብ። ኤስኤፍኢ ንምእታው ኣየጸብን።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ዮክሞክ፡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደን ህጻንን ክሊኒክ ኣሎ። ስፐሺያሊስት ኣዚዩ ኣብ ዘይርሑቕ የሊቨረን ሱንደርቢን ይርከብ፡ ኣብ ገለ ቋንቋታት ተርጓማይ ይርከብ እዩ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናብ የሊቨረን ሉለዮን ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ። ናይ ሙርየክ ናይ ባቡር መደበር 40 ኪሎመተር ርሒቑ ይርከብ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ባቡር ብዮክሞክ ትሓልፍ እያ። መዓርፎ ነፋሪት ኣብ የሊቨረን ሉለዮን ይርከብ። ካብ ሉለዮ ናብ ስቶክሆልም ብኣየር ኣስታት ሓደ ሰዓት ይወስድ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናብ የሊቨረን ሉለዮን ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ። ናይ ሙርየክ ናይ ባቡር መደበር 40 ኪሎመተር ርሒቑ ይርከብ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ባቡር ብዮክሞክ ትሓልፍ እያ። መዓርፎ ነፋሪት ኣብ የሊቨረን ሉለዮን ይርከብ። ካብ ሉለዮ ናብ ስቶክሆልም ብኣየር ኣስታት ሓደ ሰዓት ይወስድ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ፡ ኣብ ምምሕዳርን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ኣረጋውያን ክንክን፡ ተካኢ ሰራሕተኛ የድሊ። ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ብዙሓት ሰባት ጡረኛታት ኮይኖም እዮም፡ ስለዚ እቲ ንኣታቶም ንምእላይ ዚህሉ ስራሓት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ።

ትሕት ዝበለ ደረጃ ዘለወን ዋኒናት ብዙሓት እየን፡ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰራሕተኛ ኣለወን። ምናልባት ንስኻ ሓደ ካብኣታቶም ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ወይን ቀስ ኢልካ ናትካ ስራሕ ትጅምር ትኸውን። ስለዚ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ቤትጽሕፈትና ሓገዝ ረኣይ Strukturum ስትሩክቱሩም!

ዮክሞክ ብግዜ ሓጋይ ዓዲ ቱሪስት እያ፡ ስለዚ ግዜያዊ ስራሕ ንምርካብ ዓቢ ዕድል ኣሎ። ዕደና ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ሰብ የስርሕ እዩ፡ ኣብ የሊቫረ ከይተረፈ። ብዙሓት ካብ ዮክሞክ ኣብ የሊቫረ ሰሰሪሖም ንገዝኦም ይኣትዉ።

Vinterlandskap med fullmåne

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Servicemedveten kundrådgivare sökes till nystartad elnätskundservice Kundtjänstmedarbetare
Omsorgspersonal till daglig verksamhet Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Personlig assistent 85% Personlig assistent
Personlig assistent Personlig assistent
Sjuksköterskor till Hälsocentral / observationsavdelning Jokkmokk Sjuksköterska, grundutbildad
Personal / Kundsamordnare till verksamheten hemtjänst i ordinärt boende Personaladministratör/Personalassistent
Lokalvårdare till Jokkmokk Städare/Lokalvårdare
Utvecklingsstrateg Organisationsutvecklare
Arbetsterapeut Arbetsterapeut
Enhetschef till vård - och omsorgsboende Äldreomsorgschef
Personal till vår fjällstation vintersäsongen 2019 Hotellvärd/Hotellvärdinna
Personlig assistent Personlig assistent
Naturumföreståndare Naturskoleföreståndare
Kundrådgivare Kundtjänstmedarbetare
Verksamhetschef till området ordinärt boende Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Kock / Köksbiträde till Saltoluokta Fjällstation , vintersäsong 2019 Kock, à la carte
Ämneslärare i hem - och konsumentkunskap Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Köksansvarig sökes till vintersäsongen på Kvikkjokk Fjällstation Kock, à la carte
PROFESSIONELL PISTMASKINFÖRARE OCH SNÖLÄGGARE! Pistmaskinförare
Distributionsförare Distributionsförare

ገጽ 1 ናይ 2

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

5100

ስፍሓት መሬት

19474 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Gällivare 10 mil

Luleå 17 mil

Stockholm når man på 3 timmar inkl flyg

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ