Kalmar län

ኣውራጃ ካላማር፡ ንምብራቓዊ ከባቢ ስሞላንድን ዞባ ኦላንድን ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ኣብ 15 ምምሕዳር ከተማታት ይምቐል። ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ ኣስታት 234000 ሰባት ይቕመጡ። እዚ ኣውራጃ’ዚ ሰፊሕ ኮይኑ፡ ዝተፈላለየ ተፈጥሮኣዊ ጸገታት ውን ዝመልአ እዩ። ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ፡ ደሴታት፡ መጓሰይ-ሜዳ ኣብ ገማግም-ባሕሪ፡ ክፉት ሰጣሕ መሬትን ጽዕጹዕ ኣግራብ ዝበዝሖ ከባቢታት ይርከቦ። እቲ ኣብ ገማግም-ባሕሪ ካልማር ዝርከብ ሰጣሕ ዝሕረስ መሬትን እቲ ኣብ ኦላንድ ዝርከብ ጎላጕልን ገለ ካብ ጸጋታት ናይ’ዚ ዞባ እዩ። እተን ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ ዝርከባ ነኣሽቱ ከተማታት ቅርበት ካብ ነሕድሕደን ሃልይወን፡ ብባህላውን ናይ ዕረፍቲ ንጥፈታትን ዝማሞቛ ከተማታት እየን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ኣብዚ ኣውራጃዚ፡ ብዝሂ ህዝቢ ምስቲ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ መንበሪ-ኣባይቲ ዝተመጣጠነ እዩ። እንትይ ንምባል’ዩ፡ ሕጽረት ገዛውቲ ዳርጋ የለን ክበሃል፡ ይከኣል። ዋላ’ኳ ብዙሓት ከተማታት ኣብዚ ዞባ ሕጽረት ዝካረ ኣባይቲ እናኣጋጠመን እንተመጸ፡ ሓደስቲ ናይ ምስራሕ ፕሮጀክቲታት ግን ብሰፊሕ ክስረሓሉ ኣይተራእየን። እቲ እናተቐየረ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ተቐማጦ ናይቲ ዞባ ንምግጣም፡ ኣብ ገለ ከባቢታት ንዓበይቲ፡ ስንኩላን ካልእን ተባሂሉ ከባቢ ኣብ ግምት የእትዩ ዝስራሕ ኣባይቲ ኣሎ’ዩ። ኣካል ናይ’ዚ ኸኣ፡ ሓድስቲ ገዛውንቲ ንመንእሰያት፡ ስደተኛታት፡ ተመሃሮ፡ ውሑድ እኳ እንተኾነ፡ ይስራሕ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። እቲ ዝዓበየ ጸገም ምስራሕ መንበሪ-ኣባይቲ ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ፡ ክብረት ዋጋ ናይ ምስራሕ ኣባይትን፡ እቲ ቀዋሚ ዘይኮነ ኩነታት ተቐማጥን እዩ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ፡ ንግድ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ንጥፈት እዩ። ኣብዚ ዞባ’ዚ ብርክት ዝበላ ኣብ ምስናዕ ዘትኮራ እንዱስትሪታት፡ ነኣሽቱ ትካላትን ኣብ ጽላት መሬትን ኣግራብን ዝነጥፋ ፋብሪካታትን ይርከባ። እቲ ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ ኣብዚ ዞባ፡ ምምሕዳር ኣውራጃ ካልማር ኮይኑ ኣስታት 6000 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ። ብድሕሪ’ዚ እቶም ዝዓበዩ ወሃብቲ-ስራሕ ምምሕዳራት ናይተን ዝዓበያ ከተማታት ናይቲ ዞባ እየን። ካብ ግላውያን ወሃብቲ-ስራሕ፡ ትካል ስካንያ እዩ። ምስ ካልኦት ኣውራጃታት ክወዳደር እንከሎ ኣብዚ ዞባ ዝርከብ ህዝቢ ትሕት ደርጃ ትምህርቲ ዘለዎ እዩ።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ሊናዩ ዩኒቨርስቲ፡ ኣብ ከተማታት ካልማርን ቬክሾን መምሃሪ ማእከላት ሃልይዋ፡ ኣስታት 60 ዝኸውን መሉእ መደብ ትምህርትታትን፡ ኣስታት 50 ዓውደ-ትምህርታት ዝድህስስ 1200 ኮርሳት ውን ኣብ ምሃብ ትነጥፍ። ኣብ ከተማ ካልማር ኣብ መዳይ ተፈጥሮኣዊ ስነ-ፍልጠት ዘትኮረ ማእከል መጽናዕታዊ ምርምር ኣሎ። ኣብዚ ቦታ’ዚ፡ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘጥረየት ናይ ባሕሪ-ትምህርቲ ኣብ ምሃብ እትነጥፍ፡ ዩኒቨርስቲ ኣላ። ኣብታ ኣብ ከተማ ኒብሮ እትርከብ፡ ፑከባሪ ተባሂላ እትፍለጥ ማእከል-ትምህርቲ ብሉጽ ናይ ዲዛይን ትምህርቲ ይርከብ።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣብ ኣውራጃ ካልማር፡ ስለስተ ሆስፒታላት ኣለዋ። እታ ኣብ ከተማ ካልማር እትርከብ ናይቲ ኣውራጃ ሕክምና፡ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ዝሓቆፈ 18 ሕክምናዊ-ክፍሊታትን፡ 350 መደቀሲ-ሕሙማትን ኣለዋ። እታ ኣብ ኦስካሽሃምን እትርከብ ሆስፒታል ብወገን፡ 5 ሕክምናዊ-ክፍልታትን 80 መደቀሲ-ሕሙማትን ኣለዋ። እታ ኣብ ቬስተርቪክ እትርከብ ሳልሰይቲ ሆስፒታል ከኣ፡ 16 ክሊኒካትን 150 መደቀሲ-ሕሙማትን ኣለዋ። ኣብ መላእ እቲ ዞባ ኣስታት 28 በቢከባኢኡ ፋሕ ኢለን ዝርከባ ጥዕናዊ-ማእከላትን 11 መቐበሊ ሕሙማትን ኣለዋ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

እዚ ኣውራጃ’ዚ ብምምሕዳር ናይቲ ዞባ ከም ጥዕናዊ ዞባ ተባሂሉ ውዕውዕ ይግበረሉ። ኣብዚ ዞባ’ዚ ብርክት ዝበላ ባህላውን ናይ ዕረፍቲ ንጥፈታትን ኣሎ። መሳጢ ዝኾነ ተፈጥሮኣዊ፡ ባህላውን ታሪኻዊ ቦታታትን ውን ዝሓቆፈ፡ ዞባ እዩ። ዓለም ደራሲት ኣስትሪድ ሊንድግሬን፡ ንግስነት ጥርሙዝ፡ እቲ ብኦተንቢ ዝፍለጥ ኣብ ደቡብ ኦላንድ ዝርከብ ቦታታት ገለ ካብቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ህቡብን መስሕብ በጻሕትን ዝኾነ ታሪኻዊ ቦታታት እዩ። ኣብዚ ዞባ’ዚ ዝርከበ ኣብያተ-ንባብ፡ ማእከል ርኽክብ ናይ ዝተፈላለየ መበቆል ዘለዎም ነኣሽቱን ዓበይትን ሰባት እዩ። ቤተ-መዘክር ኣውራጃ ካልማር፡ ቤት-መዘክር ስነ-ጠበብ፡ ማእከል ሄምስሎይደን ምስ ካልኦት ብምትሕብባር፡ንተራ ባህሊ ኣብ ምውህሃድ ሓደስቲ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ንምዕዛዝን ሃብታምን ድይናሚካውን ባህላዊ ሰረት ንምፍጣርን፡ ይሰርሑ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ኣብ ዓመተ 2013 ኩለን ምምሕዳር ከባቢታት ወይ ከተማታት ናይ’ዚ ኣውራጃ ንምውህሃድ ሓደስቲ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ዝምልከት ስምምዕ ከቲመን። እዚ ስምምዕ’ዚ፡ ነቶም ካልእ መበቆል ዘለዎም ስደተኛታት፡ ኣብ’ዚ ኣውራጃ ከም ድላዮም ኣብ ዝመረጽዎ ክነብሩን ክነጥፉን፡ ንምቕላል ዝዓለመ፡ እዩ። እዚ ስምምዕ’ዚ በዘን ዝስዕባ 27 መንግስታውን ናይ ግሊ ትካላትን ዝተኸተመ እዩ፡- ኣልሚ ፎረታግስ ፓርትነር፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ፎረቶጋርና፡ ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (ፎርሸክሪንግስ-ካሳን)፡ ሁስሆልኒንግስ-ሴልስኮፐት፡ ላንድስቲንገት፡ ላንትብሩካርናስ ሪክስ ፎርቡንድ፡ ሊነዩ ዩንቨርስቲ፡ ሌን-ስቲረልሰን፡ በዓል-መዚ ኢሚግረሽን፡ ረጅዩን ፎርቡንደት፡ ኩለን ከተማታት ናይቲ ኣውራጃ፡ በዓል-መዚ ቐርጽ (ስካተቨርከት)፡ ስቬንስክት ናሪንግስሊቭ ከምኡ ውን በዓል-መዚ ፖሊስ እዮም። ማሕበራት ቀይሕ-መስቀል፡ ስሞላንድስ ኢድሮተን ከምኡ ውን ስቱድዩፎርቡንደንን ውን ኣብቲ ኣብዚ ዞባ ዝካየድ ንምውህሃድ ሓደስቲ ዝዓለመ ንጥፈታት ይሳተፋ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
ARBETSMILJÖTEKNIKER Arbetsmiljöingenjör
Lärare F - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Lärare i fritidshem / Fritidspedagog Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Norra Tjust Pastorat söker nu en Kyrkvaktmästare Griftegårdsarbetare/Kyrkogårdsarbetare
Kalkylator / Beredare Produktionsplanerare, tillverkningsindustri
Arbetsterapeut till Rehabmedicin Samrehab Västerviks sjukhus Arbetsterapeut
VA - utredare Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vårdare LSS / Korttid Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Examensarbete Off - line programmering med inriktning på Robot Studio 30 HP Civilingenjör, produktion, maskin
Lärare i engelska (Parkskolan) Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Medicinsk sekreterare , Onkologiska kliniken Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Sfi lärare SFI-lärare
Specialpedagog / speciallärare till Parkskolan Speciallärare
Sjuksköterska till dagsjukvården barnkliniken Sjuksköterska, grundutbildad
Utvärdering av teknologi för kulörverifiering 30 HP Civilingenjör, produktion, maskin
Examensarbete Statistisk processtyrning av processkritisk utrustning 30 HP Civilingenjör, produktion, maskin
Personlig assistent Personlig assistent
Elfa söker Underhållselektriker Industrielektriker
Almia söker sjuksköterska till ortopedkliniken i Västervik Sjuksköterska, grundutbildad
Almia söker sjuksköterska till kirurgklinik i Västervik Sjuksköterska, grundutbildad

ገጽ 1 ናይ 38

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ